(12)
Управління виробничим підприємством 8

Управління виробничим підприємством 8

Управління виробничим підприємством 8

140 00 грн
Продукт «1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України» є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві.
YES
Купить Задати питання

Опис


Рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління діяльністю підприємства:
 • управління фінансами;
 • керування виробництвом;
 • управління персоналом (включаючи розрахунок заробітної плати);
 • управління складом (запасами);
 • керування продажами;
 • управління закупівлями;
 • управління взаємовідносинами з клієнтами;
 • облік фінансово-господарської діяльності за національними та міжнародними стандартами;
 • консолідована звітність;
 • бухгалтерський облік;
 • податковий облік;
 • облік із метою управління.
Для підприємств холдингової структури ведеться наскрізний управлінський облік за усіма організаціями, що входять до холдингу. Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах, але при цьому повністю незалежний від способів і самого факту ведення регламентованого обліку. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в управлінському і регламентованому обліках.

Параметри підприємства, для якого впровадження продукту «1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством» може дати найбільший ефект:
 • чисельність персоналу: від декількох десятків до декількох тисяч чоловік (у холдингових і мережевих структурах)
 • масштаб інформаційної системи: до декількох сотень автоматизованих робочих місць користувачів (у холдингових і мережевих структурах).

Продукт «Управління виробничим підприємством» призначений для автоматизації управління та обліку в ряді підрозділів і служб виробничих підприємств, включаючи:
 • планово-економічний відділ;
 • бухгалтерію;
 • відділ збуту (продажів);
 • відділ маркетингу;
 • склади готової продукції;
 • відділ матеріально технічного забезпечення (постачання);
 • склади матеріалів;
 • виробничі цехи;
 • відділ кадрів;
 • відділ організації праці і зайнятості;
 • ІТ-службу;
 • інформаційно-аналітичний відділ;
 • адміністративно-господарський відділ.
Таким чином, «1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством» надає:
 • керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу,– можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької й іншою діяльністю із забезпечення процесу виробництва,– інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи зі своїх напрямків;
 • працівникам облікових служб підприємства – засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.


Основні функціональні можливості продукту:
 1. Бюджетування
 2. Управління грошовими коштами
 3. Управління взаєморозрахунками
 4. Бухгалтерський облік
 5. Облік за міжнародними стандартами
 6. Керування виробництвом
 7. Укрупнення планування виробництва
 8. Формування укрупненого плану виробництва
 9. Планування потреби в ресурсах
 10. Позмінне планування виробництва
 11. Формування позмінного плану виробництва
 12. Позмінне планування
 13. Визначення доступних потужностей ресурсів
 14. Контроль виконання
 15. Управління витратами і розрахунок собівартості
 16. Управління даними про вироби
 17. Управління персоналом
 18. Облік кадрів і аналіз кадрового складу
 19. Керування продажами
 20. Управління замовленнями покупців
 21. Управління закупівлями
 22. Управління запасами
 23. Управління взаємовідносинами з клієнтами
 24. Контроль і оцінка роботи менеджерів
 25. Аналітичні звіти

Технологічні переваги:

 1. Масштабованість і продуктивність
 2. Побудова територіально розподілених систем
 3. Інтеграція з іншими системами

У разі необхідності розширити існуючий функціонал програми ми можемо зробити доопрацювання з урахуванням Ваших індивідуальних потреб.


Усім нашим клієнтам, які купили «Управління виробничим підприємством 8», БЕЗКОШТОВНО надається комплексний сервісний супровід, який включає:


При покупці програми:

 1. доставку і установку програми у місті Києві загальною тривалістю не більше 2 годин (в Україні – установка за допомогою віддаленого доступу безкоштовно);
 2. типове налаштування на поточне законодавство (поставляється з програмним продуктом);
 3. безкоштовний супровід програми на 3 місяці (включає в себе релізи програм і конфігурацій, нові форми звітності, поради лінії підтримки, методичну підтримку).

Надалі:

 1. надання оновлень типових налаштувань (релізів, конфігурацій і форм звітності) на нашому сайті в розділі «поточні релізи», у нашому офісі або ел. поштою протягом усього терміну супроводу програми;
 2. консультації за телефоном / ел. поштою з усіх питань використання програми.

Знижки при купівлі інших продуктів:

 • Якщо Ви вже є абонентом СОФТКОМ з іншого напряму (ЛІГА:ЗАКОН, M.E.Doc або Обслуговування комп'ютерів), Вам надається 5% знижки на послуги по 1С:Підприємство від вартості придбаної програми;
 • Або 10% знижки на послуги по 1С:Підприємство від вартості придбаної програми для абонентів СОФТКОМ за 2-ма іншими напрямками.


Безкоштовна презентація Замовити дзвінок консультанта
1. Бюджетування Підсистема бюджетування призначена для виконання наступних функцій:
 • планування руху коштів підприємства на будь-який період у розрізі тимчасових інтервалів, ЦФО, проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти);
 • моніторингу фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • контролю відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • багатовимірного аналізу відхилень планових і фактичних даних.

2. Управління грошовими коштами Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції:
 • багатовалютний облік залишків грошових коштів у розрізі кас і розрахункових рахунків;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • облік руху грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі;
 • формування платіжного календаря.

3. Управління взаєморозрахунками Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:
 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • облік причин виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, угодами, окремими господарськими операціями);
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.
Поняття заборгованості розглядається в контексті часу. Система оперує двома видами заборгованості – фактичною і прогнозованою (відкладеною). Заборгованість фактична пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності.

Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявку на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

4. Бухгалтерський облік Закладені в систему можливості ведення бухгалтерського та податкового обліків покликані забезпечити найбільш повну відповідність як законодавству, так і потребам реального бізнесу. Прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих у продуктах системи 1С:Підприємство 7.7.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення багатофірмового обліку відповідно до законодавства за усіма ділянками обліку, в тому числі:
 • операції щодо банка і каси,
 • основні засоби та нематеріальні активи,
 • облік матеріалів, товарів, продукції,
 • облік витрат і розрахунок собівартості,
 • валютні операції,
 • розрахунки з організаціями,
 • розрахунки з підзвітними особами,
 • розрахунки з персоналом з оплати праці,
 • розрахунки з бюджетом.
Реалізовано механізми для отримання бухгалтерської звітності за довільний період і з необхідним ступенем деталізації:
 • звіти щодо синтетичного обліку (оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, журнал-ордер і відомість із рахунку, аналіз рахунку);
 • звіти щодо аналітичного обліку (оборотно-сальдова відомість із рахунку в розрізі об'єктів аналітичного обліку, журнал-ордер, аналіз рахунку за об'єктами аналітики і т. п.);
 • звіти за розділами обліку (касова книга, книги продажів і покупок, звіти із ОС, заробітної плати і т. п.).

5. Облік за міжнародними стандартами Підтримується ведення фінансового обліку та підготовка як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем.

Таким чином, підсистема дає готову методологічну основу для побудови обліку відповідно до МСФЗ і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Велика частина облікових записів (проводок) транслюється (переноситься) з підсистеми бухгалтерського обліку в підсистему обліку за міжнародними стандартами за правилами трансляції, які можуть гнучко настроюватися користувачем. За окремими ділянками обліку, де відмінності між національними нормативами і вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів), є можливість паралельного ведення обліку.

Також існує можливість проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів у ручному режимі.

Такий підхід дозволяє мінімізувати зусилля із ведення обліку до МСФО шляхом використання даних національного обліку, а також дає широкі можливості в порівнянні з даними національного обліку та обліку за МСФО, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності з МСФО.

Можливості підсистеми дозволяють також налаштувати її для ведення обліку та складання фінансової звітності у відповідності до інших зарубіжних стандартів, наприклад, US GAAP.

6. Управління виробництвом Підсистема управління призначена для:
 • планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві;
 • відображення процесів виробничої діяльності підприємства;
 • побудови нормативної системи управління виробництвом.
Серед можливостей підсистеми:
 • підтримка сценарного планування як для цілей відмінностей у стратегії виробництва, так і для обліку можливих відмінностей в умовах діяльності. Окремі версії планів також моделюються за рахунок створення окремих сценаріїв;
 • підтримка змінного планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;
 • фіксація розпланованих даних від зміни. Фіксація проводиться в розрізах «сценарій – період»;
 • заповнення аналітичних ознак (як плану, так і факту) на підставі додаткових характеристик об'єктів обліку виробництва і операцій;
 • підтримка планування виробництва за проектами;
 • підтримка інтерфейсу з системою бюджетування;
Основні аналітичні розрізи:
 • проекти (підпроекти);
 • сценарій;
 • відповідальні менеджери;
 • ресурси (в яких можуть виділятися виконавці);
 • підрозділи;
 • ЦФО;
 • цільова номенклатура (номенклатурна група);
 • цільове замовлення;
 • робочий центр / технологічний ресурс (для позмінного планування);
 • планова специфікація.

7. Збільшене планування виробництва У цілому підсистема призначена для зберігання інформації про плановані обсяги і структуру виробництва і проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Планування ведеться в середньо- і довгостроковому періоді в розрізі номенклатурних груп і окремих елементів номенклатури. Підсистема забезпечує:
 • формування укрупненого плану виробництва;
 • планування потреби в ресурсах.

8. Формування укрупненого плану виробництва
 • формування таблиць передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і номенклатури, при необхідності) – проводиться спільно з модулем «Планування продажів і операцій»;
 • виявлення відмінностей між укрупненими планами, уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва.

9. Планування потреби в ресурсах
 • формування та підтримка таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • проведення аналізу можливості виконання – спільно з модулем «Планування продажів і операцій». Це контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеній доступності основних (ключових) видів ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.

10. Позмінне планування виробництва У цілому підсистема призначена для зберігання інформації про плановані обсяги і структуру виробництва і проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Планування ведеться в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій.

У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання і проводиться оцінка його можливості виконання.

Підсистема забезпечує:
 • формування позмінного плану виробництва;
 • позмінне планування;
 • планування завантаження ресурсів.

11. Формування позмінного плану виробництва
 • здійснюється спільно з підсистемами «Планування виробництва (укрупнення)», «Планування продажів» і «Управління замовленнями»;
 • формування плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій з розрахунком точних строків виробництва;
 • визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі <збірка на замовлення>;
 • формування графіка фінальної збірки з уточненням термінів виробництва.

12. Позмінне планування
 • планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій в технологічному дереві. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенос запланованих операцій у підперіоди з доступними вільними потужностями;
 • формування плану-графіка виробництва і операцій;
 • планування «зверху» існуючих планів виробництва і операцій;
 • повне перепланування зі знищенням існуючих планів виробництва і операцій;
 • планування операцій проводиться, у тому числі й у віддалених підрозділах, тобто для них також формується детальний план-графік виробництва і операцій;
 • облік часу транспортування між складами і підрозділами.

13. Визначення доступних потужностей ресурсів
 • ведення списку робочих центрів і технологічних операцій;
 • підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів;
 • розрахунок завантаження робочих центрів у ході визначення графіка потреб у матеріалах.

14. Контроль за виконанням
 • формування плану-графіка потреб виробництва;
 • план-факторний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень;
 • формування змінно-добових завдань.

15. Управління витратами і розрахунок собівартості Підсистема призначена для обліку фактичних витрат підприємства та розрахунку собівартості продукції, оперує даними управлінського обліку.

Основні функції підсистеми:
 • облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду – у необхідних розрізах у кількісному вимірі, способом інвентаризації;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) – неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, у т. ч. розрахунок собівартості випуску продукції у переробників;
 • розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску – за прямими витратами або плановою собівартістю;
 • облік давальницької сировини;
 • розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • надання даних (звітів) про порядок формування собівартості;
 • надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.

16. Управління даними про вироби У рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів при виробництві та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладені в специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:
 • при аналізі відхилень від норм для контролю якості продукції;
 • для розрахунку собівартості – як база розподілу непрямих витрат.
Для цілей змінного планування увесь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути охарактеризована своїм набором матеріальних потреб при вході і набором виробів на виході.

Причому склад такої специфікації з метою планування може відрізнятися від складу специфікацій з точки зору норм використання матеріалів при виробництві.

17. Управління персоналом Підсистема забезпечує:
 • планування потреб у персоналі,
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами – підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня та причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу.

18. Облік кадрів і аналіз кадрового складу Передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. Серед них списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

Підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 року та Інструкції з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України № 165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

19. Управління продажами Підсистема забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів – зі складу і під замовлення, продаж у кредит або за передоплатою, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру і т. п.

Реалізовані в системі можливості планування і план-фактного аналізу забезпечують підтримку прийняття рішень, що визначають розвиток бізнесу і дозволяють перейти від «стихійного» управління до регулярного менеджменту продажів.

Планування продажів може вестися за укрупненими і за уточненим варіантами. Для формування планів можуть використовуватися дані замовлень покупців за період, дані фактичних продажів, дані інших планів продажів, відомості щодо складських залишків. Планування ведеться в кількісному і сумовому вираженні. Усі плани підтримують сценарність.

Планування продажів може проводитися як за підприємством у цілому, так і за підрозділами для окремих товарів і товарних груп. Система забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

20. 20. Управління замовленнями покупців Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Усі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Користувач може в будь-який момент отримати повну інформацію про хід виконання замовлення, відстежувати історію взаємин із клієнтами і постачальниками, оцінювати ефективність і надійність роботи з ними.

21. 21. Управління закупівлями Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Підсистема забезпечує оперативне планування закупівель, оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання. Підтримуються різні схеми прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів.

При плануванні закупівель можна робити поправку на прогнозований рівень складських запасів, використовувати дані фактичних закупівель, замовлень постачальникам, дані інших планів закупівель.

22. Управління запасами У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Усі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Система дозволяє вести облік ТМЦ у різних одиницях виміру на безлічі складів.

Підтримується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, а також облік зворотної тари.

Реалізовано облік за партіями товарів, в тому числі за серійними номерами, строками придатності і сертифікатами, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів, товарів із певними термінами придатності і сертифікатами. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, можливість задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т. п.).

Підтримуються функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

23. Управління взаємовідносинами з клієнтами Ефективна робота з клієнтами – один із ключових чинників підвищення рентабельності та надійності бізнесу в умовах високої конкуренції. «Управління виробничим підприємством» включає комплекс засобів, що дозволяють поставити турботу про клієнтів на індустріальну основу: відстежувати кожне звернення, ефективно використовувати кожен контакт і будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів.

Система дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій із залучення клієнтів.

Засоби інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяють автоматично розділити клієнтів:
 • на класи «А» (важливий), «В» (середньої важливості) і «С» (низької важливості), виходячи з того, яка частка цих клієнтів у виручці або прибутку компанії;

 • за статусами (потенційний, разовий, постійний, втрачений) і за регулярністю закупівель – стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).
Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, що відповідають за обслуговування клієнтів.

24. Контроль і оцінка роботи менеджерів «Управління виробничим підприємством» дозволяє оцінити і порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, за цілим рядом показників: за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією, кількістю контактів із покупцями, коефіцієнтом утримання покупців , кількістю виконаних замовлень, обсягами продажів і принесеного прибутку.

Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об'єктивної системи мотивації персоналу, що відбиває специфіку завдань, які вирішуються різними категоріями менеджерів.

25. Аналітичні звіти Потужна і гнучка система звітів дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти виробничої діяльності та товарообігу підприємства.

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах із необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично – створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Сучасні бізнес-методики, зручні і наочні засоби аналізу інформації, реалізовані в системі, роблять програму дієвим інструментом для вирішення актуальних питань управління.


ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ


1. 1. Масштабованість і продуктивність Використання в якості платформи системи «1С:Підприємство 8» забезпечує ефективну роботу і надійне зберігання інформації при роботі десятків і сотень користувачів.

Сучасна трирівнева архітектура системи забезпечує збереження високої продуктивності при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних, а також дозволяє збільшувати пропускну здатність шляхом нарощування потужності використовуваного обладнання, без витрат, пов'язаних із модифікацією або заміною використовуваного прикладного рішення.

2. Побудова територіально розподілених систем В «1С:Підприємство 8» реалізований універсальний механізм обміну даними в форматі XML. Він призначений як для створення територіально розподілених систем на основі «1С:Підприємство 8», так і для організації обміну даними з іншими інформаційними системами. При цьому в одному прикладному рішенні може бути створено кілька незалежних схем обміну з різними системами. Підтримується не тільки класична структура розподілених систем (типу «зірка»), але і більш складні багаторівневі структури типу «сніжинка».

Це дає можливість будувати на основі «Управління виробничим підприємством» рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину в цілому з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

3. 3. Інтеграція з іншими системами Продукт «Управління виробничим підприємством» розрахований на широку інтеграцію практично з будь-якими зовнішніми програмами (наприклад, технологічна підготовка виробництва, система «клієнт-банк») і обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або складські термінали збору даних) на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних, підтримуваних платформою «1С:Підприємство 8».

Безкоштовна презентація Замовити дзвінок консультанта