(0)
Можливості програм 1С

Можливості програм 1С


Рано чи пізно перед усіма сучасними підприємствами постає питання про необхідність автоматизації обліку і управління. Саме з метою полегшити ці завдання були розроблені програми 1С:Підприємство. Завдання обліку і управління можуть істотно відрізнятися в залежності від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки діяльності і багато чого іншого. Тому існують різні конфігурації 1С:Підприємство, які покликані вирішувати конкретні завдання підприємства з автоматизації.

Самостійно часом дуже складно вибрати саме ту програму 1С:Підприємство, яка відповідає актуальним потребам підприємства і буде надавати необхідні можливості. Щоб полегшити для Вас завдання самостійного вибору, нижче ми привели єдиний список усіх можливостей найбільш поширених програм 1С:Підприємство. Таким чином, знаючи, які можливості Ви хотіли би бачити у програмі у себе на підприємстві, можна подивитися, які програми 1С:Підприємство надають ці можливості.

Вибираючи програму 1С:Підприємство, рекомендуємо Вам звернутися до наших фахівців. Вони заощадять Ваш час і в процесі спілкування підкажуть, яка програма краще підійде для вирішення Ваших робочих завдань, дадуть відповідь на всі питання, розкажуть про діючі акції, а також при необхідності проведуть БЕЗКОШТОВНУ презентацію програми.


Безкоштовна презентація


Список можливостей:

 1. Облік типових операцій і «від документа»
 2. Облік матеріально-виробничих запасів
 3. Складський облік
 4. Облік торгових операцій
 5. Облік комісійної торгівлі
 6. Облік операцій з тарою
 7. Облік банківських і касових операцій
 8. Облік розрахунків із контрагентами
 9. Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 10. Облік основного і допоміжного виробництва
 11. Облік напівфабрикатів
 12. Облік непрямих витрат
 13. Облік ПДВ
 14. Облік заробітної плати та кадровий
 15. Підтримка різних схем оподаткування
 16. Завершальні операції місяця
 17. Стандартні бухгалтерські звіти
 18. Регламентована звітність
 19. Ведення обліку діяльності декількох організацій
 20. Керування продажами
 21. Планування продажів
 22. Управління замовленнями покупців
 23. Ціноутворення
 24. Управління закупівлями
 25. Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування
 26. Управління відносинами з покупцями і постачальниками
 27. Управління взаєморозрахунками
 28. Облік необоротних активів
 29. Управління персоналом і розрахунок зарплати
 30. Облік виробництва
 31. Бухгалтерський облік
 32. Податковий облік
 33. Податковий облік із податку на прибуток
 34. Спрощена система оподаткування
 35. Формування регламентованої звітності
 36. Бюджетування
 37. Управління грошовими коштами
 38. Облік за міжнародними стандартами
 39. Керування виробництвом
 40. Укрупнення планування виробництва
 41. Формування укрупненого плану виробництва
 42. Планування потреби в ресурсах
 43. Позмінне планування виробництва
 44. Формування позмінного плану виробництва
 45. Позмінне планування
 46. Визначення доступних потужностей ресурсів
 47. Контроль виконання
 48. Управління витратами і розрахунок собівартості
 49. Управління даними про вироби
 50. Управління персоналом
 51. Облік кадрів і аналіз кадрового складу
 52. Управління запасами
 53. Управління взаємовідносинами з клієнтами
 54. Контроль і оцінка роботи менеджерів
 55. Аналітичні звіти
 56. Ведення обліку діяльності декількох організацій
 57. Планування потреб у кадрах
 58. Автоматизація підбору персоналу
 59. Управління компетенціями
 60. Управління фінансовою мотивацією працівників
 61. Планування зайнятості персоналу
 62. Трудові відносини, кадрове діловодство
 63. Розрахунок і облік заробітної плати
 64. Вирахування регламентованих податків
 65. Організація управлінського обліку. Облік і контроль взаєморозрахунків
 66. Облік руху товарів
 67. Єдиний податок
 68. Управління навчанням персоналу

Список можливостей для бюджетних установ
 1. Ведення обліку для декількох установ в єдиній інформаційній базі
 2. Додаткова аналітика в обліку
 3. Облік фінансування
 4. Облік договорів
 5. Облік грошових коштів
 6. Взаємодія з ВО «Мережа»
 7. Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями
 8. Облік ПДВ
 9. Стандартні бухгалтерські звіти
 10. Регламентована звітність
 11. Розрахунок заробітної плати
 12. Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців
 13. Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування
 14. Облік заробітної плати за джерелами фінансування
 15. Облік кадрів і аналіз кадрового складу
 16. Трудові відносини, кадрове діловодство
 17. Вирахування регламентованих податків
 18. Ведення обліку діяльності декількох установ
 19. Спільне використання з програмою «Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України»
Сервісні можливості
 1. Інтегровані засоби роботи з електронною поштою
 2. Моніторинг і аналіз діяльності підприємства
 3. Рапорт керівнику
 4. Побудова територіально розподілених систем
 5. Масштабованість і продуктивність
 6. Інтеграція з іншими системами
 7. Контроль і виключення помилкових ситуацій
 8. Завантаження класифікаторів і курсу валют
 9. Пошук даних
 10. Управління доступом до облікових даних
 11. Спільне використання з конфігурацією «Зарплата і кадри для бюджетних установ України»
 12. Перенесення накопичених облікових даних з конфігурації «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України»
 13. Діагностика помилкових ситуацій
 14. Виправлення розрахункових документів минулого періоду
 15. Автоматичне оновлення конфігурації
 16. Інтернет-підтримка користувачів
 17. Подальший розвиток конфігурації

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ:1.
Облік типових операцій і «від документа» Підсистема бюджетування програми володіє декількома відмінними рисами. Одна з них – безпосереднє введення окремих бухгалтерських проводок і використання для їх групового введення типових операцій. Це дає користувачеві простий інструмент автоматизації, що швидко налаштовується.

Міститься у наступних програмних продуктах:


2.
Ведення обліку матеріально-виробничих запасів Облік товару, матеріалу і готової продукції здійснюється відповідно до П (С) БО 9 «Запаси» та відповідно до методичних рекомендацій щодо його застосування. При вибутті МПЗїх оцінка проводиться наступними методами:
 • із застосуванням середнього відсотка націнки за ціною продажу;
 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання МПЗ (спосіб ФІФО).
На рахунках обліку МПЗ ведеться окремий облік за партіями, який покликаний підтримувати способи оцінки ФІФО. Різні методи оцінки можна використовувати в кожній організації і окремо для податкового і бухгалтерського обліку.

Міститься у наступних програмних продуктах:


3.
Складський облік Для складів передбачено два види обліку: кількісний і кількісно-сумовий. Їх відмінність полягає в тому, що в першому випадку при оцінці складських запасів для цілей податкового та бухгалтерського обліку не враховується те, з яких складів вони отримані.

Якщо необхідність ведення складського обліку відсутня, його можна відключити. У програмі зареєстровані дані інвентаризації автоматично звіряються з показниками обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і недостачі.

Міститься в наступних програмних продуктах:


4. Облік торгових операцій Ведення обліку операцій надходження і реалізації товарів і послуг у програмі автоматизовано. При продажу товару виписується рахунок на оплату і оформляється накладна. Облік операцій з оптової торгівлі ведеться відповідно до договорів з покупцями і постачальниками.

Для торгівлі в роздріб можна здійснювати відображення продажів оперативно або за результатами інвентаризації. Товари можна враховувати закупівельними або продажними цінами.

Також автоматизований облік повернення товарів (від покупця або постачальника). Передбачено використання різних видів цін: закупівельні, оптові, дрібнооптові і ін.

Міститься в наступних програмних продуктах:


5. Облік комісійної торгівлі
У новій версії програми автоматизовано облік комісійної торгівлі. Це стосується як товарів, переданих для подальшої реалізації, так і взятих на комісію. Також передбачено врахування операцій передачі товарів на субкомісію. Реєструючи звіт комісіонера або формуючи звіт для комітента, можна розрахувати утримання комісійної винагороди.

Міститься в наступних програмних продуктах:


6. Облік операцій з тарою
У ведення обліку операцій з поворотною тарою внесені деякі зміни, що враховують специфіку оподаткування.

Міститься в наступних програмних продуктах:


7. Облік банківських і касових операцій
Програма дає можливість вести облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів, що відбувається в ході валютних операцій, розрахунків із постачальниками, покупцями і підзвітними особами. Також у новій версії реалізовані введення і друк прибуткових і видаткових ордерів і платіжних доручень. На підставі цих документів формується касова книга установленого зразка.

Відображення операцій здійснюється з автоматичним розбиттям суми на аванс і оплату.

Міститься в наступних програмних продуктах:


8. Облік розрахунків з контрагентами
Ведення обліку розрахунків із контрагентами може здійснюватися у гривнях або в іноземній валюті. Автоматично проводиться розрахунок курсових і сумових різниць для кожної операції.

Облік розрахунків із покупцями і постачальниками ведеться за договором і за конкретними розрахунковими документами (з їхньою вказівкою). Спосіб ведення розрахунків для кожного документа визначається окремо.

Міститься в наступних програмних продуктах:


9. Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи» і П (С) БО 9 «Запаси».

Операції надходження, прийняття на облік, нарахування амортизації, модернізації, передачі, списання, інвентаризації для ОС і нематеріальних активів у програмі автоматизовано. Також можна розподіляти суми нарахованої за місяць амортизації між декількома рахунками. Крім того, для ОС, що використовуються сезонно, можна застосовувати графіки нарахування амортизації.

При обліку малоцінних архівів автоматизовані передача в експлуатацію і списання з експлуатації.

Міститься в наступних програмних продуктах:


10. Облік основного і допоміжного виробництва
Реалізована можливість ведення обліку переробки давальницької сировини. Також з'явилася можливість розраховувати собівартість продукції і послуг, що випускаються на основному і допоміжному виробництві. Розрахунок фактичної собівартості здійснюється у кінці місяця, у проміжках розрахунок ведеться з використанням планової собівартості.

Міститься в наступних програмних продуктах:


11. Облік напівфабрикатів
Програма веде автоматичний складський облік напівфабрикатів і автоматично розраховує їх собівартість.

Міститься в наступних програмних продуктах:


12. Облік непрямих витрат Реалізовано розподіл загальновиробничих витрат на підставі показників нормальної потужності. Ця функція виконується відповідно до П (С) БО 16 «Витрати».

Розподіл за номенклатурними групами при списанні непрямих витрат можна проводити різними способами.

Бази розподілу, передбачені для непрямих витрат:
 • оплата праці;
 • планова собівартість;
 • обсяг випуску;
 • матеріальні витрати.

Міститься в наступних програмних продуктах:13. Облік ПДВ Програма дає можливість формування і реєстрації всіх потрібних податкових документів. Ведення обліку ПДВ за звітний період у програмі здійснюється «за відвантаженням». При цьому, відповідно до необхідного методу, відбувається формування регламентного документа, за допомогою якого визначаються суми податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Також програма дозволяє вести податковий облік запасів для перевірки коректності податкового кредиту.

Міститься в наступних програмних продуктах:


14. Облік заробітної плати та кадровий Програма дає можливість вести облік руху персоналу, як постійних співробітників, так і працівників за сумісництвом. Автоматизовано: проведення нарахування зарплати за окладом; ведення розрахунків із працівниками (у т.ч. виплати і перерахування зарплати на карткові рахунки); облік оподаткування заробітної плати працівників; формування звітів з ПДФО і внесків до фондів соціального страхування.

Є можливість враховувати наявність на підприємстві інвалідів та податкових нерезидентів.

Міститься в наступних програмних продуктах:


15. Підтримка різних схем оподаткування Програма підтримує використання таких схем оподаткування:
 • загальна система оподаткування;
 • спрощена система оподаткування;
 • єдиний податок і ПДВ;
 • єдиний податок без ПДВ;
 • єдиний податок для фізичних осіб.
Облік з податку на прибуток ведеться відповідно до спеціального податкового плану рахунків.

Ведення податкового обліку здійснюється з поділом за видами податкової діяльності. Завдяки цьому можна вести облік валових доходів і витрат, запасів, основних засобів та ін. окремо для різних видів діяльності, яким потрібен окремий облік із податку на прибуток.

Програма дає можливість вести облік підприємцям, які використовують спрощену систему оподаткування. Програма формує книгу обліку доходів і витрат, що реєструє і відображає операції, які відносяться до обліку за системою єдиного податку і спрощеного оподаткування.

Міститься в наступних програмних продуктах:


16. Завершальні операції місяця У новій версії автоматизовані наступні операції: переоцінка валюти; списання витрат у майбутніх періодах; визначення фінансових результатів й інші регламентні операції, які виконуються в кінці місяця.

Міститься в наступних програмних продуктах:


17. Стандартні бухгалтерські звіти Програма надає набір стандартних звітів, за допомогою яких можна проводити аналіз даних за залишками, оборотам рахунків і бухгалтерськими проводками. Це можна робити в різних розрізах, у тому числі за допомогою оборотно-сальдової відомості, шахової відомості, аналізу субконто, різних діаграм.

Міститься в наступних програмних продуктах::


18. Регламентована звітність

Програма включає в себе набір регламентованих звітів, що надаються власникам, статистичним органам, органам держконтролю і державним фондам.

За допомогою програми можна експортувати регламентовані звіти для податкових органів у файли *.xml (формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351). Схеми, за якими здійснюється формування цих файлів, поставляються і оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Міститься в наступних програмних продуктах:


19. Ведення обліку діяльності декількох організацій За допомогою програми можна вести облік діяльності декількох організацій. Облік за кожною організацією можна вести в окремій інформаційній базі.

Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі дозволяє використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів. Крім того, керівник може побачити підсумкові суми за усіма організаціями разом, наприклад, загальну суму грошових коштів на всіх розрахункових рахунках або загальну суму продажів.

У базовій версії відключена можливість ведення обліку діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі. Ведення обліку діяльності декількох організацій можливо тільки в окремих інформаційних базах.


Міститься в наступних програмних продуктах:


20. Управління продажами
Підсистема управління продажами дозволяє вирішувати завдання оперативного планування і контролю продажів, як в натуральному, так і в грошовому вираженні.

Вона включає в себе блоки:
 • Планування продажів

  Для забезпечення управлінського персоналу компанії інформацією не тільки про фактичні, а й про заплановані показники діяльності, у конфігурації передбачена підсистема планування продажів. Планування проводиться як за окремими видами, так і за групами товарів; конфігурація також дозволяє вибрати певні категорії покупців (за регіонами, за видами діяльності і т. п.) і складати окремі плани для кожної з цих груп. Плани складаються з різною тимчасовою деталізацією (від дня до року); таким чином, конфігурація дає можливість розробляти як стратегічні (квартальні, річні), так і робочі плани на один і той же період.

  Засоби порівняльного аналізу даних дають можливість контролювати відповідність між обсягами продажів, встановленими на один і той же період за допомогою планів різного ступеня деталізації.

  Передбачено планування продажів як за усією фірмою в цілому, так і за підрозділами або групам підрозділів. Це дає можливість керівникам і менеджерам підрозділів складати плани продажів за своїми напрямками. Плани підрозділів консолідуються у зведений план продажів за організацією.

 • Управління замовленнями покупців

  Підсистема управління замовленнями покупців дозволяє реалізувати найбільш ефективну для підприємства стратегію обслуговування замовлень покупців, наприклад, стратегію мінімізації необхідного для обслуговування замовлень складського залишку.

  1. Реєстрація замовлень покупців;
  2. Автоматичне резервування замовлених товарів на складі і в замовленнях постачальникам;
  3. Коригування і закриття замовлень покупців;
  4. Контроль оплати і постачання товарів за замовленнями покупців;
  5. Виписка рахунків-фактур за замовленнями покупців.

  Для підприємств, що здійснюють постачання товарів своїм споживачам «під замовлення», особливо корисною є можливість вести окремий облік товарів, що дозволяє точно розрахувати сумарну собівартість товарів і накладних витрат, понесених для виконання конкретного замовлення покупця.

  Контроль оплати і поставки на замовлення покупця здійснюється відповідно до параметрів, зазначених у договорі контрагента. Користувач може в будь-який момент отримати актуальну інформацію про поточний стан замовлення: скільки яких товарів замовлено постачальникам, скільки зарезервовано на складах, скільки залишилося відвантажити, на яку кількість товарів виписано рахунків, скільки оплачено замовником і т. п.

 • Схеми продажу товарів

  У конфігурації передбачені різні схеми продажу товарів. Продаж товарів може здійснюватися з попереднім резервуванням товару або без попереднього резервування товару (із поточних залишків складу). Також реалізована можливість продажу товарів за попередніми замовленнями товарів у постачальників під конкретні заявки покупців.

  Продаж товарів може здійснюватися в кредит або на умовах повної (або часткової) передоплати клієнтом.

  При продажу комісійного товару передбачена можливість автоматичного розрахунку комісійної винагороди комітенту з використанням різних способів розрахунку комісійної винагороди: відсоток від договірної суми, відсоток від прибутку, відсоток від суми продажу, відсоток від договірної суми і від прибутку. Сума комісійної винагороди може бути зазначена й вручну.

  Товар може бути переданий на реалізацію комісіонеру. Після отримання від комісіонера звіту про продажі товарів для нього також автоматично розраховується його комісійна винагорода.

  У конфігурації розрізняються оптові та роздрібні продажі. При продажу товарів у роздріб виробляється контроль роздрібних цін.

  У конфігурації передбачені різні схеми повернення товарів. Передбачається можливість оформлення як повернення постачальнику (комітенту), так і повернення покупцем (комісіонером). Повернення товарів може бути оформленеза декількома документами надходження або відвантаження в рамках одного договору з контрагентом. При оформленні повернення від покупця передбачена можливість вказівки собівартості товару вручну.

 • Механізм ціноутворення

  Підсистема ціноутворення вирішує завдання Управління відпускними цінами на товари, надає широкі можливості для побудови різних схем формування цін і знижок, дозволяє чітко контролювати дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики.

  Механізм реєстрації цін контрагентів дозволяє аналізувати ситуацію на ринку, відстежувати зміни цін у динаміці, порівнювати ціни компанії з цінами конкурентів.

  При оформленні роздрібних продажів здійснюється жорсткий контроль роздрібних цін, які задаються при надходженні товарів на роздрібний склад.

  При продажу товарів можна призначати знижки на позиції номенклатури. При цьому можливі варіанти надання знижки як за усією номенклатурою, так і за окремими позиціями. Також передбачена можливість надання знижки при сумі угоди, що перевищує порогове значення. Призначення і зміна знижок в компанії підтверджується і оформляється документально.

 • Управління закупівлями

  Функціональність підсистеми дозволяє забезпечити менеджерів торгового підприємства інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення товарних запасів і оптимізацію вартості закуповуваної продукції.

  У конфігурації підтримуються різні схеми прийому товарів від постачальників за раніше оформленими замовленнями, прийом на відповідальне зберігання, на реалізацію.

  Передбачена можливість оформлення «невідфактурованих поставок» – товарів, які з тих чи інших причин необхідно прийняти на склад і пустити в продаж до надходження необхідних супровідних документів. Передбачена можливість надходження товару на роздрібний склад.

 • Управління замовленнями постачальникам

  Підсистема призначена для планування закупівель і формування замовлень постачальникам відповідно до прийнятої стратегії поповнення складських запасів і роботи із замовленнями покупців. У числі завдань, які дозволяє вирішувати підсистема планування закупівель:

  1. оперативне планування закупівель;
  2. оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
  3. платіжний календар витрат коштів.

  Підсистема дозволяє автоматизувати такі операції, як:
  1. автоматичне оформлення замовлень постачальникам на основі замовлень, що надійшли від покупців;
  2. контроль оплати і постачання товарів за замовленнями;
  3. коректування й закриття замовлень постачальникам.


 • Управління запасами. Облік товарів на складах компанії

  У конфігурації реалізований детальний оперативний облік товарів на складах, забезпечується повний контроль товарних запасів підприємства в оптовій і роздрібній торгівлі. Усі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів – надходження товарів, переміщення товарів, реалізація товарів, інвентаризація і т. п. Конфігурація дозволяє вести облік товарів на безлічі складів (місць зберігання). Підтримується облік товарів у різних одиницях вимірювання (упаковках).

  Забезпечується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік зворотної тари.

 • Замовлення підрозділів компанії

  Конфігурація дозволяє підрозділам компанії (складам, торговельним точкам) замовляти товари в інших підрозділах для поповнення власних торговельних запасів (внутрішні замовлення). При плануванні продажів і закупівель внутрішні замовлення обслуговуються нарівні із замовленнями покупців за тими ж алгоритмами.

  Облік витрат торгового підприємства (накладні витрати). У конфігурації передбачений облік різних видів накладних витрат - витрат на транспортування, зберігання, оплати мит і акцизів, послуг як власних, так і сторонніх організацій і т. Д. Ці витрати можуть бути віднесені на собівартість товарів.

  Залежно від характеру накладних витрат їх розподіл по товарних позиціях може вироблятися пропорційно вартості товарів, що надійшли, їхньої ваги або кількості. Накладні витрати можуть бути зафіксовані до надходження товарів і надалі розподілені.

 • Аналіз інформації про торговельну діяльність та товарообіг

  У конфігурації «Управління торгівлею для України» реалізована система універсальних звітів, що представляють собою потужний і гнучкий засіб для аналізу практично усіх аспектів торговельної діяльності та товарообігу підприємства. Користувач може отримати інформацію за станом складських запасів, замовлень, продажів, взаєморозрахунків – у будь-яких аналітичних розрізах із необхідною деталізацією (наприклад, дані про продажі у регіонах товарів тієї чи іншої групи) і в динаміці (наприклад, відстежити динаміку продажів за період із деталізацією за днями).

  При цьому користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично – створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

  Крім універсальних звітів,у конфігурації реалізований також набір звітів, призначених для ефективного вирішення спеціалізованих завдань аналізу інформації, наприклад, звіти із взаєморозрахунківіз комісіонерами і комітентами, аналіз заборгованості за строками виникнення, план продажів, оперативний товарний календар та ін.

  Для менеджерів, яким необхідно оперативно отримувати інформацію про поточний стан справ на фірмі і тенденції їх зміни у компактному вигляді, що легко читається, у конфігурації передбачений звіт «Монітор основних показників». Звіт містить ключову інформацію про поточний запас оборотного капіталу фірми (грошові кошти, взаєморозрахунки з підзвітними особами і контрагентами, залишки товарів), обсяги продажів, рух грошових коштів, плановані надходження і платежі, прострочені замовлення і постачання і т. п.

  Склад, порядок виводу і періодичність оновлення інформації задається користувачем, що дозволяє кожному менеджеру визначати той обсяг і частоту оновлення даних, які саме йому необхідні для контролю ситуації. При необхідності будь-який показник звіту можна розшифрувати для детального аналізу його складових

Міститься в наступних програмних продуктах:


21. Планування продажів
Підсистема призначена для планування:
 • обсягів продажів у натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення покупців;
 • відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, із урахуванням інформації про ціни постачальників.
Планування продажів може вестися як за підприємством у цілому, так і за підрозділами або групами підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (за регіонами, за видами діяльності і т. п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:
 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Міститься в наступних програмних продуктах:22. Управління замовленнями покупців
Функціональність управління замовленнями, реалізована в програмі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Усі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може у будь-який момент:
 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.
За допомогою аналітичних звітів, вбудованих у програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і хід їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Міститься в наступних програмних продуктах:


23. Ціноутворення Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:
 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Міститься в наступних програмних продуктах:24. Управління закупівлями
Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками.

Серед можливостей, які надає підсистема:
 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Міститься в наступних програмних продуктах:25. Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування Для торгових підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, у конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого із складів – оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової точки.

Облік товарів у неавтоматизованих торгових точках може вестися за фіксованими роздрібними цінами або без урахування кількості і номенклатури («сумарний облік»). Облік товарів на роздрібних складах ведеться у продажних цінах.

Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах «фіскальний реєстратор», off-line та on-line.

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів у різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

Міститься в наступних програмних продуктах:26. Управління відносинами з покупцями і постачальниками
Торговельні підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнта, відслідковувати усі стадії відносин із клієнтом, аналізувати дохідність і прибутковість за кожним клієнтом, регіоном, ринком і групою товарів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами.

Підсистема «Управління відносинами з покупцями і постачальниками» дозволяє підприємству:
 • здійснювати зберігання повної контактної інформації за контрагентами і їх співробітниками, а також зберігання історії взаємодії з ними;
 • реєстрацію інформації про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів та матеріалів, що поставляються;
 • автоматично оповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і угод;
 • проводити інтегрований ABC (XYZ)-аналіз відносин із клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.
Сегментування покупців із використанням інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:
 • на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • за регулярністю закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).
Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Міститься в наступних програмних продуктах:27. Управління взаєморозрахунками
Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості – фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображені в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на товарів комісію, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:
 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за рахунками / замовленнями, за розрахунковими документами);
 • аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.

Міститься в наступних програмних продуктах:28. Облік необоротних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів у регламентованому обліку ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 «Запаси». Конфігурація «Управління торговим підприємством для України» дозволяє вести облік необоротних активів також і в управлінському обліку (у цілому за підприємством).

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:
 • прямолінійний спосіб;
 • виробничий (пропорційно обсягу виробітку);
 • зменшення залишку і прискореного зменшення залишку;
 • кумулятивний;
 • за індивідуальним графіком амортизації;
 • за нормами податкового законодавства.

Міститься в наступних програмних продуктах:29. Управління персоналом і розрахунок зарплати
Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків із персоналом.

Серед можливостей підсистеми:
 • кадровий облік;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників організацій;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством утримань і податків;
 • автоматичний розрахунок внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування.
Програма дозволяє автоматизувати практично весь комплекс розрахунків із персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, оплати лікарняних листів і відпустокаж до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності.

Підсистема дозволяє вести регламентований документообіг відповідно до чинних нормативних документів:
 • висновок і ведення трудових договорів із кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм з праці;
 • ведення військового обліку.

Міститься в наступних програмних продуктах:30. Облік виробництва
У конфігурації автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. У кінці місяця проводиться розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П (С) БО 16 «Витрати». При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг).

Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:
 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати.

Міститься в наступних програмних продуктах:


31. Бухгалтерський облік
Програма забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства.

До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний до Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства із ведення бухгалтерського обліку і зазначення даних у звітності.

При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Міститься в наступних програмних продуктах:


32. Податковий облік
У системі підтримуються різні схеми оподаткування:
 • загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
 • спрощена система оподаткування:
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Міститься в наступних програмних продуктах:


33. Податковий облік з податку на прибуток
Для ведення податкового обліку (за податком на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований у конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним. Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і т. п. окремо для видів діяльності, за якими необхідний окремий облік із точки зору податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Міститься в наступних програмних продуктах:


34. Спрощена система оподаткування
Конфігурація дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку за спрощеною системою оподаткування, у книзі обліку доходів і витрат за єдиним податком.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Міститься в наступних програмних продуктах:


35. Формування регламентної звітності
У програму включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML із даними звітів, поставляються і оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Міститься в наступних програмних продуктах:


36. Бюджетування Підсистема бюджетування призначена для виконання наступних функцій:
 • планування руху коштів підприємства на будь-який період у розрізі тимчасових інтервалів, ЦФО, проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти);
 • моніторингу фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • контролю відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • багатовимірного аналізу відхилень планових і фактичних даних.

Міститься в наступних програмних продуктах:


37.Управління грошовими коштами Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції:
 • багатовалютний облік залишків грошових коштів у розрізі кас і розрахункових рахунків;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • облік руху грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі;
 • формування платіжного календаря.

Міститься в наступних програмних продуктах:


38.Облік за міжнародними стандартами Підтримується ведення фінансового обліку та підготовка як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем.

Таким чином, підсистема дає готову методологічну основу для побудови обліку відповідно до МСФЗ і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Велика частина облікових записів (проводок) транслюється (переноситься) з підсистеми бухгалтерського обліку в підсистему обліку за міжнародними стандартами за правилами трансляції, які можуть гнучко настроюватися користувачем. За окремими ділянками обліку, де відмінності між національними нормативами і вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів), є можливість паралельного ведення обліку.

Також існує можливість проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряд інших), а також внесення коригувальних записів у ручному режимі.

Такий підхід дозволяє мінімізувати зусилля із ведення обліку за МСФО шляхом використання даних національного обліку, а також дає широкі можливості в порівнянні даних національного обліку та обліку за МСФО, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності за МСФО.

Можливості підсистеми дозволяють також налаштувати її для ведення обліку та складання фінансової звітності й у відповідності до інших зарубіжних стандартів, наприклад, US GAAP.

Міститься в наступних програмних продуктах:


39.Управління виробництвом Підсистема управління призначена для:
 • планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві;
 • відображення процесів виробничої діяльності підприємства;
 • побудови нормативної системи управління виробництвом.
У числі можливостей підсистеми:
 • підтримка сценарного планування як для цілей відмінностей у стратегії виробництва, так і для обліку можливих відмінностей в умовах діяльності. Окремі версії планів також моделюються за рахунок створення окремих сценаріїв;
 • підтримка змінного планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;
 • фіксація розпланованих даних від зміни. Фіксація проводиться в розрізах «сценарій – період»;
 • заповнення аналітичних ознак (як плану, так і факту) на підставі додаткових характеристик об'єктів обліку виробництва і операцій;
 • підтримка планування виробництва за проектами;
 • підтримка інтерфейсу з системою бюджетування;
Основні аналітичні розрізи:
 • проекти (підпроекти);
 • сценарій;
 • відповідальні менеджери;
 • ресурси (в яких можуть виділятися виконавці);
 • підрозділи;
 • ЦФО;
 • цільова номенклатура (номенклатурна група);
 • цільове замовлення;
 • робочий центр / технологічний ресурс (для позмінного планування);
 • планова специфікація.

Міститься в наступних програмних продуктах:


40.Збільшене планування виробництва У цілому підсистема призначена для зберігання інформації про плановані обсяги і структуру виробництва і проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Планування ведеться в середньо- і довгостроковому періоді в розрізі номенклатурних груп і окремих елементів номенклатури. Підсистема забезпечує:
 • формування укрупненого плану виробництва;
 • планування потреби в ресурсах.

Міститься в наступних програмних продуктах:


41.Формування укрупненого плану виробництва
 • Формування таблиць передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і номенклатури, при необхідності) проводиться спільно з модулем «Планування продажів і операцій»;

 • виявлення відмінностей між укрупненими планами, уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва.

Міститься в наступних програмних продуктах:


42.Планування потреби в ресурсах
 • Формування та підтримка таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;

 • проведення аналізу можливості виконання – спільно з модулем «Планування продажів і операцій». Це контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів;

 • облік доступності ключових ресурсів.

Міститься в наступних програмних продуктах:


43.Позмінне планування виробництва У цілому підсистема призначена для зберігання інформації про плановані обсяги і структуру виробництва і проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Планування ведеться в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій.

У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання і проводиться оцінка його можливості виконання.

Підсистема забезпечує:
 • формування позмінного плану виробництва;
 • позмінне планування;
 • планування завантаження ресурсів.

Міститься в наступних програмних продуктах:


44.Формування позмінного плану виробництва
 • Здійснюється спільно з підсистемами «Планування виробництва (укрупнення)», «Планування продажів» і «Управління замовленнями»;
 • формування плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій з розрахунком точних строків виробництва;
 • визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі <збірка на замовлення>;
 • формування графіка фінальної збірки з уточненням термінів виробництва.

Міститься в наступних програмних продуктах:


45.Позмінне планування
 • Планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій за технологічним деревом. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенос планованих операцій упідперіоди з доступними вільними потужностями;
 • формування плану-графіка виробництва і операцій;
 • планування «зверху» існуючих планів виробництва і операцій;
 • повне перепланування зі знищенням існуючих планів виробництва і операцій;
 • планування операцій проводиться у тому числі і за віддаленими підрозділами, тобто для них також формується детальний план-графік виробництва і операцій;
 • облік часу транспортування між складами і підрозділами.

Міститься в наступних програмних продуктах:


46.Визначення доступних потужностей ресурсів
 • Ведення списку робочих центрів і технологічних операцій;
 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів;
 • Розрахунок завантаження робочих центрів у ході визначення графіка потреб у матеріалах.

Міститься в наступних програмних продуктах:


47.Контроль за виконанням
 • Формування плану-графіка потреб виробництва;
 • План-факторний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень;
 • Формування змінно-добових завдань.

Міститься в наступних програмних продуктах:


48.Управління витратами і розрахунок собівартості Підсистема призначена для обліку фактичних витрат підприємства та розрахунку собівартості продукції, оперує даними управлінського обліку.

Основні функції підсистеми:
 • облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду – у необхідних розрізах у кількісному вимірі, способом інвентаризації;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) – неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, у т.ч.розрахунок собівартості випуску продукції у переробників;
 • розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску – за прямими витратами або плановою собівартістю;
 • облік давальницької сировини;
 • розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • надання даних (звітів) про порядок формування собівартості;
 • надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.

Міститься в наступних програмних продуктах:


49.Управління даними про вироби
У рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів при виробництві та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладені в специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:
 • при аналізі відхилень від норм для контролю якості продукції;
 • для розрахунку собівартості – як база розподілу непрямих витрат.
Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути охарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході і набором виробів на виході.

Причому склад такої специфікації з метою планування може відрізнятися від складу специфікацій з точки зору норм використання матеріалів при виробництві.

Міститься в наступних програмних продуктах:


50.Управління персоналом Підсистема забезпечує:
 • планування потреб у персоналі;
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами – підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня та причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу.

Міститься в наступних програмних продуктах:


51.Облік кадрів і аналіз кадрового складу

Програма передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. Серед них списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

Програма підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 року та Інструкцією з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України № 165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Міститься в наступних програмних продуктах:


52.Управління запасами У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Усі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Система дозволяє вести облік ТМЦ у різних одиницях виміру на безлічі складів.

Підтримується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, а також облік зворотної тари.

Реалізовано облік за партіями товарів, у тому числі за серійними номерами, строками придатності і сертифікатами, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів, товарів із певними термінами придатності і сертифікатами. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, можливість завдання довільних характеристик партії (колір, розмір і т. п.).

Підтримуються функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Міститься в наступних програмних продуктах:


53.Управління взаємовідносинами з клієнтами Ефективна робота з клієнтами – один із ключових чинників підвищення рентабельності та надійності бізнесу в умовах високої конкуренції. Програма включає комплекс засобів, що дозволяють поставити турботу про клієнтів на індустріальну основу: відстежувати кожне звернення, ефективно використовувати кожен контакт і будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів.

Система дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій із залучення клієнтів.
Засоби інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяють автоматично розділити клієнтів:
 • на класи «А» (важливий), «В» (середньої важливості) і «С» (низької важливості), виходячи з того, яка частка цих клієнтів у виручці або прибутку компанії;

 • за статусами (потенційний, разовий, постійний, втрачений) і за регулярністю закупівель – стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).
Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, що відповідають за обслуговування клієнтів.

Міститься в наступних програмних продуктах:


54.Контроль і оцінка роботи менеджерів

Програма дозволяє оцінити і порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, з цілого ряду показників: за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією, кількості контактів із покупцями, коефіцієнту утримання покупців, кількістю виконаних замовлень, обсягами продажів і принесеного прибутку.

Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об'єктивної системи мотивації персоналу, що відбиває специфіку завдань, які вирішуються різними категоріями менеджерів.

Міститься в наступних програмних продуктах:


55.Аналітичні звіти Потужна і гнучка система звітів дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти виробничої діяльності та товарообігу підприємства.

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні налаштування (фактично – створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Сучасні бізнес-методики, зручні і наочні засоби аналізу інформації, реалізовані у системі, роблять програму дієвим інструментом для вирішення актуальних питань управління.

Міститься в наступних програмних продуктах:


56.Ведення обліку діяльності декількох організацій За допомогою програми можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Прикладне рішення також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій, оформлених як юридичні особи або індивідуальні підприємці. Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу – управлінського і регламентованого. Управлінський облік ведеться за підприємством у цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця).

Міститься в наступних програмних продуктах:

57.Планування потреб в кадрах Для планування потреб підприємства в кадрових ресурсах у програмі використовується так званий кадровий план – спеціальний інструмент для зберігання результатів планування персоналу. Програма дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу і фонд оплати праці (ФОП).

За допомогою звітів про стан кадрового плану можна отримати оцінку ефективності робіт з набору персоналу, кількість вакантних робочих місць і дані про заплановані витрати на заробітну плату персоналу.

Міститься в наступних програмних продуктах:

58.Автоматизація підбору персоналу Програма підтримує документування й автоматизацію процесу підбору і оцінки кандидатів.

Прикладне рішення забезпечує:
 • зберігання особистих даних про кандидатів;
 • зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з кандидатом, починаючи від його резюме і до результатів анкетування;
 • підготовку зустрічей із кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття кандидата на роботу.
Ведення бази питань і відповідей для анкет дозволяє оперативно готувати і проводити анкетування кандидатів, а також співробітників підприємства.

Міститься в наступних програмних продуктах:

59.Управління компетенціями Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, включаючи контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Міститься в наступних програмних продуктах:

60.Управління фінансовою мотивацією працівників Програма дозволяє розробляти і застосовувати схеми фінансової мотивації працівників із використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.

Міститься в наступних програмних продуктах:

61.Планування зайнятості персоналу Програма дозволяє вирішити одне з основних завдань планування використання робочого часу – планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства.

Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства конфігурація надає відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Міститься в наступних програмних продуктах:

62.Трудові відносини, кадрове діловодство Програма підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність. У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення з організації (форма П-8). На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 «Особова картка». Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7). Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому готуються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Міститься в наступних програмних продуктах:

63.Розрахунок і облік заробітної плати Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення щодо заробітної плати персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:
 • розробка схем мотивації працівників;
 • облік результатів виробничої діяльності;
 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати за окладом до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;
 • гнучке налаштування використовуваних нарахувань і утримань.
Програма забезпечує ведення взаєморозрахунків із працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизований увесь комплекс розрахунків із персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності у державні наглядові органи.

Реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на розрахункових підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти – погодинно-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи та реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи. З метою забезпечення роботи на підприємствах із великою кількістю працівників основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, програма готує всі необхідні уніфіковані форми з обліку праці і заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:
 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення щодо нарахування і утримання тощо.;
 • результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:
 • аналіз нарахувань працівників організацій;
 • аналіз стану взаєморозрахунків із працівниками організацій та ін.
Міститься в наступних програмних продуктах:

64.Обчислення регламентованих податків Програма забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків із фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, внесків до фондів соціального страхування.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати і податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, отримати аналітичну звітність за підсумками розрахунків, а також автоматично передати ці дані в типову конфігурацію «Бухгалтерія 8 для України».

Міститься в наступних програмних продуктах:

65.Організація управлінського обліку. Облік і контроль взаєморозрахунків Конфігурація надає гнучкі можливості обліку та контролю взаєморозрахунків із контрагентами за декількома схемами з різними рівнями деталізації:
 • За договорами. Деталізація взаєморозрахунків «за договорами» є базовою і проводиться завжди.

 • За угодами. Даний варіант взаєморозрахунків припускає ведення взаєморозрахунків не тільки в рамках договорів, але і в рамках документів-угод, в якості яких можуть виступати рахунки-фактури, видаткові, прибуткові й зворотні документи, звіти про продажі товарів комітенту або комісіонера.
В обох варіантах ведення взаєморозрахунків (як за договорами, так і за операціями) завжди можна побачити їх стан у розрізі конкретних документів відвантаження або оплати, які змінили стан взаєморозрахунків із контрагентом (розрахунковим документам). Закриття боргів за розрахунковими документами проводиться автоматично в порядку FIFO. Облік у розрізі розрахункових документів дозволяє проводити контроль допустимого терміну заборгованості, а також аналіз заборгованості за строками виникнення.

Підсистема управління взаєморозрахунками бере на себе функцію контролю гранично допустимого розміру заборгованості, не дозволяючи співробітникам підприємства відпускати товар клієнту при перевищенні ліміту кредиту або робити чергову оплату постачальнику при наявності заборгованості по раніше оплачених поставках.

Міститься в наступних програмних продуктах:

66.Облік руху товарів У конфігурації реалізований партійний облік товарів, у тому числі за серійними номерами, строками придатності і сертифікатами товарів, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів товарів, товарів із певними термінами придатності і сертифікатами. Розрахунок собівартості ведеться за методами FIFO і LIFO. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, із розподільною можливістю налаштування для роздрібних складів і комісіонерів, можливістю завдання довільних характеристик партії (колір, розмір і т. п.);

Механізм властивостей і категорій, реалізований у конфігурації, є потужним і ефективним засобом для багатовимірного аналізу товарообігу в довільних розрізах, наприклад, продажів різних видів товарів за регіонами, категоріями контрагентів і т. п.

Міститься в наступних програмних продуктах:

67.Єдиний податок Програма дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Книга обліку доходів для підприємців неплатників ПДВ і Книга обліку доходів і витрат для підприємців платників ПДВ заповнюється автоматично даними зареєстрованих господарських операцій.

Також реалізована можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.

Міститься в наступних програмних продуктах:


68.Управління навчанням персоналу Підсистема навчання персоналу дозволяє планувати навчання персоналу на внутрішніх і зовнішніх курсах навчання. Зберігати структуру курсів, список компетенцій, які можуть бути підвищені завдяки курсу. Фіксація факту проходження курсів і механізм проведення атестацій дозволяє контролювати ефективність навчальних заходів.

Міститься в наступних програмних продуктах:
СПИСОК МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ:
1. Стандартна методологія бюджетного обліку
Програма розроблена відповідно до вимог і положень чинних нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України із ведення бюджетного обліку, виконання бюджету і реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до поточного законодавства України.

Програма забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

1) за чинною бюджетною класифікацією видатків;

2) у розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;

3) у розрізі видів коштів – кошти загального та спеціального фонду (отримані як плата за виконувані функції і як благодійна допомога);

4) у розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

План рахунків та налаштування синтетичного і аналітичного обліку розроблений відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Державного казначейства України №114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ».

Облік господарських операцій у програмі може вестися як у національній валюті, так і в іноземних валютах.

Програма підтримує єдиний взаємозалежний технологічний процес обробки документації з усіх розділів бухгалтерського обліку зі складанням балансу.

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх2. Ведення обліку для декількох установ в єдиній інформаційній базі
У системі реалізована можливість ведення обліку як однієї установи, так і групи в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія). При цьому використовуються загальні державні класифікатори, ведуться спільні списки номенклатури, контрагентів, статей витрат і т. п. Головна книга і баланс можуть формуватися консолідовано для всіх установ або окремо для кожної установи.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх3. Додаткова аналітика в обліку

Дане рішення дозволяє вирішувати завдання бухгалтерського обліку в тих установах, де стоїть завдання накопичення і аналізу планово-економічних показників в окремих структурних підрозділах, що входять до складу даної установи. Такий облік можна вести як у частині витрат, плануючи кошториси і відстежуючи касові і фактичні витрати окремо за кожним підрозділом, так і в частині доходів, відстежуючи виконання планів надходження коштів.

Також система дозволяє додавати додаткову довільну аналітику на будь-який субрахунок. Наповнення такої аналітики визначається самостійно. Для витрат, наприклад, код економічних витрат «1140 Витрати на відрядження» можна додатково розбити на «Проживання», «Добові в Україні», «Добові за кордоном», «Проїзд».

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх4. Облік фінансування

Програма дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

1) річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про її зміну.

2) помісячно, затверджених Планом асигнувань і довідками про її його зміні.

Для того, щоб квартальна звітність за коштами спеціального фонду формувалася коректно, у програмі реалізовано ведення кошторисних показників витрат позабюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо на підприємстві використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою системи користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними витратами.

На підставі врахованих у системі показників формується затверджений Наказом Державного казначейства України «Про затвердження форм аналітичної звітності» №100 від 6 жовтня 2000 року звіт «Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань».

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх5.Облік договорів
У системі реалізована можливість ведення договорів із постачальниками і покупцями з урахуванням їх специфікацій – користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які повинні бути куплені або продані контрагентам. Надалі за такими договорами відстежується стан платежів і відвантажені з кожної позиції специфікації. Специфікації договорів із постачальниками заносяться із зазначенням кодів Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, що забезпечує контроль перевищення граничних сум за кожним кодом.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх6.Облік зобов'язань
У програмі облік бюджетних зобов'язань розроблений відповідно до положень Наказу Державного казначейства України «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів в органах державного казначейства» №136 від 9 серпня 2004 року.

У конфігурації передбачена реєстрація наступних операцій:

1) реєстрація взяття зобов'язань;

2) реєстрація сторнувальних зобов'язань;

3)реєстрація взяття фінансових зобов'язань;

4) реєстрація сторнувальних фінансових зобов'язань.

У програмі реалізовані контроль перевищення взятих зобов'язань над кошторисними показниками, а також контроль перевищення фінансових зобов'язань над взятими зобов'язаннями. Система формує друковані форми реєстрів зобов'язань і фінансових зобов'язань (Доповнення №1 і №2 до порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів).

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

7.Облік грошових коштів У даній конфігурації передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою і безготівковими коштами. Для кожної з операцій існують особливості її виконання:

1) перерахування виплат постачальникам, реєстрація надходжень від покупців;

2) перерахування коштів на пластикові картки для виплати заробітної плати, підзвітних сум;

3) отримання і повернення фінансування;

4) відновлення касових витрат.

Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену Наказом Державного казначейства України «Про затвердження форм аналітичної звітності» №100 від 6 жовтня 2000 року:

1) «Картка обліку готівкових операцій»;

2) «Картка обліку касових витрат»;

3) «Картка обліку капітальних інвестицій»;

4) «Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань».

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

8.Взаємодія з ВО «Мережа» Прийнятий у програмі порядок документообігу з обліку зобов'язань і грошових коштів дозволяє повністю виключити використання ПЗ «Мережа» і «Кур'єр» Державного казначейства України.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

9.Облік матеріальних цінностей У системі облік матеріальних цінностей розділений на 3 напрямки:

1) облік необоротних активів;

2) облік запасів;

3) облік бланків суворої звітності.

Облік необоротних активів виконаний відповідно до вимог Наказу Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ».

Усі документи, які виконують операції з необоротними активами, містять інформацію не тільки про інвентарний номер необоротного активу, а й про картку, в якій реєструються операції з цього інвентарного номеру. Завдяки такому підходу, у програмі однаково зручно вести облік і поодиноких карток за ф.ОЗ-6, і групових карток за ф.ОЗ-9.

При реєстрації надходжень основних засобів система сама сформує проводки зі списання копійок і зареєструє в обліку основний засіб із первісною вартістю без копійок. При розрахунках зносу програма також виконає округлення копійок в сумі зносу, завдяки чому залишкова вартість буде завжди цілим числом.

Запаси в програмі враховуються згідно з Наказом Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ» №125 від 8 грудня 2000 року. За бажанням користувача програма дозволяє вибрати метод обліку цін запасів – за обліковою або середньою ціною. Методи призначаються окремо для кожного бухгалтерського рахунку, на яких обліковуються запаси.

При списанні запасів система автоматично визначає рахунок списання. Аналізується не тільки джерело фінансування, за рахунок якого був придбаний запас, а й метод його надходження – запаси, отримані як централізована поставка, будуть списані на рахунок внутрішньовідомчих розрахунків. На додаток до рахунку списання система автоматично визначає КЕКВ списання, ґрунтуючись на даних надходження запасу.

Також додані механізми обліку бланків суворої звітності за номерами і серіями. При виконанні операцій із переміщення та списання бланків, програма підкаже, які серії і номера є в наявності, і проконтролює, щоб в документах не були присутні номера та серії, не зареєстровані в обліку.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

10.Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями Ці взаєморозрахунки в програмі ведуться в розрізі контрагентів та підстав розрахунків (договорів).

Розроблено механізми зберігання дати виникнення заборгованості при взаєморозрахунках. Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, дата заборгованості визначається:

1) при першій операції і надалі не змінюється до повного закриття взаєморозрахунків;

2) при кожній оплаті або відвантаженні (наданні послуг);

3) при зміні знаку заборгованості.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

11.Облік ПДВ Для організацій – платників ПДВ система надає широкі можливості з автоматизації обліку:

1) автоматичний розрахунок сум першої події;

2) реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;

3) автоматичне формування реєстру податкових накладних та декларації з ПДВ.

Надається можливість налаштувати стратегії розрахунку сум першої події для податкового кредиту і окремо для податкового зобов'язання за такими методами:

1) касовий метод;

2) відключення автоматичного розрахунку;

3) при зміні знаку заборгованості.

При відмові від розрахунку перших подій за податковим кредитом у організації залишається можливість формування податкового кредиту – для цього достатньо буде вручну зареєструвати в програмі податкові накладні тільки від тих постачальників, послуги і товари яких були використані в оподатковуваній господарській діяльності. Система зніме раніше списані на витрати суми ПДВ придбання і віднесе їх до складу податкового кредиту.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

12.Стандартні бухгалтерські звіти У програмі реалізований набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених Наказом Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання»: меморіальні ордери з №1 по №17, книга «Журнал-головна» . Користувач може створювати таку кількість меморіальних ордерів, яка передбачено обліковою політикою організації.

У системі передбачений набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані щодо залишків, оборотів рахунків і щодо проводоку будь-яких розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість із рахунку, шахова відомість, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

13.Регламентована звітність У програмі реалізовані обов'язкові (регламентовані) звіти. Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351 (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням * .xsd), за якими відбуваються формування файлів XML із даними звітів, постачаються і оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

14.Розрахунок заробітної плати Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:
 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати за окладом і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;
 • гнучке налаштування використовуваних нарахувань і утримань.
Програма забезпечує ведення взаєморозрахунків із працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизований у весь комплекс розрахунків із працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах із великою кількістю працівників основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення «розрахункових» документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів із реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичний виробіток працівників і подальша виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких, крім широкого переліку визначених показників і показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

Програма надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи змінні, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого – реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі заповнюваних у підрозділах табелів.

Для обліку використання робочого часу в програмі:
 • ведуться загальні графіки роботи установи,
 • формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників,
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу – табелі відпрацьованого часу.
Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, програма готує всі необхідні уніфіковані форми щодо обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:
 • розрахункові листки;
 • аналітичні розрахункові відомості і зведення із нарахування і утримання;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т. п.;
 • результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів; наочних графіків і діаграм: аналіз нарахувань працівників установ;
 • аналіз стану взаєморозрахунків із працівниками установ та ін.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

15.Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців Програма дозволяє в повній мірі автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільного персоналу.

У типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди та реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

16.Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування У конфігурації в повному обсязі реалізовано обчислення грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість нараховувати оклад в залежності від присвоєного рангу держслужбовця у відповідності до суміщених посад, окрім посадових окладів, а також увесь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

17.Облік заробітної плати за джерелами фінансування У конфігурації ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань у розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Усі аналітичні звіти із заробітної плати (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) формуються за джерелами фінансування.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

18.Облік кадрів і аналіз кадрового складу Програма передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, а й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. Серед них списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін. У звітності щодо кадрового складу реалізований облік працівників у розрізі категорій посад, а також використання довільних угруповань посад установи.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

19.Трудові відносини, кадрове діловодство Програма підтримує ведення штатного розкладу установ із можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується уся необхідна звітність.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

20.Обчислення регламентованих податків Програма забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків із співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, податки до фонду соцстраху (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматичне розбиття податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб – одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків у розрізі фізичних осіб.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

21.21. Ведення обліку діяльності декількох установ За допомогою конфігурації можна вести кадровий облік і розрахунок зарплати декількох установ у централізованих бухгалтеріях в єдиній інформаційній базі з використанням єдиного переліку працівників усіх установ.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх

22.22. Спільне використання з програмою «1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України» Конфігурацію можна використовувати спільно з програмою «Комплексний облік для бюджетних установ України». Для цього реалізований двосторонній обмін даними про суми до виплати і про відображення нарахованих і утриманих сум, включаючи податки, у бюджетному обліку.

Міститься в наступних програмних продуктах:

Комплексний облік для бюджетних установ України
Вверх
Усім нашим клієнтам, користувачам 1С:Підприємство 8, БЕЗКОШТОВНО надається комплексний сервісний супровід, який включає:

При покупці програми:

 1. доставку і установку програми 1С:Підприємство у Києві, загальною тривалістю не більше 2 годин (в Україні – доставка і установка за допомогою віддаленого доступу безкоштовно або установка у віддаленому режимі);
 2. типове налаштування на поточне законодавство (поставляється з програмним продуктом);
 3. безкоштовний супровід програми на 3 місяці (включає в себе релізи програм і конфігурацій, нові форми звітності, поради лінії консультацій, методичну підтримку).

Надалі:

 1. надання оновлень типових налаштувань (релізів конфігурацій і форм звітності) на нашому сайті в розділі «поточні релізи», у нашому офісі або ел. поштою протягом усього терміну супроводу програми;
 2. консультації за телефоном / ел. поштою з усіх питань використання програми.

 

Увага! У навчальному центрі СОФТКОМ Ви можете пройти навчання по 1С:Підприємство. Наші викладачі є висококваліфікованими фахівцями у роботі з програмою 1С:Підприємство 8, володіють глибокими знаннями і практичними навичками ведення обліку, мають багаторічний викладацький досвід.

Для існуючих абонентів СОФТКОМ за іншими напрямками:

При покупці програми 1С:Підприємство 8 для наших абонентів за системами ЛІГА:ЗАКОН та IT-напрямку (обслуговування комп'ютерної техніки)безкоштовно надаються послуги на суму 10% від вартості придбаної програми.


*Для м.Києва


Безкоштовна презентація