(0)
Курс: ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торговим підприємством 8»

Курс: ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торговим підприємством 8»

Курс призначений для тих, хто бажає освоїти роботу з ведення обліку в програмі «Управління торговим підприємством 8».

У процесі навчання слухач оволодіє інструментарієм типової конфігурації, навчиться застосовувати на практиці методики відображення стандартних господарських операцій, навчиться контролювати стан критично важливих розділів обліку, виправляти власні помилки в інформаційній базі, опанує бухгалтерський і податковий функціонал даного прикладного рішення.

ЗАПИСАТИСЯ

Ще вигідніше:

* — зазначена знижка не додається до інших знижок


Програма курсу:

Вступ

Концепція прикладного рішення

Загальносистемні механізми і принципи

 • Види обліку
 • Підприємство
 • Користувачі
 • Інтерфейси
 • Налаштування системи
 • Документообіг
 • Хронологічні механізми
 • Початок роботи

Облік запасів

 • Концепція підсистеми
 • Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні механізми товарних документів
 • Ціноутворення
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
 • Продаж товарно-матеріальних цінностей
 • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
 • Специфіка обліку
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистем

Управління взаєморозрахунками з контрагентами

 • Основні принципи обліку взаєморозрахунків
 • Основна нормативно-довідкова інформація
 • Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
 • Звітність підсистеми

Облік грошових коштів. Облік операцій в іноземній валюті

 • Концепція підсистеми
 • Принципи та механізми реалізації
 • Облік рухів безготівкових грошових коштів
 • Облік рухів готівкових грошових коштів
 • Облік операцій в іноземній валюті
 • Звітність підсистеми

Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами

 • Принципи обліку
 • Відображення господарських операцій

Облік необоротних активів

 • Концепція підсистеми
 • Підсистема «Основні засоби»
 • Підсистема «Малоцінні активи»
 • Підсистема «Нематеріальні активи»

Облік доходів і витрат

 • Принципи обліку доходів
 • Принципи обліку витрат
 • Процеси і господарські операції
 • Облік витрат на оплату праці
 • Звітність за витратами

Облік виробничої діяльності

 • Концепція підсистеми
 • Відображення господарських операцій з обліку виробничої діяльності
 • Звітність підсистеми

Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи і механізми реалізації
 • Облік рухів грошових коштів
 • Звітність підсистеми

Облік ПДВ

 • Концепція підсистеми
 • Принципи та механізми
 • Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку
 • Засоби контролю облікових даних

Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат, прибутку

 • Загальні принципи підсистеми
 • Особливості відображення операцій підсистеми

Кадровий облік і розрахунок зарплати

 • Концепція підсистеми
 • Основні принципи підсистеми
 • Облік часу
 • Кадровий облік
 • Розрахунок заробітної плати
 • Виплата працівникам, розрахунок з бюджетом і фондами, звітність з ПДФО
 • Моделювання нарахувань і утримань

Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи підсистеми
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Підсистема «Основні засоби», «Малоцінні активи», «Нематеріальні активи»

Регламент закриття періоду

 • Загальні принципи
 • Регламентні операції

Облік виробничої діяльності

 • Концепція підсистеми
 • Основні принципи підсистеми
 • Облік виробничих випусків
 • Розрахунок собівартості
 • Податковий облік виробничої діяльності
 • Облік операцій з давальницькою сировиною
 • Звітність підсистеми

Пошук даних

 • Групова обробка довідників і документів
 • Пошук і заміна елементів довідників, що дублюються
 • Універсальний журнал документів
 • Зовнішні обробки

Облік операцій в іноземній валюті

 • Основні принципи і механізми обліку
 • Взаєморозрахунки з клієнтами
 • Закупівля ТМЦ за імпортом. «Імпортний ПДВ»
 • Реалізація ТМЦ на експорт
 • Облік грошових коштів
 • Валютний підзвіт

Роздрібна торгівля

 • Загальні принципи
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Облік товарів у роздріб за цінами продажу
 • Облік у роздріб за цінами придбання
 • Облік сумарного роздробу
 • Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі
 • Звітність підсистеми

Звітність та сервісні механізми

 • Вбудовані регламентовані звіти
 • Зовнішній сервіс здачі електронної звітності
 • Сервісні механізми

Введення залишків

 • Запаси
 • Грошові кошти
 • Заборгованості
 • Доходи і витрати
 • Необоротні активи та капітальні інвестиції

Основний практикум

Додатковий практикум

Тренінг

Кількість академічних годин: 40
Вартість: 3500 грн  (вартість без урахування знижок!)


Для реєстрації на курс і отримання відповідей на питання, будь ласка, звертайтеся:

тел: (044) 50-141-50,


Дивіться також інші курси:
 1. Використання прикладного рішення «BAS Бухгалтерія»
 2. Використання прикладного рішення «BAS Управління торгівлею»
 3. Використання прикладного рішення «BAS Комплексне управління підприємством»
 4. Використання прикладного рішення «Зарплата і управління персоналом 8» 
 5. Управлінський облік і планування в прикладному рішенні «Управління торговим підприємством 8
 6. Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торговим підприємством 8»
 7. Кадровий облік і розрахунок заробітної плати в прикладних рішеннях BAS (BAS Бухгалтерія КОРП, BAS КУП та BAS ERP)
 8. Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні «Управління виробничим підприємством 8»

ЗАПИСАТИСЯ

Почитати
відгуки:

Почитати відгуки
Подивитися навчальний клас:
Подивитися навчальний клас
Ми знаходимося поруч з метро: