(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.001

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.001

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.    Змінено назву модулю «Керування ліцензіями». Нова назва модулю - «Керування кодом доступу».
2.    Модуль «Зарплата»
2.1.    Адміністрування > Налаштування > Види оплат
2.1.1.    Надбавки і доплати
Додано можливість нарахування доплат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з Законом № 796:
•    «Доплата на забруднених територіях» з фіксованим розміром 5,20 грн. - скорочено код НЧЗ;
•    «Доплата на радіоактивно забруднених територіях працюючим пенсіонерам» з фіксованим розміром 1,35 грн. – скорочено код ЧЗП;
2.1.2.    Відпустки
Додано можливість нарахування:
•    «Чорнобильська відпустка IV категорії» код ЧВ 6 календарних днів;
•    «Чорнобильська додаткова відпустка І –ІІ категорії» код ЧДВ 16 календарних днів.;
Нараховується через визначення розрахункового періоду середньої заробітної плати по Постанові КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100 (Порядок 100).
2.1.3.    Лікарняний > Додаткові показники
Додана опція «Визначення того, що для розрахунку середньоденної, - годинної суми потрібно шукати періоди, в яких фактично відпрацьований час не дорівнює 0 (відпрацьовано хоча б один день в даному періоді)».
Якщо опція встановлена, для розрахунку середньоденної оплати не враховуються оплати за періоди, у яких не відпрацьовано жодного дня.
2.2.    Звіти
2.2.1.    Платіжні відомості
Додано новий вид первинного бухгалтерського документу для відображення чорнобильських виплат у розділі «Платіжні відомості»:
•    «Платіжна відомість на виплату доплати за роботу на територіях радіоактивного забруднення».
2.2.2.    Проведення
Поповнено список бухгалтерських проводок у розділі «Проведення»:
•    Дт 48.2 – Кт 66.1 «Нараховано чорнобильцю кошти».
2.2.3.    Розрахункові відомості
Додано нову опцію «Профспілковий збір» у вікні налаштувань звіту «Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу». Якщо опція встановлена, у документ додається колонка «Профспілковий Збір».
2.3.    Реєстр документів
2.3.1.    Додано фільтр відображення працівників По підрозділам. Фільтр вмикається по натисканню кнопки панелі інструментів  . Якщо фільтр увімкнено, вікно розділу «Реєстр документів» має вигляд:
 
Для того щоб переглянути список співробітників певного підрозділу, оберіть найменування підрозділу у лівій частині вікна. У правій частині вікна буде відображено список співробітників, що належать до обраного підрозділу.
2.3.2.    У вікні розділу «Реєстр документів» додано кнопку швидкого доступу до налаштувань шаблонів документів  . По натисканню кнопки відкривається вікно «Налаштування шаблонів»:
 
2.4.    Розрахункова відомість
2.4.1.    Додано функцію імпорту даних з файлів DBF. Перед виконанням імпорту у вікні «Розрахункова відомість» необхідно встановити курсор у колонку даних, які будуть імпортуватися (наприклад, Премія). Функція імпорту, викликається по команді контекстного меню «Імпорт з DBF» або по натисканню клавіші F12. Відкриється вікно:
 
У області Шаблони імпорту обирається ім’я шаблону, що визначає вид оплати та параметри імпорту.
Увага: Для того, щоб додати шаблон у список, необхідно встановити курсор у відповідну колонку на вкладці «Розрахункова відомість». Доданий шаблон імпорту зберігається у списку вікна и може використовуватись надалі.
У полі Файл імпорту обирається ім’я файлу, що містить дані для імпорту.
Поля Табельний номер та Сума обов’язкові до заповнення. У полі Табельний номер із списку обирається назва поля dbf-файлу, яке містить дані про табельні номери співробітників. У полі Сума з списку обирається назва поля, яке містить суму оплати.
Імпорт виконується по натисканню кнопки Виконати.
Імпортувати дані можливо лише у поточний період.
2.4.2.    Розрахунковий лист > Нарахування/утримання
Змінено відображення терміну відпустки у нарахуванні «Компенсація відпустки для звільнених» - кількість годин не відображається.
2.5.    «Картка співробітника»
Виправлено помилку збереження даних у полях «Моб. телефон» та «Е-mail».
2.6.    У розділах «Розрахунковий лист» та «Табель обліку робочого» часу виправлено помилку відображення фактично відпрацьованих днів за місяць при додаванні виду оплати «Лікарняний за рахунок підприємства».

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  
1.    Оновлено довідник Підакцизні товари.

  НОВІ ФОРМИ  
МінКультури
MKP07002    ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MКР08002    ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP10002    ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  
Державна казначейська служба
FZM00003    Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
F7KDZ25    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
МінКультури
MKP09001    ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
Міністерство Праці
F2KD2507    Ф.№2кд Мін. Праці
F7KD2507    Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. Праці
Податкова інспекція
Збільшено кількість знаків до 1000 у полях «Зміст доповнення».
J0103505    Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
Інша звітність
S0104053    Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
  Форми, до яких додано підказки  
ФСС з ТВП
С0100224    Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
C0101408    Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
ДСЗУ
C0302502    Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
С0302602    Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
С0302901    Форма №1-ПА . Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
Податкова інспекція
F0103304    Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця
F0103402    (для I і II групи) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця
  Форми, до яких оновлено підказки  
Пенсійний фонд
E0406H01    Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам