(1)
Оренда і управління нерухомістю

Оренда і управління нерухомістю

Оренда і управління нерухомістю

25 000 грн
Програмний продукт Оренда і управління нерухомістю призначений для власників комерційної нерухомості, керуючих компаній, девелоперських структур. Продукт дозволяє підвищити ефективність бізнесу компаній за рахунок автоматизації процесів по веденню реєстрового обліку об'єктів нерухомості, управління договорами оренди і розрахунками з орендарями, експлуатації об'єктів нерухомості. Програма забезпечує рішення задач бухгалтерського, управлінського, юридичного та адміністративного обліку.
YES
Купить Задати питання

Опис


Програма дозволяє ефективно управляти нерухомістю різних типів: торговими і офісними центрами, земельними ділянками, виставковими площами, складами, ринками і т. Рішення Оренда і управління нерухомістю містить набір підсистем, які в сукупності забезпечують автоматизацію управління об'єктами нерухомості:

 • Підсистема Управління реєстром об'єктів нерухомості;
 • Підсистема Управління договорами оренди;
 • Підсистема Управління взаєморозрахунками з оренди;
 • Підсистема Управління експлуатацією об'єктів нерухомості.

Далі представлено опис можливостей кожної з підсистем.

Управління реєстром об'єктів нерухомості

 • Ведення ієрархічного довідника об'єктів нерухомості з широким набором характеристик і можливістю додавання довільних характеристик;

 • Зручне і просте створення графічних планів розміщення об'єктів;
 • Автоматичне створення об'єктів нерухомості в базі даних на основі графічних планів розміщення;
 • Оперативний перегляд розміщення об'єкта на плані;
 • Реєстрація довільних статусів об'єктів нерухомості на заданий період - вільний, в резерві, на ремонті, орендується і т.п.;
 • Формування реєстру об'єктів нерухомості з можливістю гнучкого угрупування і відбору за різними характеристиками;
 • Реєстр обьектов.jpg
 • Формування діаграми станів об'єктів нерухомості;
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об'єктів з колірним виділенням об'єктів в залежності від статусу і можливістю довільного відбору (за вільними площами, по площах в ремонті, резерві і т.п.);
 • Можливість прив'язки об'єктів нерухомості до цінових категоріях, реєстрація цін на послуги з прив'язкою до цінових категоріях, зберігання історії цін.

Управління договорами оренди

 • Облік первинних документів по договорам оренди (Укладення договору оренди, Додаткова угода, Розірвання договору оренди, Акт прийому-передачі орендованих приміщень, Акт прийому-повернення орендованих приміщень);
 • Заключение договора оренды.png
 • Поділ послуг на постійну і змінну частини;
 • Гнучке управління способами нарахування, ставками і тарифами на послуги, зберігання історії зміни ставок і тарифів;
 • Фиксированная ставка, грн за м2.jpg
 • Роздільне призначення термінів оплати і параметрів нарахування пені для послуг постійної і змінної частини, а також для тієї чи іншої послуги;
 • Використання довільних шаблонів формату Microsoft Word для друку первинних документів;
 • Друк графічних планів з виділенням квартир, що здаються в оренду об'єктів в якості додатків до договорів;
 • Зберігання списку телефонних номерів та їх прив'язка до договорів орендарів;
 • Можливість багаторазового зміни ставок на послуги в межах одного договору;
 • Можливість обліку оренди з перервами;
 • Використання спеціальних курсів валют;
 • Можливість управління договорами суборенди;
 • Формування графічної звітності на основі планів розміщення об'єктів з колірним виділенням об'єктів в залежності від їх статусу і можливістю настройки складу виведеної інформації (по орендарям, умовам договорів, характеристикам об'єктів і т.п.);
 • Перевірка зайнятості та контроль перевищення загальної площі об'єкта при створенні нового договору оренди;
 • Можливість здавати один об'єкт в оренду кільком орендарям;
 • Групова пролонгація і розірвання договорів оренди з можливістю відбору за заданими характеристиками;
 • Формування реєстру договорів оренди з можливістю гнучкого угрупування і відбору за різними характеристиками.

Управління взаєморозрахунками з оренди

 • Гнучка настройка деталізації взаєморозрахунків з орендарями: за договорами, періодам оплати, об'єктам, послуг, рахунками на оплату;
 • Облік первинних документів по оренді: рахунків, актів про надання послуг, рахунків-фактур. Можливість друку документів, як у зведеній формі, так і з деталізацією по об'єктах і / або послуг;
 • Счет на аренду.jpg
 • Автоматичне формування рахунків на оплату і актів про надання послуг з можливістю довільного відбору по орендарям, послуг, об'єктів і т.п., друк сформованих документів і відправка орендарям по електронній пошті;
 • Розрахунок оренди за неповний період. Можливість розрахунку як за фактичною кількістю днів в зазначеному періоді, так і на підставі "середнього місяці";
 • Розрахунок нарахувань по послугах змінної частини на основі довільних формул;
 • Нарахування відсотків з торгового обороту орендаря за різними алгоритмами
 • Фиксированная ставка, грн за м2.jpg
 • Автоматичне заповнення термінів оплати в рахунках за умовами договору оренди;
 • Розрахунок оплати за телефон з урахуванням номерів, що значаться за договором контрагента;
 • Облік забезпечувальних платежів (депозитів);
 • Ведення розрахунків з власниками об'єктів нерухомості за агентською схемою;
 • Звітність по взаєморозрахунках з орендарями з аналітикою за періодами, послуг, об'єктів оренди, рахунками на оплату і можливістю аналізу розрахунків по пені і депозитах;
 • Аналіз затримок платежів по послугах і розрахунок суми пені за різними алгоритмами;
 • Звіт про ефективність використання площ з розрахунком коефіцієнта корисного використання і величини фінансових втрат від простою об'єктів;
 • Анализ эффективности использования площадей.jpg
 • Аналіз продажів з розгорнутою деталізацією і довільної угрупованням даних;
 • Планування платежів з оренди, проведення план-фактного аналізу.

Управління експлуатацією об'єктів нерухомості

 • Облік конструктивних елементів і інженерних систем об'єктів нерухомості, що підлягають технічному обслуговуванню і ремонту;
 • Планування заходів з технічного обслуговування об'єктів нерухомості (плановий і поточний ремонт, регламентні роботи і т.п.)
 • Оформлення та контроль заявок на обслуговування;
 • Зберігання кошторисів за матеріалами и робіт на проведення ЗАХОДІВ з технічного обслуговування;
 • Облік фактичність витрат на експлуатацію;
 • Облік послуг підрядних організацій з виконання техобслуговування;
 • Ведення історії заходів з техобслуговування;
 • Планування витрат на експлуатацію, порівняння планових і фактичних показників.

Сервісні можливості

 • Автоматичне створення нагадувань і повідомлень по різних подіях (наприклад, нагадувань про наближення дати закінчення договору оренди);

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і рахунки-фактури. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження та номер митної декларації.

Облік агентських договорів

Автоматизований облік агентських послуг з боку агента (надання послуг від свого імені, але за рахунок принципала) і з боку принципала (надання послуг через агента).

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Реалізовано облік грошових документів.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Автоматизовані основні операції по обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування зносу (амортизації), модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць в податковому обліку між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих доходів

У програмі надається можливість обліку різних витрат, не пов'язаних безпосередньо з випуском продукції, наданням робіт, послуг - непрямих витрат. В кінці місяця проводиться автоматичне списання непрямих витрат.

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні затрати;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів, виставлення коригуючих і виправлених рахунків-фактур.

Облік заробітної плати та персоніфікований облік

У конфігурації ведеться облік розрахунків з персоналом по заробітній платі. Забезпечується формування уніфікованих форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані наступні операції:

 • відображення в обліку відрядної оплати праці
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • облік утримань;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, податків (внесків) з ФОП), включаючи підготовку звітності для системи персоніфікованого обліку ПФР.
 • При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві інвалідів, податкових нерезидентів та інших категорій працівників.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік з податку на прибуток ведеться на тих самих рахунках, що й бухгалтерський облік.

Спрощена система оподаткування

Автоматизований облік господарської діяльності організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

Стандартні звіти

Конфігурація надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. При формуванні звітів є можливість налаштувати угруповання, відбір і сортування інформації, виведеної в звіт, виходячи із специфіки діяльності організації і виконуваних користувачем функцій.

Регламентована звітність

У програму включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Підтримуються наступні передбачені законодавством види формування та здачі регламентованої звітності:

 • в друкованому вигляді, в тому числі з двовимірним штрих-кодом;
 • в електронному вигляді з вивантаженням на носій інформації;
 • по телекомунікаційних каналах зв'язку.

Сервісні можливості

Програма надає сервісні можливості:

 • пповнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам тощо. Д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів та ін.)