(0)
Можливі варіанти настройки звіту «Оборотно-сальдова відомість» в конфігурації BAS Бухгалтерія, редакція 2.1

Можливі варіанти настройки звіту «Оборотно-сальдова відомість» в конфігурації BAS Бухгалтерія, редакція 2.1

 

I.       Як вивести від’ємні залишки по рахунках обліку ТМЦ (20, 28, 22).

Крок 1: Натиснути кнопку «Показати настройки».

config-results-1.png

Крок 2: На закладці «Відбір», обрати поле відбору «Кількість Дт (кін. Сальдо)» та натиснути «Ок».

config-results-2.png

 

Крок 3: Задати відбір по доданому полю «Кількість Дт (кін. Сальдо)» з видом порівняння «Менше»,  значення не заповнювати (тобто порівняння повинно бути Х<0).

config-results-3.png

Крок 4: Сформувати звіт.

config-results-4.png

II.       Налаштувати ОСВ з деталізацією до дня.

Крок 1: Натиснути кнопку «Показати настройки», на закладці «Групування», у нижній частині настройки, обрати періодичність звіту «По днях».

config-results-5.png

Крок 2: Сформувати звіт.

config-results-6.png

 

III  В ОСВ вивести інформацію по номеру і даті рахунка від постачальника.

Налаштування можливе  лише за умови ведення обліку по договору «За документами розрахунків», та наявності в налаштуванні параметрів обліку, прапора «Облік розрахунків ведеться за документами розрахунків».

Крок 1: Натиснути кнопку «Показати настройки», на закладці «Додаткові поля» додати усі необхідні поля  з об’єкта «Документи розрахунків з контрагентами».

config-results-7.png

Крок 2: Обрати варіант розміщення додаткових полів. 

config-results-8.png

Крок 3: Сформувати звіт.

config-results-9.png