(0)
Купуємо воду в офіс: податково-облікові наслідки

Купуємо воду в офіс: податково-облікові наслідки

15 Вересня 2017

Купуємо воду в офіс: податково-облікові наслідки

Підприємство придбало питну воду для безоплатного споживання в офісі як відвідувачами, так і працівниками. Як відобразити таку операцію в обліку? Як оподатковується ПДФО, ЄСВ, військовим збором та ПДВ таке споживання?

 

У бухобліку вода є виробничим запасом, який відображають на субрахунку 209 «Інші матеріали». Використану воду списуйте на витратні рахунки 91-94. Вибір конкретного рахунку залежить від того, працівників яких підрозділів забезпечили водою. Для прикладу, витрати на забезпечення водою адмінперсоналу відображайте на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Якщо порожні бутлі повертають постачальникові — йдеться про поворотну тару. Обліковують таку тару на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». Також підприємство — покупець води може окремо оплачувати заставну вартість цих бутлів. Таку оплату відображайте проведенням: дебет субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» з кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». А після повернення бутлів постачальнику відображайте зворотне проведення. Крім того, підприємство, що сплатило кошти як заставу, враховує цю суму на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії і забезпечення надані».


Податок на прибуток

Визнані в бухобліку витрати на придбання води для офісних працівників впливають на розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток. Адже такий об’єкт визначають на основі «бухгалтерського» фінансового результату (пп. 134.1.1 Податкового кодексу України; ПК). Коригувати такий фінрезультат не доведеться — ПК не містить різниць для такої ситуації. Визначаємо дату оприбуткування товарів

ПДВ

Податковий кредит із ПДВ за придбаною водою визнають на підставі податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), незалежно від напряму використання такого товару (господарська чи негосподарська діяльність). Однак у такій ситуації буде загроза донарахування умовних податкових зобов’язань із ПДВ згідно з пунктом 198.5 ПК. Адже тут уже має значення використання товарів у негосподарській діяльності.

Забезпечувати працівників водою роботодавці можуть і на вимогу законодавства. Так, безоплатно слід надавати газовану солону воду працівникам, зайнятим на роботах із важкими та шкідливими умовами праці (ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694). У такій ситуації зв’язок із госпдіяльністю очевидний — роботодавець виконує вимогу законодавства, а без цього неможливо здійснювати й сам виробничий процес.

Якщо ж забезпечення питною водою — вияв доброї волі роботодавця, то обгрунтувати зв’язок із госпдіяльністю, вважаємо, практично неможливо. Як вихід із ситуації (для сміливих бухгалтерів!) пропонуємо прописати у колективному договорі обов’язок роботодавця забезпечувати працівників питною водою. Інакше доведеться, на нашу думку, нараховувати умовні податкові зобов’язання з ПДВ. 

Нагадаємо, що платник ПДВ, який почав використовувати товари у негосподарській діяльності, має скласти зведену податкову накладну. Зробити це слід не пізніше останнього дня звітного періоду, коли товари починають використовувати у негосподарській діяльності (пп. «г» п. 198.5 ПК). Таку зведену податкову накладну також реєструють в ЄРПН.

Базою оподаткування ПДВ таких умовних нарахувань для придбаних товарів є ціна їх придбання (п. 189.1 ПК).

ПДФО

Вода, яку придбав роботодавець для споживання в офісі будь-яким працівником, не є об’єктом оподаткування ПДФО. Адже оподатковуване додаткове благо виникає лише у разі його одержання конкретним платником податку.


Військовий збір

Об’єкти оподаткування ПДФО та військового збору ідентичні, тому споживання води за рахунок компанії будь-якими фізособами не оподатковують і таким збором (п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Унаочнимо викладене на Прикладі.

ПРИКЛАД. Облік придбання води для потреб офісу

Підприємство придбало в одного постачальника диспенсер для користування працівниками офісу (адмінперсоналу) вартістю 5300,00 грн (у т. ч. ПДВ — 883,33 грн) та бутель питної води на суму 78,00 грн (у т. ч. ПДВ — 13,00 грн). Умови постачання — попередня оплата.

Підприємство нарахувало умовні податкові зобов’язання згідно з пунктом 198.5 ПК та склало для цього зведену податкову накладну (див. Додаток).Купуємо воду в офіс: податково-облікові наслідки Відповідно до облікової політики матеріальні необоротні активи вартістю до 6000 грн є малоцінкою, яку амортизують за методом 100% у першому місяці використання об’єкта.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

  Перераховано кошти за диспенсер і питну воду

3711

311

5378,00

  Відображено право на отримання податкової накладної на суму податкового кредиту з ПДВ 6442 6441 896,33
  Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною
641 / ПДВ 6442 896,33
  Оприбутковано диспенсер для води за накладною 153 631 4416,67
  Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 6441 631 883,33
  Здійснено залік заборгованостей 631 3711 5300,00
  Передано диспенсер в експлуатацію
112 153 4416,67
  Нараховано амортизацію диспенсера 209 631 65,00
  Оприбутковано питну воду за накладною 209 631 65,00
  Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 6441 631 13,00
  Здійснено залік заборгованостей 631 3711 78,00
  Списано за актом списання питну воду, яку спожили адміністративні працівники 92 209 65,00
  Нараховано податкові зобов’язання на умовне постачання 949 641 / ПДВ 896,33
  Списано витрати на фінансовий результат 791 791
  92 949
4481,67 896,33


Отже, роботодавець може за власним бажанням забезпечувати питною водою працівників. Витрати, пов’язані з цим, безперешкодно впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток, а коригувати фінансовий результат не потрібно. Щоб не нараховувати умовних податкових зобов’язань із ПДВ, пропонуємо прописати обов’язок роботодавця забезпечувати питною водою працівників у колективному договорі. Утримувати ПДФО та військовий збір не доведеться.