(0)
Нові правила працевлаштування, відпусток, звільнення з роботи – оприлюднено проєкт Трудового кодексу

Нові правила працевлаштування, відпусток, звільнення з роботи – оприлюднено проєкт Трудового кодексу

22 Січня 2024

Нові правила працевлаштування, відпусток, звільнення з роботи – оприлюднено проєкт Трудового кодексу

Розмови про реформування законодавства про працю точаться вже навіть не роки, а десятиліття. Чинний КЗпП був ухвалений ще в 1971 році й попри численні зміни вже не відповідає сучасним реаліям, викликаючи нарікання як працівників, так і роботодавців.

І ось нарешті на сайті СПО профспілок оприлюднили для обговорення проєкт Трудового кодексу України, розроблений у Мінекономіки.

У разі його ухвалення ТК прийде на заміну КЗпП і буде визначати правові механізми реалізації права на працю, його захисту та увиразнює баланс інтересів працівників і роботодавців. Зокрема у ТК хочуть досягнути:

- зниження рівня державного втручання у індивідуальні відносини в сфері праці;

- спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;

Ще більше матеріалів та аналітики в системах ЛІГА:ЗАКОН

Отримати БЕЗКОШТОВНИЙ
доступ до ЛІГА:ЗАКОН

- стимулювання суб'єктів господарювання до створення робочих місць;

- «дебюрократизації» трудових відносин;

- забезпечення недискримінації працівників та реалізацію принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності.

Цікаво, що до проєкту ТК включені норми, які зараз містяться у Законах України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про колективні угоди та договори», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Більше того, у проєкт ТК, порівняно із чинним законодавством про працю, додатково вписали норми, які регулюють питання щодо:

1) порядку укладення обов'язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

2) визначення ознак трудових відносин. А саме - договірні відносини незалежно від їх назви та виду визнаватимуть трудовими за наявності трьох і більше таких ознак:

- особисте виконання особою роботи за конкретною професією, спеціальністю кваліфікацією, посадою;

- виконання особою роботи в інтересах, за дорученням та під контролем іншої сторони, на користь якої виконуються роботи;

- здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;

- виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

- організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;

- систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій формі;

- встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

- відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов'язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота;

3) врегулювання праці домашніх працівників. На них поширять загальні положення щодо тривалості робочого часу з певними особливостями. Домашнім працівникам з числа неповнолітніх тривалість роботи будуть встановлювати з урахуванням часу, необхідного для здобуття або завершення ними освіти;

4) вдосконалення умов реалізації права на відпустку. Щорічна основна оплачувана відпустка надаватиметься працівникам тривалістю не менш як 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. У перший рік роботи у відповідного роботодавця працівник набуде право на повну тривалість щорічної оплачуваної відпустки на умовах та в порядку, визначеному трудовим договором, але у будь-якому випадку не пізніше закінчення шести місяців безперервної роботи. Загалом будуть такі види відпусток:

- щорічна основна оплачувана відпустка та інші щорічні додаткові оплачувані відпустки, передбачені законом;

- відпустки у зв'язку з навчанням;

- соціальні відпустки (у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, працівникам, які усиновили дитину (дітей), при народженні дитини, працівникам, які мають дітей, повнолітніх сина або дочку з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи);

- відпустки без збереження заробітної плати;

5) нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;

6) врегулювання нагляду за додержанням законодавства в сфері трудових відносин та визначення порядку проведення інспекційних відвідувань.

Передбачено, що Трудовий кодекс повинен набрати чинності з 1 січня 2025 року.


Ще більше матеріалів та аналітики в системах ЛІГА:ЗАКОН

Отримати БЕЗКОШТОВНИЙ
доступ до ЛІГА:ЗАКОН