(0)
Нові трудові штрафи та правила інспекційних відвідувань: проект

Нові трудові штрафи та правила інспекційних відвідувань: проект

30 Березня 2021

Нові трудові штрафи та правила інспекційних відвідувань: проект

На сайті Мінекономіки оприлюднено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю».

Проект передбачає зміни до Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів, якими пропонується визначити правовий статус державної інспекції праці, права та обов'язки інспекторів праці, форми здійснення контролю, підстави та порядок проведення інспекційних відвідувань та інші питання функціонування системи державного нагляду.

Зокрема, передбачено збільшення штрафів за порушення законодавства про працю:

  • за допуск працівника до роботи без оформлення, оформлення на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати зарплати без нарахування ЄСВ - штраф у п'ятнадцятикратному (а юридичні особи та ФОП, які є платниками єдиного податку першої - третьої груп, - у десятикратному) розмірі мінзаробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення (наразі застосовується штраф у десятикратному розмірі мінзарплати, а для ФОП - попередження);

  • за недодержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, порушення строків виплати зарплати більш як за один місяць, виплата не в повному обсязі - штраф у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (наразі застосовується штраф у дво- та трикратному розмірі мінзарплати);

  • за порушення вимог законодавства щодо надання відпусток встановлюється штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

  • за створення перешкод у проведенні інспекційного відвідування штраф зросте з трьох до у п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, а у разі проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених працівників - у п'ятдесятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, замість шістнадцятикратного тощо.

Державні інспектори праці за умови пред'явлення службового посвідчення матимуть право:

1) безперешкодно, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;

2) проходити у денний час до нежитлових будинків, приміщень, споруд та інших об'єктів, місць, у яких (на яких) перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов'язки, або до них застосовується примусова праця;

Доступ до житла особи можливий лише у випадках наявності згоди цієї особи або вмотивованого рішення суду.

3) ознайомлюватися з оригіналами та робити копії (в тому числі - електронні) актів об'єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

4) наодинці або у присутності свідків ставити об'єкту відвідування та/або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об'єднань, члени яких працюють на об'єкті відвідування, запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно стану додержання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;

5) вимагати від об'єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації у відповідності до вимог законодавства;

6) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

7) відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;

8) за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;

9) вносити об'єктам відвідування обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;

10) надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов'язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об'єкта відвідування або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;

11) залучати правоохоронні органи для припинення незаконних дій об'єкта відвідування та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов'язки;

12) складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

13) отримувати безоплатно від об'єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, органів державної влади статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

14) витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об'єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов'язки, документи, що посвідчують особу;

15) здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 штрафи Держпраці зросли.

   

Детальніше в системі ЛІГА:ЗАКОН!

Безкоштовно отримати доступ до усіх матеріалів:

Отримати доступ на 24 години