(0)
Новости

Новости

2 Жовтня 2017

Особливості коригування розділу І форми № 1ДФ

Пропонуємо Вашій увазі матеріал електронного аналітичного щоденника «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН». Видання входить в системи ЛІГА:ЗАКОН. З питань використання видань «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» та «ЮРИСТ & ЗАКОН» чи їх підключення звертайтесь за тел.: (044) 501-3-700.

Зазвичай податковий агент робить помилки під час заповнення табличної частини форми № 1ДФ щодо:

– податкового номера платника податків;

– суми нарахованого й виплаченого доходу;

– суми утриманого й перерахованого ПДФО;

– ознаки доходу;

– інформації про прийняття або звільнення платника податків;

– ознаки податкової соціальної пільги.

Такі помилки є недостовірними відомостями й потребують проведення коригування. Заповнення й проведення коригувань у формі № 1ДФ здійснюють відповідно до Порядку № 4.


.
Законы, связанные с этой статьей, подробные консультации, комментарии налоговых органов – все это Вы найдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Закажите бесплатную презентацию

Порядок проведення коригувань

Проведення коригувань реквізитів форми № 1ДФ здійснюють відповідно до розд. IV Порядку № 4 на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, які виявив контролюючий орган (п. 4.1 розд. IV Порядку № 4).

Виправлення помилок проводять шляхом подання:

звітного нового податкового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають до закінчення строку подання звітного розрахунку;

уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають після закінчення строку подання звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди).

При цьому заповнення звітної нової й уточнюючої форми № 1ДФ є однаковим. Звітну нову й уточнюючу форми № 1ДФ подають на підставі інформації з попередньо поданої форми, вони містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються (див. роз'яснення з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Коригування показників розд. I форми № 1ДФ проводять за правилами, установленими п. 4.4 розд. IV Порядку № 4:

– для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка й у графі 9 указати "1" (рядок буде вилучено зі звіту, що уточнюється);

– для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи, а в графі 9 указати "0" (рядок буде введено до звіту);

– для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка й у графі 9 указати "1"), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати "0"). Тобто потрібно повністю заповнити 2 рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий – вносить правильну інформацію.

! Під час подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ та заповнення рядків для вилучення одного помилкового рядка з попередньо поданої інформації й уведення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по графах 3а, 3, 4а і 4 не заповнюють (див. роз'яснення з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Разом зі звітним новим й уточнюючим податковими розрахунками платник податків має право подати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Умова:

Податковий агент виявив помилку в номері облікової картки платника – отримувача доходу за ЦПД після закінчення строку подання форми № 1ДФ за II квартал 2017 р., у зв'язку з чим подав уточнюючу форму № 1ДФ.

Рішення:

У цьому випадку необхідно вилучити рядок із неправильним номером облікової картки й увести новий рядок із правильним номером.


Штрафні санкції

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податків та/або до зміни платника податків, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн (п. 119.2 ПКУ).

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

У разі якщо під час подання уточнюючої форми № 1ДФ додаються рядки щодо виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку, за якими відсутній обов'язок у фізичної особи щодо подання річної декларації, та не відбувається зміна платника (тобто номер облікової картки платника – отримувача доходу вказано правильно), то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовують (див. роз'яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Якщо в уточнюючому розрахунку вилучають помилкову інформацію щодо нарахованого доходу на користь однієї фізичної особи й уводять інформацію щодо іншої фізичної особи, при цьому сума нарахованого та виплаченого доходу не змінюється, тобто вносяться зміни до номера облікової картки платника податку, то до такого податкового агента застосовують відповідальність, передбачену п. 119.2 ПКУ, у вигляді штрафу в розмірі 510 грн (1020 грн, якщо штраф за таке порушення вже накладався протягом року) (див. роз'яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Нагадаємо, що п. 50.1 ПКУ також установлено, що платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

– або надіслати уточнюючий розрахунок і до його подання сплатити суму недоплати й штраф у розмірі 3 % від такої суми;

– або відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми.

Однак, якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію в результаті виконання вимог п. 169.4 ПКУ (проведення перерахунку ПДФО), то зазначені штрафи не застосовують (див. роз'яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Також на цю тему читайте статтю "Особливості коригування розділу ІІ форми № 1ДФ (проценти, виграші та військовий збір)".


Олена Ткаченко,

консультант з питань обліку та оподаткування
1. ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Порядок № 4 – Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.Законодательство, связанное с этой статьей,
консультации и комментарии налоговых органов –
все это Вы найдете в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Система ЛІГА:ЗАКОН бесплатная презентация