(0)
Відео-ролики по роботі з модулем Фінансова звітність за МСФЗ

Відео-ролики по роботі з модулем Фінансова звітність за МСФЗ

Відео-ролики по роботі з модулем Фінансова звітність за МСФЗ

 1. Код доступу та налаштування комплекту підписів
 2. Створення та відправка звіту аудитору
 3. Експорт звіту у форматі iXBRL
 4. Подача проміжного звіту у форматі iXBRL
 5. Консолідація звітів у форматі iXBRL
 6. Друк та збереження звіту iXBRL в PDF
 7. Звітність компанії з управління активами за ПІФ
 8. Текст, таблиці, діаграми, зображення у звіті iXBRL
 9. Створення Інформації про аудиторський звіт - Аудитором
 10. Логотип компанії у звіті iXBRL
 11. Створення Звіту незалежного аудитора - Аудитором
 12. Створення звіту аудитора
 13. Конвертація пакета звітності за таксономією UA XBRL МСФЗ 2021