(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.109

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.109

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.    Модуль «Зарплата». Виправлено можливість формувати бухгалтерські звіти.
2.    Виправлено проблему зависання програмного комплексу, яка виникала при переході на наступну сторінку в документах, що містять динамічні таблиці (наприклад, в податкових накладних).

*» НОВІ ФОРМИ «*
Державна служба статистики
S2703004    37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт
МінКультури
MK881001    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK883001    Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK884001    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK888001    Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального фонду, повернуті до державного бюджету
MK886001    Дод.6. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK886101    Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK886201    Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK887001    Дод.7. Інформація про вибуття інших необоротних активів
MK887101    Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK887201    Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів
K121    Ф №1 Баланс (бюджетний)
K2KD21    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_1KD21    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD21    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD21    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K43KD121    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KDZ21    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS21    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K41VAL21    Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K42VAL21    Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_4KD21    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K0105013    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K0106013    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
K7KD1Z21    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S21    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K913    Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
K1511    Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
KRD03003    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
KRD13003    Додаток 13 Звіт про виконання кошторису Фонду
KRD14003    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
K41KDB21    Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
KRD18004    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KRD19003    Додаток 19 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
KRD20003    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
KRD21003    Додаток 21 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
KRD22003    Додаток 22 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KRD23003    Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
K42KDB21    Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
KRD24003    Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KRD25003    Додаток 25 Довідка про депозитні операції
KRD26003    Додаток 26 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD27003    Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KRD28003    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD29003    Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD30Z03    Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD30S03    Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD31003    Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
KRD32Z13    Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD32S13    Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD33Z03    Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD33S03    Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD34003    Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Державна казначейська служба
FK0SHT11    Кошторис
FK0SHT13    Зведений кошторис
N0101011    Зведення показників спеціального фонду кошторису