(0)
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.139

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.139

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.    Згідно рекомендацій Пенсійного фонду України було додано та відкориговані контролі в Таблиці 6 Додатку 4 (E0406F01).

*» НОВІ ФОРМИ «*
МінКультури
MK204002    Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK215002    Табл.15. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"
MK216002    Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"
MK101002    Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості
MK102002    Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості
MK103002    Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
Інша звітність
AD100307    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
AD104005    Ф4. Звіт про власний капітал
AD100151    Ф1. Баланс
AD100251    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
МінКультури (бюджет)
K122    Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
MK884002    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
МінКультури
MK111001    Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK017201    Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017301    Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017401    Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017501    Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017101    Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017601    Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017701    Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017801    Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK918001    Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK112001    Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK113001    Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK208901    Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості
MK109001    Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK109901    Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості