(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.196

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.196

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.    У Додатку 2 до Податкової накладної реалізований автоматичний розрахунок із врахуванням ставок ПДВ (0%, 20%, без ПДВ, дві ставки – 0% і 20%).
Для цього в Додатку 2 додано нове поле «Ставки ПДВ», де з довідника обирається потрібне значення.
При виборі з довідника значення:
•    20%   розраховується поле «Оподатковуються за основною ставкою»   графа 10;
•    0%   розраховується поле «Оподатковуються за нульовою ставкою»   графа 11;
•    Без ПДВ   розраховується поле «Звільнені від ПДВ»   графа 12;
•    Дві ставки (0% і 20%) – суми оподаткування вносяться вручну в графи 10 і 11. При зміні попередньо вибраних ставок із довідника на «Дві ставки (0% і 20%)» - поле очищається.
2.    Модуль «Зарплата»
2.1.    В звіти «Розрахунковий лист (вигляд 1, 2, 3)» додане поле «Друк декількох розрахункових листів на одному аркуші».
2.2.    В звіті «1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)» в 4 розділі в шкалі розподілу заробітної плати між працівниками змінено значення мінімальної заробітної плати.
2.3.    Звіт «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» виправлено розрахунок прибуткового податку.
2.4.    Виправлено перерахунок прибуткового податку для лікарняного по вагітності.
2.5.    При нарахуванні відпустки за минулий місяць, реалізовано автоматичне перерахування виплат за минулі місяці.

  НОВІ ФОРМИ
 
МінКультури
K0106015    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
K0105015    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K915        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
K124        Ф №1 Баланс (бюджетний)
K1513        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
K4_1KD24    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K2KD24        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_2KD24    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K43KD124    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KDZ24        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS24        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K4_3KD24    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K7KD1Z24    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S24    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K4_4KD24    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KRD15006    Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KRD19006    Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KRD27006    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD22006    Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
KRD23006    Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KRD24006    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KRD21006    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
KRD20006    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
KRD25006    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KRD26006    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KRD34S06    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD34Z06    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD30006    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD29007    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD14006    Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KRD28006    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KRD32006    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KRD33S16    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD03005    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
KRD33Z16    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD31S06    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD31Z06    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD35006    Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

Міністерство Праці
P0105015    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
P0106015    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
P1513        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
P915        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
P4_3KD24    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P4_2KD24    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P2KD24        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD24    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P124        Ф №1 Баланс (бюджетний)
P43KD124    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P7KDS24        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KD1Z24    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDZ24        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PRD19006    Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PRD24006    Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PRD34Z06    Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD21006    Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
PRD20006    Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
PRD22006    Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
PRD23006    Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
PRD30006    Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PRD26006    Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD25006    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PRD27006    Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
PRD29007    Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PRD28006    Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PRD15006    Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PRD32006    Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PRD14006    Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PRD03005    Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
PRD33S16    Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33Z16    Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD31S06    Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD31Z06    Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD34S06    Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Державна служба статистики
S2305107    51-зал. Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничного транспорту загального користування
S2702310    24. Стан тваринництва
S2701206    4-заг. Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства (міс)
S2700506    1-зерно (міс). Наявність і надходження зернових та олійних культур
S2702410    24-сг (міс). Стан тваринництва
S2701311    1-риба (міс). Добування водних біоресурсів.
S2701409    21-заг (міс). Реалізація сільськогосподарської продукції
S2000806    8-нк. Звіт про діяльність музею
S2000905    9-нк. Звіт про діяльність театру
S2000005    12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

  ЗМІНИ У ФОРМАХ
 
Міністерство Праці
F2KD2507    Ф.№2кд Мін. праці
F7KD2507    Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

МінКультури
MK881001    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK883001    Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK884001    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK888001    Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального фонду, повернуті до державного бюджету
MK886001    Дод.6. Інформація про надходження основних засобів
MK886101    Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK886201    Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK887001    Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів
MK887101    Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK887201    Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів

Державна служба статистики
S1600310    2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

Мінпромполітики
S2830305    Показники виконання фінансового плану

Міністерство аграр. політики
MA300305    Показники виконання фінансового плану