(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.210

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.210

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
 
1.    Модуль «Зарплата»
1.1.    В кадрових даних виправлено помилку формування звіту «Список працівників» по обраним працівникам.
1.2.    В Адміністрування > Налаштування > Довідники > Свята та перенесення > Перенесення, за умови що дата не переноситься, поле «Дата, на яку виконується перенос» залишається пустим (не заповнюється).
1.3.    У звіті «Довідки про заробітну плату для листа непрацездатності» виправлено помилку відображення даних по працівникам, у яких є в поточному місяці лікарняний або лікарняний по вагітності.
1.4.    Оптимізовано та пришвидшено заповнення Таблиць 6 та 5 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску даними з Розрахункової відомості.

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  
 
1.    У довідник «Податкові інспекції» додані нові інспекції:

Код        ЄДРПОУ        Найменування
9393    14167175    Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічног
9494    36308785    Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досл

  НОВІ ФОРМИ  
 
Податкова інспекція
J0902201    Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)
J0902301    Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)
J0902401    Звіт про прибутки і збитки банку
J0902601    Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)
J0902501    Звіт про сукупний дохід банку
J0902701    Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом
J0902801    Звіт про рух грошових коштів банку за непрямим методом
J0108101    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0180101    Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301    Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180601    Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180701    Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181101    Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181201    Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181301    Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181401    Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501    Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181601    Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181701    Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182701    Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182801    Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0120013    Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0120103    Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120204    Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та  рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120304    Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120603    Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120703    Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121103    Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121203    Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121303    Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121404    Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121503    Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121603    Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121704    Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0122701    Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0122801    Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р