(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.227

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.227

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    З метою коректної відправки звітів до контролюючих органів, в розділі «Інші» адресної книги видалені всі записи, адреси яких співпадають з адресами контролюючих органів, а також закрита можливість додавати адреси контролюючих органів в розділ «Інші».

2.    Модуль «Первинні документи»
2.1.     Реєстр первинних документів
2.1.1.    Для документів, що проходять обробку по маршруту «Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту» реалізована можливість відправляти контрагенту документ, який був попередньо узгоджений з контрагентом, однак відхилений ДПС, з квитанцією про відхилення. Тобто контрагент тепер бачитиме, що документ відхилений ДПС.
Для цього в «Наступних діях» оберіть опцію «Продовжити обробку документу». Тепер документ можна відправити контрагенту, натиснувши «Відправити контрагенту».
2.1.2.    Реалізована можливість повторної відправки первинних документів контрагентам.
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Повторне відправлення первинних документів. Довідка викликається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.
2.1.3.    У вікно введення причин відхилення первинного документу додано довідник «Можливі відповіді». Якщо натиснути на кнопку, відкривається перелік можливих стандартних відповідей.
Передбачено можливість самостійно додавати стандартні відповіді. Для цього введіть в текстове поле необхідний текст причини відхилення та натисніть «Запам’ятати поточну».
2.1.4.    Для первинних документів додано додаткові штампи-резолюції «Документ доставлено контрагенту», «Документ прийнято контрагентом», «Документ не прийнято контрагентом».
Зверніть увагу! Штампи, що відображають обмін з контрагентами розміщуються на документі одночасно зі штампами обміну з ДПС («Документ прийнято», «Документ не прийнято» в ДПС), тобто документ може містити 2 штампи.
2.1.5.    Доопрацьовано механізм перевірки можливості документообігу з контрагентом, якому відправляється первинний документ. Відтепер, перед відправкою квитанції з результатами обробки документа (Прийнято/Відхилено), перевірка не здійснюватиметься, оскільки на даному етапі вже очевидно, що контрагент гарантовано отримає квитанцію.
2.1.6.    В Реєстр додано колонку Код (документа). Відображає чаркод первинного документа.
Дана колонка відображається в таблиці за замовчанням. Для того, щоб вимкнути її відображення або відобразити її, натисніть на кнопку   - Конфігуратор таблиці. Зніміть або встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку   для збереження.
2.1.7.    У фільтр додано статуси «Відправлено в ДПС», «Відправлено контрагенту».
2.1.8.    У фільтрі додано можливість вводити суму від … до.
2.1.9.    При відправленні первинного документу контрагенту із кодом філії з відкритого документу система попереджає користувача про неможливість вказати код філії:
2.1.10.    Оптимізовано відкриття первинних документів, що містять велику кількість елементів.
2.1.11.    Виправлено помилку формування імені файлу первинного документу, якщо в Картці підприємства в полі «Код філії» введені букви та спецсимволи. При цьому, якщо в коді філії присутні букви та спецсимволи, в імені файлу первинного документу вони заміщуються нулями.
2.1.12.    Виправлено помилку відображення позначки ЕЦП після підписання ПН/Дод.2 (позначка ЕЦП відображається, якщо не налаштовані зразки підписів в Картці підприємства).
2.1.13.    Виправлено недоліки інтерфейсу, що виникали при експорті первинних документів.
2.2.     Автоматична обробка

З метою пришвидшення процесу обробки первинних документів, в налаштування автоматичної обробки додано опцію «Приймати повідомлення тільки по прямому з’єднанню». Якщо встановлена галочка в цьому полі, то сервіс приймає поштові повідомлення виключно по прямому з’єднанню.

3.    Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
3.1.     Встановлені сертифікати
3.1.1.    Додано перевірку на наявність дублікатів файлів секретних ключів в каталозі розміщення при зміні паролю секретного ключа та при пошуку секретного ключа. Якщо знайдено дублікати, система видасть попередження про некоректність подальшої роботи.
3.1.2.    В меню «Вигляд» додано опцію «Показати всі сертифікати». За замовчанням відображаються лише діючі сертифікати. Для відображення всіх завантажений в систему сертифікатів увімкніть опцію.
3.1.3.    Введено заборону експортувати в систему сертифікати з типом «Фізична особа».
3.1.4.    Виправлено помилку, що виникала під час зміни паролю секретного ключа, із встановленим атрибутом на файл секретного ключа «лише для читання».
3.2.     Заявки на сертифікат
3.2.1.    У вікно «Формування заявок на сертифікат» додано поля, що відображають реквізити організації: «ІПН», «Місцезнаходження», «Номер телефону». На підставі цих даних формуються Податкова накладна та Акт приймання-передачі послуг (товарів), які ви отримуєте в електронному вигляді безпосередньо в програмі (модуль «Первинні документи»).
Поля заповнюються автоматично з Картки підприємства. Якщо дані в картці підприємства відсутні, натисніть кнопку переходу   та у вікні "Адреса підприємства" заповніть всі необхідні дані. Дані, що були внесені, не копіюються в картку підприємства, її все одно потрібно заповнювати.
Зверніть увагу! Номер телефону заповнюється та редагується лише у вікні "Адреса підприємства".
На підставі вищеописаної доробки, змінено версію бланку Заявки на сертифікат на Z0200106. В бланк Заявки на сертифікат додано поля з реквізитами організації. Ці поля не виводяться на друк. Для Заявки на сертифікат фізичної особи ці поля не заповнюються.
Зверніть увагу! Ця доробка стосується лише заявок на сертифікати АЦСК «Україна»
3.2.2.    Для фізичних осіб Заявки на сертифікат завжди створюються в повному комплекті: Заявка на сертифікат підписання та Заявка на сертифікат шифрування. Згідно з цим у вікні «Формування заявок на сертифікат», якщо встановлюється одна з галочок напроти Заявки на сертифікат фізичної особи, автоматично встановлюється і друга галочка. При цьому програма попереджує користувача, що сертифікати фізичної особи не використовуються в програмі "M.E.Doc". Вони призначені для використання в проектах "Декларування доходів громадян", "M.E.Doc on-line", "Твій Час".
3.2.3.    У полі 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» Заявки на сертифікат (окрім Заявки на сертифікат з типом «Фізична особа») додано контроль на кількість символів. Допустимі значення: 8-10 цифр або серія і номер паспорта.
3.2.4.    Якщо в Картці підприємства (розділ «Керівництво > Головний бухгалтер») поле «Посада» не заповнено, у Заявці на сертифікат з типом «Бухгалтер» поле 1.4 «Посада» також не заповнюється.
3.2.5.    На виконання команди «Файл/Експорт/Експорт» реалізовано експорт Заявки лише у формат «для подачі в сертифікаційний центр».
3.2.6.    В Заявці на сертифікат фізичної особи закрито можливість заповнювати та редагувати поля 1.4 «Поля» та 1.5 «Назва організації».
3.2.7.    В Заявці на сертифікат з типом «Печатка» в полях 1.1 «Ім’я підписувача» та 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» вимкнено довідник «Співробітники».
3.2.8.    В Заявках на сертифікат з типом «Директор», «Бухгалтер», «Фізична особа» виправлено помилку заповнення поля 1.1 «Ім’я підписувача» з довідника.
3.2.9.    Виправлено помилку шифрування Заявки на сертифікат при виборі функції «Зашифрувати та зберегти».
3.2.10.    Виправлено помилку імпорту Заявки на сертифікат з типом «Фізична особа».
3.2.11.    Виправлено помилку генерації Заявки на сертифікат, при умові, що поле 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» заповнювалось або редагувалось вручну.
3.2.12.    Виправлено помилку генерації номера Заявки при її копіюванні.
3.3.    Для Адміністраторів реєстрації реалізовано можливість імпорту квитанцій на Заявки.
Для цього у модулі «Сертифікати» оберіть команду «Файл/Імпорт/Імпорт квитанцій». Вкажіть каталог розміщення файлів квитанцій. Далі відбувається стандартна процедура прийому пошти, де необхідно вказати сертифікат Адміністратора реєстрації та ввести його пароль.
3.4.     Змінено принцип відображення кнопки «Отримати рахунок» у вікні Головного меню, якщо закінчився термін дії сертифікатів. Відтепер кнопка з’являється лише за умови, що в систему не завантажений новий сертифікат з тим же типом.
Нагадуємо, що дана функція (кнопка «Отримати рахунок» та подальше отримання рахунку) доступно лише для користувачів, що територіально розташовані в м.Києві (КОАТУУ 800000000).
Аналогічно у вікно Головного меню змінено принцип відображення візуального попередження для користувача про те, що термін дії сертифікатів закінчився (для всіх користувачів, незалежно від їх місця розташування).
3.5.    У вікні відкритої Заявки на сертифікат виправлено помилку перевірки пошти адміністратором реєстрації.
3.6.    В розділі «Документи від УСЦ» виправлено помилку оновлення списку документів, доступних для створення, після зміни Центрів в Параметрах системи.

4.    Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
4.1.    В Реєстр додано колонку «Примітка» звіту. В колонці відображаються дані, внесені на вкладці «Примітка» відкритого документу.
4.2.    В меню «Вигляд» додано команди «Розгорнути всі пачки» та «Згорнути всі пачки».
4.3.    Якщо користувачу закрито доступ на роботу з модулем «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних», то у модулі «Реєстр звітів» РПН не відображаються.
4.4.    Доопрацьовано відображення створених додатків до основного документу по порядку.
4.5.    Доопрацьовано друк пакетів звітних документів. При виборі функції система запитає користувача друкувати основний документ, додатки до основного документу або квитанції 2 (якщо є).
4.6.    Відновлено функцію «Експорт квитанцій» через меню «Файл/Експорт».
4.7.    Відновлено відображення переліку помилок звіту на вкладці «Протокол перевірки», за умови, що документ перевірявся на наявність помилок з Реєстру (закритий документ).
4.8.    Виправлено помилку запам'ятовування параметрів фільтрації за датою модифікації після повернення до реєстру з відкритого документа.
4.9.    Виправлено збереження підписів та статусу документів після помилки відправлення копії на інші адреси.
4.10.    Виправлено помилку довільного сортування записів Реєстру після переміщення стовпчиків користувачем за власним бажанням.

5.    Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
5.1.    В Таблиці 6 Додатку 4 реалізовано можливість автоматичного групового заповнення даних про співробітників: категорія, місяць, рік, кількість днів перебування у трудових відносинах. Для використання оберіть опцію «Правка > Групова заміна полів» та заповніть необхідні дані.
5.2.    В Таблиці 1 Додатку 4 оптимізовано округлення чисел.
5.3.    Відповідно до змін, внесених до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», в звітах з Єдиного внеску приведено у відповідність розрахунки та контролі щодо максимальних та мінімальних розмірів заробітної плати.
5.4.    В таблицях Додатку 4 доопрацьовано дизайн відображення великих чисел.
5.5.    Виправлено помилку імпорту з DBF зі станції.
5.6.    В Таблиці 6 Додатку 4 виправлено помилку оновлення реєстру співробітників.
5.7.    В таблицях 8, 9 Додатка 4 встановлено обмеження вводу кількості символів в електронній формі у відповідності до друкованої форми бланку.
5.8.    В Додатку 4 удосконалено порядок імпорту з DBF поля «Громадянин України».

6.    Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
6.1.    Для функції «Правка > Оновити нумерацію» додано нову опцію «з початку поточного періоду».
При виборі даної опції відбувається нумерація записів реєстру в межах місяця, при цьому, накладні за попередні періоди нумеруються в останню чергу в кінці реєстру.
6.2.    Введено заборону підписання РПН в Реєстрі звітів, якщо відкрито вікно модулю Реєстру податкових накладних.
6.3.    Доопрацьовано функцію «Перевірка платників ПДВ»: якщо в ІПН контрагента передують нулі, а користувач не ввів їх при заповненні РПН, то при перевірці реєстрації платників ПДВ в базі ДПА система врахує ймовірну наявність нулів на початку ІПН і поверне коректну відповідь.
6.4.    За умови, що Реєстр містить підписані порції, при імпорті податкових накладних з архіву «Відсутні у реєстрі» додано повідомлення «Увага! Реєстр містить підписані порції. У випадку зміни підписаної порції, підписи з неї будуть видалені. Продовжити?».
6.5.    Виправлено помилку відображення позначки ЕЦП Директора (ФОП) у непризначеній для нього графі.
6.6.    Реалізований автоматичний експорт даних із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних в Додаток 8 до податкової декларації з ПДВ.
Для коректного вивантаження даних у таблиці Додатку 8 в довідник «Вид документа, отримані податкові накладні» доданий ще один номер «121» відмітки ЗП.
    Для вивантаження даних:
•    у Таблицю 1 Додатка 8 - оберіть попередній номер «12» відмітки ЗП,
•    у Таблицю 2 Додатка 8 – оберіть новий номер «121» відмітки ЗП.

7.    Реалізована нова функція Реєстрація податкових накладних та додатків 2 філіями.
Детально див. у довідці до програми в розділі Допоміжні сервіси > Реєстрація ПН та Дод.2 філіями. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.

8.    Реалізована нова функція Друк в PDF.
Для модулів «Реєстр звітів», «Реєстр первинних документів», «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» реалізовано можливість вивантаження документів у форт PDF. Функція «Друк в PDF» доступна в контекстному меню та у меню «Файл», як для одного файлу, так і для групи файлів.
Якщо вивантажується пакет звітних документів, система пропонує на вибір: вивантажувати лише основний документ, вивантажувати додатки до основного документу або вивантажувати весь пакет звітних документів.

9.    На панелі вкладок як відкритого так і закритого звіту реалізована можливість збереження вмісту вкладок (квитанція, повідомлення, властивості тощо) у формат PDF.
Для цього на потрібній вкладці натисніть кнопку   та у вікні «Сохранить как» в полі «Тип файла» оберіть варіант «PDF».

10.    В документах з динамічними таблицями реалізована можливість дублювати рядки таблиці за допомогою комбінації клавіш Ctrl+D.

11.    Модуль «Довідники > Контрагенти»
11.1.    Додано нову функцію відстеження та ведення протоколу заборони/дозволу можливості відправки повідомлень контрагентам. Для відображення протоколу натисніть кнопку   «Показати історію встановлення заборони відправки» на панелі інструментів. Вкажіть період відображення протоколу. Протокол відкриється у окремій вкладці програми.
11.2.    Внизу реєстру довідника додано строку, яка відображає інформацію про кількість записів обраної групи довідника.

12.    Модуль «Довідники > Співробітники»
12.1.    В картку співробітника додано можливість завантажувати графічні зразки підписів.
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Довідники > Співробітники. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.
12.2.    В картці співробітника опцію «Без сплати внесків» перейменовано на «Без сплати внесків (наявність спецстажу)».

13.    Модуль «Адміністрування > Параметри системи»
13.1.    В розділ «Звітність» додано опцію «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН».
13.2.    В розділ «Звітність» додано опцію «Відображати нестворені додатки в пачці».
13.3.    В розділі «Звітність» доопрацьовано функцію «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку». Відтепер, якщо встановлена галочка, графічні зразки підписів та печатки додаються і при експорті у формат PDF. Функцію перейменовано на «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку або експорту в PDF».

14.    Модуль «Адміністрування > Управління ролями»
В розділі «Доступ до бланків» налаштування ролі додано колонку «Перегляд». Встановлена позначка вмикає режим «тільки для перегляду» для документів у розділі «Реєстр звітів».

15.    Модуль «Адміністрування > Управління користувачами»
Виправлено помилку відображення підлеглої групи користувачів після редагування батьківської групи.

16.    Модуль «Адміністрування > Резервне копіювання»
При виборі одного підприємства під час створення резервної копії з модулю, у ім'я файлу, що автоматично привласнюється програмою, додається ЄДРПОУ підприємства, для якого створюється РК.

17.    Модуль «Адміністрування > Планувальник завдань»
Додано ведення детального протоколу автоматичного оновлення програми виконаного планувальником завдань. Файл протоколу UpdateLog.txt розташований в кореневому каталозі програми «M.E.Doc».

18.    Модуль «Адміністрування > Менеджер архіву програми»
Додано можливість зберігати не всі архіви програми, а обмежену задану кількість архівів. Для цього встановіть галочку в полі «Зберігати тільки..» та вкажіть кількість останніх створених архівів. Попередні архіви, що перевищують кількість заданих, безповоротно видаляються.

19.    Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка»
19.1.    Видалено «Довідку про податкову заборгованість»
19.2.    Виправлено помилку відправлення інформаційної довідки через «Наступні дії».
19.3.    Виправлено помилку відображення вкладки «Відправлено» після відправлення інформаційної довідки.

20.     Майстер створення підприємства.
20.1.    Виправлено заповнення Назви населеного пункту при завантаженні даних з сертифікату ЕЦП.
20.2.    При заповненні даних про підприємство у вікні «Дані, зазначені в реєстраційних документах > Пенсійний фонд» додано підказку користувачу «Поле Управління ПФУ є обов’язковим для заповнення. У разі відсутності інформації в реєстраційних документах про орган ПФУ є можливість проставити - 28000 Пенсійний фонд України».
20.3.    Виправлено помилку запам’ятовування даних та створення нового підприємства, що виникала при відміні відправлення тестового повідомлення в контролюючі органи.
20.4.    Виправлено помилку запам’ятовування даних та створення нового підприємства, що виникала при введенні номеру телефону у довільному форматі.

21.    Реалізовано запам’ятовування налаштувань друку у програмному комплексі.

22.    У Моніторинг користувачів додано відображення поточної версії програмного комплексу «M.E.Doc».

23.    Введено заборону запуску файлу ezvitnet.exe зі станції та файлу station.exe з серверу.

24.    Оновлено файл MERst_NN.xls для експорту/імпорту нових податкових форм в формат *.xls. За замовчанням файли розташовано у папці \Medoc\tmpl\EXP_IMP\.

25.    Оновлено файл «Структура файлов импорта Реестра НН (DBF, TXT).pdf», що за замовчанням знаходиться у каталозі Medoc\Medoc\help\manuals\

26.    Виправлено помилку роботи програми, що виникала після зміни відображення формату дати в Регіональних налаштуваннях операційної системи.

27.    Виправлено недоліки інтерфейсу програми, що виникали після зміни розміру тексту та інших елементів екрану в Персоналізації операційної системи.

28.    Виправлено позиціонування фокусу після збереження змін в Картці підприємства.

29.    Виправлено виклик функції налаштування проксі у вікні «Оновлення програмного забезпечення».

30.    Модуль «Банківські рахунки»
30.1.    Реалізовано відображення роботи автоматичної обробки модулю в Журналі подій (Адміністрування > Журнал подій). Робота автообробника доповнена наступними подіями:
•    Підписання документу – відображається при підписанні документу автообробником;
•    Експорт файлів відкриття/закриття рахунків   відображається при експорті файлів автообробником. В описі вказується назва файлу та шлях розміщення;
•    Автоматична обробка кореспонденції – в описі відображається імпорт файлів з пошти автообробником.
30.2.    Реалізовано прийом квитанцій по пошті тільки за умови, що в користувача є доступ до модулю «Банківські рахунки».
30.3.    На вимогу користувачів в «Моніторі повідомлень про відкриття/закриття рахунків» додано функцію «Декодер найменування файлу». Функція визивається з контекстного меню (правою клавішею по потрібному файлу).
30.4.    Змінено максимально допустиме значення Часу критичної затримки документу в дорозі з 72 годин на 48 годин.

31.    Модуль «Довідники > Картка підприємства»
У групу ФСС з ТВП додані 2 нових поля:
•    Рахунок - номер рахунку, який відкритий у банку чи у відповідному органі Держказначейства відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності…"
•    МФО – МФО рахунку.
Даними з цих полів автоматично заповнюються відповідні поля у звітах "С0600102 Заява-розрахунок для ФСС з ТВП" та "С0601101 Заява-розрахунок для ФСС з ТВП (без підсумку таблиці 2)".

32.     Модуль «Прийом та обробка звітності»
32.1.    В режимі «Корпорація» у вікні вибору підприємства в меню «Вигляд» додано функцію «Сховати/Показати підзвітні установи».
32.2.    При консолідації пакетів звітних документів враховується тип додатків до основного документу (Звітний, Звітний новий, Уточнюючий).
32.3.    Виправлено помилку відображення автора консолідованого документа.
32.4.    В Реєстрі консолідованих звітів реалізовано запам'ятовування конфігурації колонок, їх порядок та ширину. Якщо ширина перевищує розміри вікна програми, відображається полоса горизонтальної прокрутки.

33.    Модуль «Зарплата»
33.1.    Відтепер дані модулю «Зарплата» входитимуть в резервну копію програми «M.E.Doc»
33.2.    Адміністрування > Налаштування > Графіки.
Виправлено некоректне оновлення показників планового часу.
33.3.    Розрахункова відомість > Розрахунковий лист.
В розрахунку індексації доходів деталізовано опис «Приріст індексу споживчих цін за період з…»
33.4.    Виправлена помилка, яка виникала при заповненні адреси в Особовій картці > Область.
33.5.    Кадрові дані > Посвідчення особи.
Додана нова група «Посвідчення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи»


  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.    У довідник Посвідчення особи додано новий тип документа:
•    Закордонний паспорт
  НОВІ ФОРМИ  
Документи АЦСК "Україна"
Z0200106    Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП