(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.006

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.006

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Додано нову функцію «Групове погодження документів». Для групового погодження оберіть за допомогою лівої кнопки миші та клавіш <Shift> або <Ctrl> групу документів зі статусом «Отримані». З контекстного меню оберіть команду Погодити обрані документи. Буде виконано запит на необхідні підписи для кожного типу виділених документів, та виконана відправка квитанцій про підтвердження контрагентам. Після виконання операції буде виведено вікно протоколу відправки.
1.1.2.    Скасовано автоматичний перерахунок сум ПДВ при виконанні імпорту Податкових накладних у форматі контролюючих органів та у форматі обміну даними. Реалізовано контроль розбіжності суми ПДВ. У випадку, якщо імпортована сума ПДВ перевищує розрахункову суму більш ніж на 1 грн., виводиться відповідне повідомлення.
1.1.3.    Виправлено помилку експорту у DBF зареєстрованих Податкових накладних. Помилка виникала у мережевій версії програми, при використанні Firebird.
1.1.4.    Виправлено помилку друку документу «Видаткова накладна (ціна з ПДВ)».
1.1.5.    Реалізовано запам’ятовування позиції фільтру для кожної колонки первинних документів.
Додано автоматичне розширення колонки при ввімкненні фільтра. Якщо фільтр вмикається, колонка автоматично збільшує свою ширину, так щоб були відображені усі елементи фільтру у колонці.
Відкориговано відображення фільтру для колонки «Зв’язані документи».
1.1.6.    Допрацьовано вікно вибору шаблону для створення первинного документа на підставі іншого.
1.1.7.    Додано опцію Виключити документ з групи на вкладці Зв’язані документи у вікні відкритого документу. По натисканню кнопки відбувається виключення відкритого документа з групи.
1.1.8.    Внесено зміни у відображення колонок Реєстру первинних документів. Пусті колонки не відображається у вікні розділу.

2.    Модуль «Первинні документи» > Автоматична обробка
2.1.    Допрацьовано відправлення контрагентам документів, які були відхилені у ДФС.

3.    Модуль «Довідники»
3.1.    Контрагенти
3.1.1.    Реалізовано автоматичне оновлення довідника «Контрагенти». При внесенні змін у дані контрагента під час відправки первинних документів, виконується автоматичне оновлення довідника.
3.1.2.    Додано вікно індикації процесу, що виводиться на екран під час оновлення даних з Картки контрагента.
3.1.3.    У Картці контрагента додано розділ «Додатково», що містить дані договорів з контрагентом: «Підстава», «Номер договору» та «Дата договору».
Для додавання Договору натисніть кнопку  . У колонці «Підстава», оберіть потрібне значення з списку, що відкривається. У полях «Номер договору» та «Дата договору» введіть значення за допомогою клавіатури. Встановіть галочку у рядку договору, який потрібно використовувати при створенні документів.
Під час створення первинних документів, поля документу, що містять дані про договір, буде автоматично заповнено даними з Картки контрагента.
3.2.    Картка підприємства
3.2.1.    Допрацьовано автоматичне заповнення Картки підприємства при створені підприємства на основі сертифікатів. У картку заноситься повне ім’я та по батькові директора та бухгалтера.

4.    Модуль «Адміністрування»
4.1.    Управління ролями
4.1.1.    Додано нову опцію налаштування доступу «Створення первинного документа на підставі іншого». Опцію додано у розділах Облік ПДВ > Податкові накладні та Первинні документи > Реєстр первинних документів. Якщо опція не встановлена, у відповідному модулі програми користувачу заборонено створення документів на підставі інших (команда «Створити на основі» відсутня у контекстному меню та у меню програми).
4.2.        Параметри системи
4.2.1.    У розділі Звітність внесено зміни у відображення полів Автоматичної нумерації документів. Якщо позначка у розділі Тип документа відсутня, поля налаштування автонумерації для цього типу документів неактивні.
4.2.2.    У вікні Параметри системи додано можливість збереження змін у параметрах системи без закриття вікна.
Кнопку Зберегти перейменовано на Зберегти та вийти.
Додано нову кнопку Застосувати. По натисканню кнопки Застосувати відбувається збереження змін у налаштуваннях параметрів системи, вікно Параметри системи залишається відкритим. Якщо зміни не вносилися - кнопка Застосувати неактивна.
4.3.        Сертифікати > Заявки на сертифікат
4.3.1.    У розділі Заявки на сертифікат додано функцію копіювання Заявки на сертифікат. Для копіювання заявки оберіть один із способів:
- оберіть команду меню Файл > Копіювати;
- оберіть команду контекстного меню Копіювати;
- натисніть кнопку   панелі інструментів.
4.3.2.    Змінено формат поля Корпус у вікні Адреса підприємства при створенні заявок на сертифікат - дозволено вводити символ «дефіс».

5.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.
5.1.    Змінено позиціонування курсору при копіюванні Податкової накладної та Додатку 2, що прив’язані до рядка РНН. Курсор зберігає своє положення на сторінці документа, що копіюється.
5.2.    Виправлено помилку, що виникала через наявність у назві контрагента символу перенесення рядка.

6.    Модуль «Зарплата»
6.1.    Доопрацьовано звіт «Розрахункова відомість нарахувань та утримань з авансу». Змінено вигляд таблиці і алгоритм розрахунку для оподаткування суми авансу, за умови перебільшення граничної суми ФОП (20706 грн.).
6.2.    Виправлено розрахунок сум податків у графі «База» у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до Фондів», при редагуванні запису (F2) в частині «Утримання» через Розрахунковий лист працівника.
6.3.    В зв’язку з доопрацюванням, у програмі виплат працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, і для визначення при нарахуванні відпустки, у розділі Налаштування > Види оплат > Нарахування > Відпустки додано Опис по видам оплат:
- Чорнобильська додаткова відпустка І-ІІ категорії;
- Чорнобильська відпустка ІV категорії.

  ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ  

1.    У довідник КПКВ додано нові коди:
7791710    Закупівля житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпеченні правопорядку на державному кордоні.
6521700    Проведення невідкладних антитерористичних заходів.
6521710    Проведення антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпечення правопорядку на державному кордоні.

  НОВІ ФОРМИ  

Державна судова адміністрація
FDSAZP08    ДСА. Структура заробітної плати по посадах.

Державна служба статистики
S0200116    Форма 503 (з дес. зн.). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.
S0200117    Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.
S0200609    Форма 504 (з дес. зн.). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.
S0200610    Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

Державна казначейська служба
FRES0002    Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.
FVPR0002    Витяг з помісячного розпису (місцевій бюджет).
FROZM002    Розподіл виділених бюджетних асигнувань.
FVRR0002    Витяг з річного розпису (місцевій бюджет).
FMER0003    Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.
FZNR0001    Заявка на видачу готівки.

ДЦЗУ
С0301501    Довідка до порядку компенсації роботодавцям витрат по ЄСВ.

  Форми, до яких додано підказки  

Податкова інспекція
J0201406    Звіт про суми податкових пільг (кв, рік)
F0201406    Звіт про суми податкових пільг (кв, рік)