(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.037

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.037 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1.    Новий Довідник до додатків по акцизу - використовується у формах по акцизному податку (див. далі).

 НОВІ ФОРМИ

Первинні документи
NBU00001    Відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Державна казначейська служба
Нові квартальні форми відповідно до Наказу Мінфіну №44 від 24.01.2012 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012:
F127        Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD34S08    Додаток 34 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34Z08    Додаток 34 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD37008    Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FKD18008    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD25008    Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FKD13008    Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FKD26008     Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FKD24008     Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD30008     Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD32008     Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FKD14008     Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD35008     Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD30018     Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень
FKD28008     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKM28008     Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
F43KD127     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM127     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD27     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM27     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD27     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM27     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD27     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM27     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FKD29009     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM29009     Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F7KD1S27     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z27     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S27     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z27     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS27     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ27     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27     Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ27     Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD33S20     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33Z20     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33S21     Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD33Z21     Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33S20     Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33Z20     Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33S21     Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33Z21     Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F4_4KD27     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD27         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM27         Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV27     Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KDB27     Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB27     Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD31S08       Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK2M006     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41M06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42M06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43M06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71MS6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ6    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7MS06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2M06     Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK41M6     Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK42M6     Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3M7     Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M6     Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVN71S6     Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z6     Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN7S06     Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN7Z06     Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKSDP14     (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP14     (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDSA7     (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA7     (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ14     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG14     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKD31Z08     Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD19008     Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FVK2D006     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ6     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ06     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2D06     Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK4106     Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4206     Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3D6     Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D6     Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S6     Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z6     Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S06     Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z06     Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН
FZNDR014     Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
U2UKD27     (УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD27     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41VAL27     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD27     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL27     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD27     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD27     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDS27     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ27     (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Державна служба статистики
S0600314    3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1001011    10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001309    13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу

Міністерство економіки
S2801114    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство оборони
MOU31112    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Укроборонпром
UOP31112    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція
У формах реєстрів у Виданих податкових накладних в колонці 3 «Номер» збільшена до 50 кількість можливих знаків.
J1201508     Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200808     Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209008     Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209408    Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
F1201508     (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ

У бланк Додатку 2 до податкової накладної додане екранне недруковане поле «Дата отримання розрахунку коригування». Дата із поля автоматично переноситься у відповідні поля у Реєстр податкових накладних та Додаток 1 до Декларації з ПДВ.
J1201207    Додаток №2
F1201207    Додаток №2

Відредагований текст перевірки у формах:
J0200514    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0294107    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1)
J0209108    Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
F0200414     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

Внесені правки в алгоритми розрахунків у формах по акцизному податку:
J0295104    Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295504    Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
F0295104    Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
F0295504    Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

Доданий не обов’язковий контроль у р.9.1 Декларацій ПДВ з текстом «"У р.9.1 вкажіть суму податкових зобов’язань, які виникли після 01 лютого 2015 року"
J0200116     Податкова декларація з ПДВ
J0209008     Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
J0209407    Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
F0200116    Податкова декларація з ПДВ (фо)

Доданий новий Довідник до додатків по акцизу для вибору Розділу і Коду операції у формах:
J0295104    Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295204    Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
J0295304    Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
J0295404    Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
J0295504    Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
J0295602    Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
J0295704    Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії
J0295803    Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
J0295901    Дод.9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку
F0295104    Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
F0295204    Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
F0295304    Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
F0295404    Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
F0295504    Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
F0295602    Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
F0295704    Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії
F0295803    Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
F0295901     Дод.9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку

Частково змінений зовнішній вигляд витягів:
J1400103    Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних    
F1400103    Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних    

Відредагований алгоритм експорту із Реєстрів податкових накладних у нові форми (з 01.02.2015 р) Дод.8 до Декларації з ПДВ.
J0215806    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0290506    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0294506    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
F0215806    Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)

Державна казначейська служба
FRES3003     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES3121     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3122     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3123     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3124     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3203     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
FREZ3202     Додаток 31 (заг.ф.) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
FTER2204     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER22M3     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2304     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER23M3     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER24M3     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2504     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER25M3     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2604     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2704     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER27M3     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2805     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER28M4     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2905     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER29M4     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2805     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES28M4     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2905     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES29M4     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZFIN41     Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42     Інформація про фінансовий стан установи 2

НААН
N2000209    Додаток Б форма 4 - наука

Укроборонпром
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства