(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.046

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.046 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ

1.    Доданий новий сервіс - звірення даних довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів (ЄДК) на сервері документообігу.   
1.1.    Користувачам програми, які в попередніх версіях ще не скористались можливістю розмістити реквізити картки підприємства у ЄДК, пропонується це зробити.
1.2.    Користувачам, які вже відправили реквізити картки в ЄДК, буде запропоновано виконати звірення даних довідника контрагентів із ЄДК.
1.3.    Функція звірення даних з ЄДК додана:
•    у Довідник контрагентів,
•    у картку контрагента,
•    включена безпосередньо у перевірку документа (у вкладці Наступні дії та по F4),
•    включена у групову перевірку документів у Реєстрі первинних документів,
•    виконується при автоматичній обробці документів,
•    виконується при відправленні документів у статусі "Готується".
1.3.1.    Звірка даних довідника контрагентів з ЄДК може виконуватися необмежену кількість разів на день.
1.3.2.    Звірка даних із документів запускається лише після успішної перевірки заповнення полів ПН/РК.
Якщо виявлені помилки при перевірці документа, звірка даних не виконується.
1.3.3.    Автоматична звірка даних контрагента з ЄДК при перевірці документів виконується лише 1 раз на день (тобто, лише 1 раз на день по кожному контрагенту).
Якщо дані контрагента в ЄДК оновлені вже після звернення сервісу, можлива ситуація, що в документі будуть неактуальні реквізити контрагента.
Для виправлення цієї ситуації користувач повинен самостійно синхронізувати дані з ЄДК через довідник контрагентів програми.
1.3.4.    Звірка даних відбувається на дату створення документа.
1.3.5.    Дані в картках контрагента, які були синхронізовані з ЄДК, користувач не може редагувати.
1.3.6.    Якщо виконується звірка даних контрагента, для якого відомий лише ІПН, при наявності в ЄДК декількох таких контрагентів, всі вони завантажуються у довідник.
Наприклад, це можуть бути декілька філій установ, які мають однаковий ІНП.
Звірення даних та можлива заміна даних буде виконуватися по головній установі.
1.4.    Якщо користувач змінює реквізити установи після синхронізації з ЄДК, у поточній версії пропозиція на оновлення даних відображається лише при повторному вході в програму.
У наступних версіях програми ця функція буде доопрацьована, і пропозиція на оновлення даних в ЄДК відображатиметься одразу після збереження внесених у картку змін.
1.5.    Детальна інструкція з використання ЄДК в різних модулях програми міститься у довідці до програми, розділ Допоміжні сервіси > Звірка даних довідника контрагентів програми із ЄДК на сервері документообігу.

2.    Модуль «Первинні документи».
2.1.    Реєстр первинних документів
2.1.1.    Виправлена помилка при повторному відправленні ПН у ДФС у програмі під управлінням СКБД Oracle.  
2.1.2.    У таблицю модулю додана нова колонка "Звірка з ЄДК". В колонці відмічається результат виконаного звірення даних (довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів):  
•    "-" – в ЄДК немає даних контрагента»;
•    "✔" – дані співпадають;
•    "✖" – дані не співпадають.
•    "!" – дані не перевірені у зв’язку з відсутністю з’єднання з ЄДК.
2.1.3.    Додана групова перевірка виділених документів у таблиці модулю.
Викликається одним із способів:  
•    командою Правка > Перерахувати документ;
•    кнопкою  на панелі інструментів модулю;
•    за допомогою функціональної клавіші F6.
2.1.4.    Експорт в електронні таблиці.  
Доопрацьований експорт в Excel файл великої кількості записів.
2.1.5.    У вихідних та отриманих ПН та Дод.2 відображаються дані про підписанта: сертифікат, видавець сертифікату, серійний номер, час підпису (для вихідного документу).
Ця інформація додається в документ за умови включення нового параметра у Параметри системи > Документообіг > «Накладати інформацію про підписантів (ПН та Дод.2)».
Якщо дозволений друк в PDF та графічне зображення підписів під час друку або друку в PDF, у друкованій формі документа також будуть відображатися дані про підписанта.
2.1.6.    Додана функція групової відміни вхідних документів, що мають статус «Отриманий».
Викликається для виділених документів із:
•    меню Файл > Відхилити обрані документи,
•    контекстного меню > Відхилити обрані документи.
Функція доступна, якщо активована опція Параметри системи > Документообіг > Дозволити групове відхилення документів.
Для групової відміни отриманих документів виконайте такі дії:
•    включіть на відображення відповідні колонки у конфігураторі таблиці (за потреби),
•    виділіть отримані документи  звичайним чином (послідовні - з Shift, окремі – з Ctrl),
•    оберіть Відхилити обрані документи,
•    програма додатково запросить згоду на відхилення обраної кількості документів,
•    у наступному вікні Вкажіть причину відхилення оберіть причину із доступних варіантів або внесіть її вручну,
•    надалі на документи накладається ЕЦП печатки установи, і вони автоматично відправляються на сервер документообігу для отримання контрагентом.
2.1.7.    Введені додаткові перевірки при імпорті у програму документів із квитанціями.

2.2.    Новий модуль «Звірка документів з ЄРПН»  
Модуль Звірка документів з ЄРПН призначений для порівняння кількості документів, які зареєстровані на дану установу в ЄРПН та кількості таких документів у програмі.
Кількість зареєстрованих документів у ЄРПН підраховується за наявними фізично у програмі виданими та отриманими документами:
J1300103   Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300103   Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1400103       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
F1400103       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
Кількість документів у програмі враховує усі зареєстровані документи, виключаючи ті, що знаходяться в корзині.
Звірка документів з ЄРПН:
•    надає можливість визначити відсутні документи у програмі,
•    із модулю відправити запити в ЄРПН одразу на декілька вказаних дат,
•    отримати витяги з документами, прийнявши пошту у модулі.
Модуль автоматично рахує кількість зареєстрованих документів у програмі та кількість документів в ЄРПН згідно витягів.
Модуль самостійно аналізує та визначає, якого типу необхідно сформувати та відправити запити, і потім формує і відправляє запити "на дату" і "за списком".
2.2.1.    Модуль є частиною «Реєстру первинних документів», але виконаний окремо для того, щоб не перевантажувати запитами Реєстр… Модуль також викликається із Реєстру первинних документів > Сервіс > Звірка документів з ЄРПН.
2.2.2.    На поточну версію звірка виконується по даті реєстрації в ЄРПН.
В наступних оновленнях буде додана можливість звірки по даті виписки, що дозволить контролювати кількість документів (присутніх, зареєстрованих, не зареєстрованих).
2.2.3.     Звірка виконується із витягами "на дату", що отримані на відправлені запити, в яких користувачем було відмічено два типи документів - і видані, і отримані.
2.2.4.     Якщо у запиті було відмічено тільки один тип документа (або видані, або отримані), користувач отримає повідомлення про відсутність актуального витягу.
2.2.5.    Навіть за умови, якщо в програмі буде присутній витяг із ЄРПН із датою, більшою ніж сама дата реєстрації, але в ньому буде лише одна відмітка - або "Видані", або лише "Отримані" - все одно користувач буде сповіщений про те, що відсутній актуальний витяг.
2.2.6.    Більш детально робота та процедура звірки описана у довідці до модулю, яка викликається за допомогою функціональної клавіші F1.

2.3.    Автоматична обробка документів
2.3.1.    Змінена назва модулю з «Автоматична обробка» на «Автоматична обробка документів».
2.3.2.    Додана операція подання звітних документів до контролюючих органів.
2.3.3.    Для імпортованих звітних документів з неповним комплектом підписів додана функція «Накладання підпису Печатки та подача звітності».
2.3.4.    У процесі автоматичної обробки документів при відправленні їх контрагентам та в ДФС виконується звірка даних контрагентів з ЄДК.
За результатами звірки, залежно від налаштованих параметрів, дані контрагента у документах будуть або замінені, або документи не будуть відправлені.
2.3.5.    Змінені назви параметрів та вкладок на більш коректні.
2.3.6.    Оновлена довідка до модулю (викликається по F1 у модулі).

3.    Модуль «Адміністрування»
3.1.    Журнал подій   
В налаштування параметрів аудиту у журналі додані параметри роботи у модулі «Звірка документів з ЄРПН».  
3.2.    Параметри системи
3.2.1.    У вкладку Документообіг доданий новий параметр «Накладати інформацію про підписантів (ПН та Дод.2)» - включає відображення даних підписанта у екранній формі вихідних та отриманих ПН та Дод.2.
3.2.2.    У вкладку Документообіг доданий новий параметр «Дозволити групове відхилення документів» - у Реєстрі первинних документів включає можливість групового відхилення вхідних документів, що мають статус «Отримані».
3.2.3.    У вкладку Підпис додана можливість налаштовувати комплект підписів для модуля «Інформаційна довідка». Для налаштування доступні комплекти "Відповідальна особа - Печатка" та "Відповідальна особа".
Зверніть увагу!
У поточній версії програми при створенні запитів у документи автоматично підставляється комплект підписів, налаштований для ПН. Якщо запити повинні підписуватися іншим комплектом підписів, налаштуйте його у Параметрах системи > Підпис > Інформаційна довідка.

4.    Модуль «Довідники»  
4.1.    Контрагенти
4.1.1.    Змінений принцип оновлення даних по контрагентах – виконується звірення даних з ЄДК. Якщо контрагент відсутній у ЄДК, оновлення даних виконується, як раніше - з базою даних платників ДФСУ.
4.1.2.    Дані контрагента, які синхронізовані з ЄДК, не редагуються.
4.1.3.    У картку контрагента додана нова вкладка «Історія оновлень в ЄДК».
Вкладка містить інформацію щодо оновлення даних контрагента.