(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.056

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.056  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  
1.    Модуль «Первинні документи».
1.1.    Доданий новий модуль «Реєстраційний ліміт».
Реалізовано новий модуль Реєстраційний ліміт, який призначений для розрахунку ліміту за зареєстрованими Податковими накладними та Додатками 2, наявними в програмі, та відображення ліміту за даними ДФС з Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.
Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку для отримання Витягу може відправлятись необмежену кількість разів на день.
Створений як окремий модуль у Первинних документах, а також викликається із меню Сервіс > Реєстраційний ліміт.
Довідка по роботі з модулем Реєстраційний ліміт викликається по F1 у відкритому модулі.
1.2.    Введено новий метод відправки Додатків 2 контрагентам через сервер ДФС. Даний функціонал включено за замовчуванням в модулі «Адміністрування > Параметри системі > Документообіг»   параметр «Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС».
Відправка виконується за наступною схемою:
    1.    Якщо поле відмічено, то відправка виконується виключно через сервер ДФС.
    2.    Якщо поле не відмічено, то:
        •    спочатку виконується спроба відправки через сервер ДФС;
        •    якщо з’єднання з сервером ДФС не доступне, то:
        •    спочатку виконується відправка за прямим з’єднанням з СДО;
        •    якщо пряме з’єднання з СДО недоступне, то виконується відправка електронною поштою.
Результати відправки відображаються в протоколі для вихідних/вхідних документів в полі Спосіб відправки/ Спосіб прийому.
Після отримання контрагентом документа в протоколі для вихідних документів з’являється повідомлення про доставку документа адресату.
1.3.    В папці incoming за шляхом встановлення програми (за замовчуванням C:\ProgramData\MedocIS\MedocIS) при перевірці пошти буде автоматично створена папка SW, в яку поміщаються документи розрахунків коригування з сервера ДФС.
1.4.    Реєстр первинних документів
1.4.1.    На панелі інструментів модуля реалізовано відображення суми ліміту, який розраховано в програмі, а також ліміту ДФС, з посиланнями для перегляду у новому модулі Реєстраційний ліміт.
1.4.2.    Оптимізовано роботу БД по збереженню графічного зображення ЕЦП.
1.4.3.    Виправлена помилка неповного накладання підписів на документи в процесі групової відправки (на деяких документах не зберігалися попередньо накладені ЕЦП після відміни підпису печаткою).
1.4.4.    Усунене дублювання Додатків 2 з від’ємними сумами, відправлених на реєстрацію в ЄРПН та отриманих по Витягу.
1.4.5.    Виправлене невірне відображення статусів документів, що були відправлені електронною поштою в ДФС.
1.4.6.    Виправлена некоректна зміна статусів ПН/РК та дати реєстрації після переміщення їх в архів.
1.4.7.    Із РПД відновлена можливість відправки в ДФС у закритому вигляді Додатків 2 з від’ємними сумами для умовних ІПН 200000000000 та 500000000000 (послуги нерезидента).
1.4.8.    Доопрацьовано оновлення поля «Дата експорту» в Реєстрі після виконання експорту в форматі ДФС.
1.4.9.    Реалізована перевірка за умовним ІПН для зареєстрованих податкових накладних та Додатків 2.
Дозволена відправка контрагенту документів з умовним ІПН 400000000000, для всіх інших умовних ІПН (100000000000, 200000000000, 300000000000, 500000000000) відправка заблокована.
1.4.10.    Для імпортованих документів з умовним ІПН 100000000000 реалізовано заміну значення поля Особа (платник податку)-покупець на «Неплатник». Функція викликається через меню «Сервіс > Умовний ІПН в НН та Дод.2».
1.4.11.    Заблоковано копіювання Податкових накладних та Додатків 2, отриманих від контрагентів.
1.5.    «Шаблони первинних документів» > Реєстр шаблонів документів
1.5.1.    Доопрацьований дизайнер шаблонів документів. Додана можливість накладання графічних ЕЦП розширеним комплектом підписів.
1.5.2.    Оновлений шаблон «UGV01».
1.6.    Автоматична обробка документів
1.6.1.    Додана можливість відправлення контрагентам зареєстрованих в ЄРПН Додатків 2 з від’ємними сумами.
1.6.2.    При роботі модулю Накладання підпису печатки та подача звітності виправлене відображення кількості відправлених документів у Журналі автоматичної обробки та в індикаторі процесу відправлення.

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Єдиний соціальний внесок > Додаток 4 > Таблиця 1
2.1.1.    Додано контроль на застосування коефіцієнту.
2.2.    Єдиний соціальний внесок > Додаток 4 > Таблиця 6
2.2.1.    Додано контроль в Таблиці 6 по взаємозв’язку з Таблицею 5.
2.2.2.    Скасовані перевірки для минулих періодів при створенні скасовуючих та початкових таблиць.
2.2.3.    Скасовано обов’язковість заповнення поля «Місяць» та «Рік» для скасовуючих таблиць до 07.2011 р.
2.3.    Щомісячна персоніфікація
2.3.1.    Виправлене створення форм з типом «скасовуюча» за 2010 рік.
2.4.    Реєстр звітів
2.4.1.    Для нових звітних та уточнюючих звітів «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» реалізована можливість групового заповнення даних у колонці «Ознака (0,1)». Виконується за допомогою меню «Правка > Групова заміна полів».

3.    Модуль «Адміністрування»
3.1.    Параметри системи
3.1.1.    У вкладку Документообіг додані нові параметри:
•    Відображати стан рахунку платника ПДВ»   включає відображення лімітів (за даними розрахунку в MEDOC та даними ДФС) в Реєстрі первинних документів;
•    «Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС» - включає відправку Додатків 2 контрагентам через сервер ДФС.
3.2.    Сертифікати
3.2.1.    Виправлена транслітерація при створенні заявок на сертифікати для осіб, у яких використовується серія та номер паспорта замість ІПН.
3.3.    Менеджер архіву програми
3.3.1.    Виправлене «зависання» служб при створенні архіву програми, якщо використовується кластер сервісів.

4.    Модуль «Довідники»
4.1.    Співробітники
Виправлена помилка імпорту довідника співробітників із DBF файлів.
4.2.    Картка підприємства
4.3.    «Контрагенти» > Довідник контрагентів
4.3.1.    Виправлена помилка при оновленні даних контрагентів при обміні документами між контрагентами.
4.3.2.    Виправлене редагування записів довідника з документів та реєстрів.
4.4.    Загальні довідники
Внесено зміни в бюджетний довідник Коди відомчої класифікації видатків КВК.

5.    Модуль «Інформаційна довідка»
5.1.    Виправлена помилка імпорту інформаційної довідки при прийманні електронної пошти.
5.2.    Доопрацьований протокол імпорту, деталізовані помилки при імпорті довідок у разі їх наявності.
5.3.    Додана можливість універсального експорту в Excel наступних документів:
J1400103    Витяг з єдиного реєстру податкових накладних
J1401203    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
J1401301    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних

6.    М.Е.Doc IS Інформер
Виправлена помилка при виклику налаштувань Інформера.

7.    Модуль «Банківські рахунки»
7.1.    Доопрацьований прийом файлів-відповідей: під час автообробки банківських рахунків до системи буде проімпортовано лише файли, які стосуються відкриття\ закриття банківських рахунків; усі інші документи будуть оброблені програмою після натискання клавіші F9.
7.2.    На робочій станції відновлене збереження налаштувань для експорту файлів-відповідей у процесі Автоматичної обробки.

8.    Сервіс «ЄДК»
8.1.    Додано можливість роботи з іншими модулями програми під час завантаження поштою Історії з ЄДК в картку організації.

  НОВІ ФОРМИ  

Інформаційна довідка
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413 додані нові форми без подачі в електронному вигляді:
Для юридичних, осіб розташовано в «Реєстр звітів > Податкова звітність > Інші»
J3001001    Повідомлення про прийняття працівника на роботу
Для фізичних осіб, розташовано в «Реєстр звітів > Податкова звітність > Звітність фізичних осіб»
F3001001    Повідомлення про прийняття працівника на роботу
Нові форми запитів/витягів в ДФСУ:
J1301204    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
F1301204    Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
J1401204    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401204    Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Первинні документи
PD010112    (ПЗ M.E.Doc IS) Рахунок-фактура
PD010115    Рахунок-фактура

Податкова інспекція
В розрахунках коригування до податкових накладних, створених після 01.02.2015 року, в полі «Податкові зобов’язання» за замовчуванням проставляється код 51
F1201207    Додаток №2
J1201207    Додаток №2

Державна служба статистики
S0301112    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Мінпаливенерго
PE000306    Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00106    Фінансовий план підприємства