(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.070

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.070  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи».
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Оптимізована робота в реєстрі з великою кількістю документів.
1.1.2.    У таблицю модуля додана нова колонка «Тип причини», в якій відображається тип причини, за якою ПН не видається отримувачу (покупцю) товарів/послуг. Відображення колонки налаштовується у конфігураторі таблиці. За замовчуванням параметр вимкнений.
1.1.3.    Виправлене групове копіювання документів з різною датою виписки при встановлених параметрах «Як в оригіналі» та «Дата виникнення зобов'язання співпадає з датою виписки».
1.1.4.    Для вхідних ПН реалізоване відображання всієї історії змін статусу на панелі вкладок, на вкладці «Протокол».
1.1.5.    Доопрацьований опис стану документа на вкладці «Наступні дії» при отриманні повідомлення про доставку.
1.1.6.    Доопрацьований протокол передачі даних з 1С до M.E.Doc IS.
В протоколі виводиться інформація про успішно передані документи (Успішно відправлені документи) та про документи, передача яких не була виконана (Помилки відправки).
1.1.7.    При перевірці ПН/РК реалізована перевірка налаштованих комплектів підписів.
За відсутності налаштованих комплектів підписів з’являється інформаційне повідомлення та вікно параметрів системи для подальшого налаштування підписів.
1.1.8.    Реалізовано створення нового документа з відкритого вікна первинного документа (за допомогою пункту меню «Файл/ Створити» або кнопки «Створити» на панелі інструментів).
1.1.9.    Виправлено помилкове відображення попередньо введеної причини редагування при редагуванні вхідного первинного документа.
1.1.10.    Внесені зміни в механізм підрахунку граничного терміну реєстрації ПН/РК із датою виписки із 01.07.2015 по 30.09.2015 включно:
1) для дати виписки із 01 по 15 число місяця граничний термін реєстрації буде 30 (або 31) число того ж місяця (останнє число місяця);
2) для дати виписки із 16 по 30 (або 31) число місяця граничний термін реєстрації буде 15 число наступного місяця включно.
1.1.11.    Доопрацьоване фільтрування реєстру:
- за колонкою «Статус»;
- за колонкою «Дата».
1.1.12.    Доопрацьовано фільтрацію за полем «Автор документу» в блоці «Документ» на панелі фільтрів.
1.1.13.    Доопрацьоване фільтрування первинних документів в корзині за періодом їх створення.
1.1.14.    Доопрацьоване автоматичне створення контрагента у випадку, якщо в документі не вказане ЄДРПОУ контрагента, а самого контрагента немає у довіднику контрагентів.
1.1.15.    Доопрацьоване автоматичне відхилення РК при обміні через сервер ДФС по причині розбіжності ІПН у документі і картці підприємства.
1.1.16.    Доопрацьоване виконання функції «Створити на основі».
У створений документ переноситься «Одиниця виміру» та «Код одиниці виміру».
1.1.17.    Доопрацьоване відображення даних в колонці «Підписант» для документів, підписаних ключами АЦСК ІДД ДПС.
1.1.18.    Виправлено помилку при друці квитанцій ПН/РК.
1.1.19.    Доопрацьовано імпорт ПН/РК з DBF-файлу. Додано повідомлення при імпорті дублів документів.
1.1.20.    Доопрацьована повторна групова відправка ПН/РК в ДФС.
1.1.21.    Додана можливість видалення з кошика ПН/РК в статусі «Дублікат».
1.1.22.    Додано графічне відображення ЕЦП на імпортованих підписаних документах.
1.1.23.    Доопрацьовано роботу кнопки   (Очистка фільтру) в блоці Фільтр.
1.1.24.    Закрито виконання імпорту документів, у яких ІПН продавця або ІПН покупця не співпадає з ІПН поточного підприємства.
Якщо у картці підприємства поле «Номер плат. ПДВ» не заповнено, то імпорт також не виконується.
1.1.25.    В меню доданий параметр «Правка > Показувати попередження при перевірці документів», який вмикає виведення попереджень при виконанні перевірки в реєстрі первинних документів.
За замовчуванням параметр вимкнений.
1.1.26.    Доопрацьовано імпорт звітів через Реєстр первинних документів.
1.1.27.    Виправлене некоректне відображення статусу документа в реєстрі після перегляду документа.

1.2.    Автоматична обробка документів
1.2.1.    Для операції «Імпорт банківських виписок» додана можливість видалення обраних каталогів та шаблона кнопками   праворуч від полів.
1.2.2.    Реалізоване відображення індикатора процесу виконання автоматичного імпорту банківських виписок.
1.2.3.    Доопрацьована відправка ПН із включеною перевіркою відповідності підписанта та сертифіката. Якщо не був введений пароль для відповідного сертифіката, то відправка ПН відкладається до наступного запуску автообробника, що дає можливість виконати перевірку документів в ручному режимі.
1.2.4.    В налаштування операції «Відправка ПН, РК на реєстрацію в ДПС» додано налаштування «Відправляти Дод.2 тільки за наявності зареєстрованих ПН».
Якщо позначка встановлена, то РК будуть відправлятися тільки за умови наявності для них ПН, зареєстрованих в ДФС.
1.2.5.    В журналі автоматичної обробки доопрацьоване сортування в порядку виконання подій, виконаних протягом однієї секунди.
1.2.6.    Виправлена помилка, яка виникала при виконанні операції «Відправка первинних документів контрагентам» при ввімкненій перевірці статусів платників ПДВ.

1.3.    Звірка документів з ЄРПН
Виправлено відображення у рядку «Вхідні» зареєстрованих ПН з умовним ІПН «200000000000» або «500000000000».

1.4.    Шаблони первинних документів
1.4.1.    Виправлено помилку підписання комплектом підписів, налаштованим в шаблоні «UGV01», при відправці документа з контекстного меню.
1.4.2.    Доопрацьовані шаблони для відображення скороченої назви одиниці виміру замість повної:
13    Акт наданих послуг
103    Рахунок-фактура
101    Зворотна накладна від покупця
102    Повернення постачальнику
1С77АВР    Акт
1С77АВРБ    Акт (без ПДВ)
1С77ВН    Видаткова накладна
1С77ВНБ    Видаткова накладна (без ПДВ)
1С77РАХ    Рахунок
1С77РАХБ    Рахунок(без ПДВ)
1С82АВР    Акт (ціна з ПДВ)
1С82АВР0    Акт (ціна без ПДВ)
1С82АВРБ    Акт (без ПДВ)
1С82ВН    Видаткова накладна (ціна з ПДВ)
1С82ВН0    Видаткова накладна (ціна без ПДВ)
1С82ВНБ    Видаткова накладна (без ПДВ)
1С82РАХ    Рахунок (ціна з ПДВ)
1С82РАХ0    Рахунок (ціна без ПДВ)
1С82РАХБ    Рахунок (без ПДВ)
VN001    Видаткова накладна
АВН    Видаткова накладна
АВНБ    Видаткова накладна (без ПДВ)
АРАХ    Рахунок
АРАХБ    Рахунок (без ПДВ)

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
Доопрацьовані експорт, підписання та відправка звітів великих обсягів. Зменшено використання пам’яті при виконанні цих процесів.
2.2.    Єдиний внесок > Додаток 4
Для Таблиці 5 (E0405I01) та Таблиці 7 (E0407I01) додана можливість створення таблиці з типом «Скасовуюча» на основі створеної таблиці з типом «Додаткова».
2.3.    Єдиний внесок > Додаток 5, Додаток 6
Відновлене відображення створених та поданих Додатків 5 та 6 попередньої версії «Н» у періоді 2015 р.

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Оптимізовано перенесення документів з «Відсутні у реєстрі» до «Отримані»/ «Видані».

4.    Модуль «Банківський модуль» > «Банківські виписки»
4.1.    В модулі реалізована панель вкладок «Наступні дії», на якій в залежності від статусу документів можуть бути доступні вкладки «Наступні дії», «Властивості», «Протокол», «Вкладення».
4.2.    В боковий фільтр доданий новий блок «Контрагент», який містить поля «Найменування», «ЄДРПОУ», «ІПН».
4.3.    Додана можливість експортувати записи модуля в таблицю Excel.
Експорт виконується за допомогою команди Файл/ Експорт/ Експорт таблиці в Excel. До файлу потрапляють виписки, які відображаються в модулі відповідно до встановленого фільтра.
4.4.    У вікні імпорту банківських виписок додана можливість вибору типу імпорту: вибір потрібних файлів вручну або імпорт всіх файлів з обраного каталогу.
4.5.    Для вхідних листів з вкладенням реалізована функція Відправка на довільну адресу, яка доступна з вкладки «Наступні дії», з контекстного меню (команда Відправити) та з панелі інструментів (кнопка Відправити).
На виконання функції спочатку виконується підпис листа, після чого відкривається вікно вибору адресата з довідника контрагентів.
4.6.    Реалізований Конфігуратор таблиці, який дозволяє налаштувати відображення колонок в модулі. Викликається кнопкою   на панелі інструментів або з меню Вигляд/ Конфігуратор таблиці.

5.    Модуль «Зарплата».
5.1.    Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за липень 2015р. - 99,0 %.
5.2.    Розрахункова відомість
Уточнено розрахунок середньої для розрахунку суми лікарняних.
Якщо тривалий лікарняний почався до змін у законодавстві та розрахований по-старому, і при вводі нового лікарняного обирається, що він є продовженням попереднього, то розрахунок і нарахування проводяться за старим порядком.
Якщо лікарняний не є продовженням попереднього - то розрахунок виконується згідно нового порядку.

6.    Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка > Універсальний експорт
Додано можливість експорту для форми:
J1401902    Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401902    Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

7.    Сервіс «ЄДК»
Виправлена помилка відправлення даних установи в ЄДК по поштовому з’єднанню, якщо збережено пароль шифрування протягом сеансу роботи.

8.    Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Реалізовано відображення вікна відправки даних в ЄДК одразу після внесення та збереження змін в картку підприємства.

9.    Модуль «Адміністрування»
9.1.    Сертифікати
Реалізоване збереження групи сертифікатів із зазначенням в назвах файлів призначення та типу сертифіката:
Призначення:
•    D - Директор
•    B - Бухгалтер
•    F – Фізична особа
•    S - Співробітник
•    "" (пусто) - Печатка
Тип:
•    С - Шифрування
•    S - Підписання
9.2.    Управління ролями
Виправлено налаштування доступу до функцій:
•    Доступ до бланків > Податкова інспекція > J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;
•    Доступ до підсистем > Адміністрування > Архівування документів;
•    Доступ до підсистем > Адміністрування > Отримати повідомлення.

10.     Майстер створення підприємства
В майстер створення підприємства, в Налаштування електронної пошти додано ознаку «Використовується виключно програмою M.E.Doc IS».
Якщо встановити цю ознаку, система буде автоматично видаляти з поштового сервера ті повідомлення, що не стосуються встановленої електронної звітності підприємства.

11.    Оптимізоване виконання процесу оновлення програми.

12.    Виправлена помилка друку в PDF, яка виникала при прийманні пошти, якщо в параметрах системи був обраний експорт в PDF.

13.    Уніфікований час логування подій згідно формату UTC.

14.    Доопрацьована робота з крипто-бібліотеками для Windows Server 2012.

15.    Для розробників бухгалтерських систем!
Змінено метод App.GetDocSender.

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Інформаційна довідка
У наступній формі до поля «назва, номер та дата прийняття нормативно- правового акта» підключений довідник, що редагується користувачем:
J1300304    Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів