(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.093

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.093  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи»
1.1.    Реєстр первинних документів
1.1.1.    Доопрацьований вибір значень з довідника в фільтрі в полі «Особа, яка склала документ» блоку «Документ».
1.1.2.    Виправлений вибір дат в полях фільтру «Інтервал» та «Створення/Отримання».
1.1.3.    Виправлена помилка, яка виникала при виборі значень з довідника в фільтрі в полі «Найменування» блоку «Контрагент».
1.1.4.    Доопрацьоване фільтрування реєстру за колонкою «Дата та час реєстрації».
1.1.5.    Виправлене дублювання графічного відображення ЕЦП в документах, отриманих з ЄРПН.
1.1.6.    Виправлене некоректне відображення ЕЦП при погодженні первинних документів контрагентом.
1.2.    Автоматична обробка документів
В блоці «Відправка первинних документів контрагенту» змінено назву параметра «Відправляти тільки зареєстровані ПН» на «Відправляти тільки зареєстровані РК».

2.    Модуль «Звітність»
2.1.    Реєстр звітів
2.1.1.    Виправлена відправка імпортованих звітів з частковою ліцензією.
2.1.2.    Виправлене шифрування пакетів на обраний сертифікат одержувача.
2.1.3.    Реалізоване відображення Квитанції №3 про розірвання Договору в протоколі прийому пошти та в системі відображення квитанцій на панелі інструментів.
2.1.4.    Закрито функції «Зашифрувати та зберегти» та групове підписання в демо-режимі.
2.1.5.    Виправлена помилка при підписанні проімпортованих звітів розміром більше 100 КБ в демо-режимі.

2.2.    Єдиний внесок
2.2.1.    Згідно зі змінами, внесеними Законом №909-VIII від 24.12.2015 р., з 01.01.2016 змінена максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ, яка становитиме 25 прожиткових мінімумів, а саме 34450 грн.
2.2.2.    Виправлене позиціонування рядка з помилкою/попередженням при перевірці звіту в Додатку 4 Таблиці 6.

2.3.    Універсальний імпорт
Виправлена помилка при імпорті шаблона.

3.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.    Реалізоване фільтрування за колонкою «Реєстрація в ЄРПН».
3.2.    Доопрацьоване проставлення дати отримання документа, прийнятого контрагентом.
3.3.    Виправлене проставлення дати отримання на вкладці «Отримані» для документів, отриманих з ДФС.

4.    Модуль «Зарплата»
4.1.    Розрахункова відомість > Кадрові дані
В розділі «Відпустки» додані нові функції, які виконують розрахунок коефіцієнту підвищення зарплати, що застосовується для автоматизованого розрахунку відпустки:
•      Розрахувати коефіцієнти підвищення, крім внесених вручну – виконує розрахунок тільки відсутніх коефіцієнтів;
•      Перерахувати всі коефіцієнти підвищення – виконує перерахунок всіх коефіцієнтів.
Розрахунок виконується шляхом ділення окладу, встановленого після підвищення, на оклад до підвищення
Функції викликаються кнопками на панелі інструментів.
4.2.    Звіти
Додане автоматичне заповнення звіту «Повідомлення про прийняття працівника на роботу» даними з модуля «Зарплата».
Звіт заповнюється даними по прийнятим працівникам за 4 дні після вказаної у звіті дати.
4.3.    Адміністрування > Налаштування > Види оплат
4.3.1.    На вкладці «Компенсаційні нарахування > Індексація доходів > Додаткові показники» додано параметр «Розрахунок від фактичної суми, якщо розмір основної оплати менше за прожитковий».
Якщо параметр встановлено, то буде виконуватись розрахунок індексації від фактично встановленої суми/тарифу в кадрових даних.
4.3.2.    В групі Компенсаційні нарахування доданий новий вид оплати «Простій з ініціативи роботодавця».

5.    Модуль «Адміністрування»
5.1.    Параметри системи
На вкладку Документообіг доданий параметр «Імпортувати дублюючі документи з ЄРПН за умови наявності таких в архівній базі».
Якщо параметр ввімкнено, то при імпорті документів з ЄРПН дублюючі документи, завантажені з ЄРПН, виділяються в реєстрі червоним кольором.
Якщо параметр вимкнено, то дублюючі документи з ЄРПН не завантажуються.

5.2.    Сертифікати
Доопрацьоване повідомлення про закінчення дії сертифікатів:
додане зазначення типів сертифікатів, термін дії яких закінчився.

5.3.    Управління користувачами
5.3.1.    Реалізоване додавання посади до картки користувача при створенні користувача з ACTIVE DIRECTORY.
5.3.2.    Виправлена зміна прав доступу користувача до підприємства при зміні підприємства.

6.    Режим «Корпорація»
6.1.    Виправлена помилка отримання квитанції від головного підприємства з сертифікатом співробітника.
6.2.    В «Параметри системи > Прийом та обробка звітності» доданий новий параметр «Дозволити редагування ПН/РК філій».
Реалізовані нові функції, призначені для корпорацій, у яких ЄДРПОУ головної установи та філій співпадають:
6.3.    Реєстр первинних документів
6.3.1.    В боковий фільтр додані нові параметри «Відображення документів філій» та «Код філії».
Фільтр дає можливість пошуку вихідних документів підзвітних установ.
6.3.2.    Реалізований імпорт ПН\РК з «Реєстру первинних документів» у відповідний період «Реєстру отриманих та виданих податкових накладних».
Після імпорту виконується заповнення колонок «Філія» та «ЄДРПОУ» з «Реєстру первинних документів».
Викликається за допомогою пункту меню «Файл > Заповнити Реєстр ПН».
6.4.    Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
6.4.1.    У фільтр доданий параметр «Філія», який дає можливість пошуку документів підзвітних установ.
6.4.2.    В «Наступних діях» додана нова функція «Заповнити звіт згідно первинних документів». Виконує імпорт ПН\РК філій з вкладки «Відсутні у реєстрі».
Функція працює, якщо увімкнений параметр «Відображення документів філій» в «Реєстрі первинних документів».

7.    Модуль «Журнал історії оновлень»
Виправлене зависання програми при переміщенні по записам журналу.

8.    Модуль «Служба підтримки» > Новини
Виправлена помилка, яка виникала при прокручуванні новин.

9.    Друк документів
Доопрацьований друк та друк в PDF документів.

  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  

Оновлений Довідник пільг (станом на 01.01.2016).

  НОВІ ФОРМИ  

Державна служба статистики
S2701411    21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
S2305206    12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами
S2105108    51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S1600211    2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S2400105    1-ПО (місячна). Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
S2703110    6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства
S2702510    21-заг (рік). Реалізація сільськогосподарської продукції
S1100111    1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
S0600112    1-торг. Звіт про товарооборот

Міністерство економіки
S3000107    Фінансовий план підприємства
S3000307    Показники виконання фінансового плану
Перетяжка з форми S3000107 додатковою програмою обробки:
S3001107    Фінансовий план підприємства (основні фінансові показники)
Перетяжка з форми S3000307 додатковою програмою обробки:
S3001307    Показники виконання фінансового плану (основні фінансові показники)

Державна казначейська служба
Реалізований експорт в ДКУ:
F128        Ф №1 Баланс (бюджетний)
F2KD28        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD28    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD28    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD28    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD28    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S28    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z28    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S28    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z28    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS28        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ28        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ28        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS28        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM28        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM28    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM28    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM28    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F917        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FM917        Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
D0105017    Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106017    Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F1515        Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
FRD18009    Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 
  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Державна служба статистики
S1500111    3-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0900110    1-житлофонд. Житловий фонд
S1401111    1-туризм (юр.особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401112    1-туризм (фіз.особа). Звіт про туристичну діяльність
S0800206    1-субсидії (ЖКГ). Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг