(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.109

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.109  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Звітність»
1.1.    Реєстр звітів
1.1.1.    Доопрацьоване відображення підписів після імпорту звіту з квитанціями.
1.1.2.    Доопрацьований механізм підпису повідомлень:
S1391101    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J1391102    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391102    Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

1.2.    Єдиний внесок
Виправлене заповнення Таблиці 6 Додатку 4 з урахуванням особливостей для категорій 48, 49.

2.    Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлений імпорт із заміною реєстру податкових накладних у період, в якому вже є рядки.

3.    Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів
3.1.    Реалізована доступність модуля за відсутності ліцензії «ЕДО з розширеними можливостями» з обмеженням доступних функцій: створення та перегляд документів, погодження/ відхилення вхідних документів.
3.2.    Закрита можливість створення акцизних документів у періодах до березня 2016 р.
3.3.    Додане повідомлення з пропозицією погодити/ відхилити документ при закритті вхідного документа.
3.4.    Реалізована функція «Експортувати в RTF квитанцію про реєстрацію в ЄРАН».
3.5.    Виправлена робота функції «Зашифрувати та зберегти» при неналаштованому комплекті підписів.
3.6.    Виправлене відображення даних з документа в колонці «ПІБ уповноваженої особи».
3.7.    Доопрацьована фільтрація за колонкою «Примітка».

4.    Модуль «Банківський модуль» > Банківські виписки
4.1.    Відновлена можливість відправки банківських виписок.
4.2.    Додано повідомлення при спробі збереження виписки у каталог, на який у користувача немає прав.
4.3.    Додано повідомлення при спробі додати до виписки порожнє вкладення.

5.    Модуль «Первинні документи»
5.1.    Реєстр первинних документів
5.1.1.    Виправлене накладання підписів на ПН/РК при встановленому параметрі «Встановлювати позначку часу для підписів» в «Параметри системи/ Підпис».
5.1.2.    При виконанні функції «Правка/ Запит стану реєстрації ПН в ЄРПН» додано параметр «Отримати файли ПН-РК з ЄРПН» для отримання файлів документів. За замовчуванням параметр увімкнений.
5.1.3.    Виправлене відкриття первинних документів з архіву.
5.1.4.    Оптимізована швидкодія програми під управлінням СКБД FireBird при відкритті документів користувачем, який не є адміністратором.
5.2.    Шаблони первинних документів
Виправлений розрахунок суми «Всього із ПДВ» в шаблоні PIK_AKT1.

6.    Модуль «Зарплата» > Розрахункова відомість
6.1.    Реалізоване застосування нового порогу індексації в 103 % з 01.01.2016 до індексації за березень 2016 р. згідно статті 4 Закону №1282 від 03.09.91 «Про індексацію грошових доходів населення» із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015 та роз’ясненню Мінсоцполітики.
Реалізоване доопрацювання алгоритму розрахунку індексації для категорії співробітників, прийнятих в період з с 21.06.2012 по 30.11.2015 (у яких не відбувалось підвищення тарифної ставки /окладу), а саме: автоматичне встановлення «базовим» попереднього місяця до місяця прийняття на роботу.
За необхідності, змінити «базовій місяць» можна самостійно в розділі «Індексація» кадрових даних співробітника.
6.2.    Доопрацьована можливість редагування лікарняного.

7.    Модуль «Адміністрування» > Управління ролями
Доопрацьоване налаштування прав користувачів для модуля «Реєстр акцизних документів».

8.    Відправка та отримання пошти
Доопрацьована зупинка отримання пошти.

  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  

1.    Оновлений Довідник КОАТУУ.
2.    Оновлений Довідник Забруднення навколишнього середовища згідно змін до Кодексу з 01.01.2016 року.

  НОВІ ФОРМИ  

Міністерство оборони
MOU03003    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU04003    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU05003    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU05203    Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Мінпаливенерго
PE100304    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100404    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100504    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100512    Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
PE100524    Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
PE100603    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100802    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100912    Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
PE100922    Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
PE100932    Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
PE100942    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
PE100952    Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління
PE100962    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
PE100972    Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
PE101002    Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
PE101102    Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
PE101202    Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Державна служба статистики
S0501407    14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
S0700711    2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт
S2601001    1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

Податкова інспекція
Змінений алгоритм розрахунку згідно статті 293.3 Податкового кодексу (ставки 2 % та 4 % змінені на 3 % та 5 %), починаючи із звітності за перший квартал 2016 року:
J0103506    Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
F0103305    Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
Змінено розмір мінімальної зарплати на 01.01.2016 на 1378,00 грн. у Розділі 2, рядок 2 наступних звітів:
F0111403    Дод.Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи
F0121403    Дод.Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
Реалізований експорт в Уточнюючий розрахунок через програму користувача:
J0217009    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0217009    (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ