(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.132

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.132


 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.    Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
1.1.    Доопрацьоване завантаження первинних документів з інших облікових систем.
1.2.    Виправлене помилкове відхилення первинного документа при прийомі контрагентом.
2.    Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
2.1.    Реалізовані заповнення та відправка форм за попередні періоди:
-    «Скасовуюча», «Додаткова» для Додатку 4;
-    «Ліквідаційна», «Призначення пенсії» для Додатку 5.
2.2.    Виправлене заокруглення підсумкових сум до двох знаків після коми в Таблиці 2 Додатку 4.
2.3.    Відновлено проставлення «БК» в полі ІНН в Таблиці 1 Додатку 7.
3.    Модуль «Зарплата»
3.1.    Розрахункова відомість
Удосконалений механізм розрахунку виду оплат «ВЛС Виконавчий лист» з сум донарахування за попередні періоди.
3.2.    Звіти
3.2.1.    Доопрацьоване автоматичне заповнення Таблиці 5 (J3040510, F3040510) звіту з ЕСВ даними Розрахункової відомості.
3.2.2.    Реалізоване заповнення Таблиці 7 (J3040710, F3040710) звіту з ЕСВ інформацією, відображеною в кадрових даних співробітників.
3.3.    Кадрові дані > Пільги
Перейменовано опцію «Враховувати пільгу при виплаті допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» на «Пільга для розрахунку лікарняного 100%».
Опція використовуються для пільгових категорій співробітників (в тому числі для учасників АТО/ постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи), яким встановлена 100% виплата по листу непрацездатності незалежно від стажу.
3.4.    Адміністрування > Експорт
3.4.1.    Додано попередження у разі перевищення ліміту по кількості знаків у колонці «Назва поля» (10 символів).
3.4.2.    Додано попередження у разі вибору некоректного значення графи «Тип даних» та можливість відновити значення за замовчуванням.
3.4.3.    Доопрацьовано попередження у разі дублювання значень графи «Назва поля» з урахуваннях регістру внесених значень.
  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  
1.    Оновлений Довідник КПКВ.
  НОВІ ФОРМИ  
Державна казначейська служба
F7MD1S15    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z15    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S15    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z15    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FDVPR002    Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів