(0)
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.170

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.170

 

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ
1.    Створено Довідник кодів послуг для нової версії ПН/РК.
2.    Створено Довідник УКТ ЗЕД та Умовних кодів товару, для нової версії ПН/РК.
3.    Створено Довідник «Код виду діяльності» для гр.11 нової версії ПН, гр.14 РК, гр.13 Дод.1.
4.    Створено новий Довідник «Код ознаки надання інформації» до форм:
·    J1312001 - Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів;
·    F1312001 - Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів.
5.    Створено новий Довідник «Стан об’єкта оподаткування» до гр.9 форм:
·    J1312001 - Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів;
·    F1312001 - Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів.
6.    Створено новий Довідник «Вид права на об’єкт» до гр.10 форм:
·    J1312001 - Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів;
·    F1312001 - Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів.
7.    Внесено зміни у Довідник «Особливі примітки в ПН».
НОВІ ФОРМИ
Державна фіскальна служба
F1201209    Додаток №2
J1201209    Додаток №2
F1201109    Додаток 1 до податкової накладної
J1201109    Додаток 1 до податкової накладної
F1201009    Податкова накладна
J1201009    Податкова накладна
F1312001    Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
J1312001    Ф.20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
F1312201    Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку
J1312201    Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку
J1312101    Форма №1-ОПП
F1310107    Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1310107    Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Первинні документи > Документи
Доступна у модулі Звітність. Без подачі в контролюючий орган в електронному вигляді:
PD800412    Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
  Первинні документи
Автоматична обробка документів
Додано нову операцію Автоматичне опрацювання інформаційних запитів до Державних органів. Користувачі можуть налаштувати автоматичне отримання інформації за документами:
·    J1302301 Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації, з можливістю зазначити перелік рахунків поточної організації, за якими необхідно отримати інформацію;
·    J1301206 Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні;
Результати запитів можуть бути збережені у форматі XML.
Аналогічний функціонал також реалізовано у сервісі Універсальна автоматична обробка.
  Звітність
Універсальний імпорт
Створено шаблони універсального імпорту нових версій ПН та Дод.2 з форматів DBF та Excel. Файли шаблонів знаходяться у папці help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2 кореневого каталогу програми.
Єдиний внесок
Реалізовано збереження позиціонування у Таблиці 6 Додатку 4 звіту ЄСВ. Після видалення рядка позиціонування у таблиці залишається на місці видаленого рядка.
  Облік ПДВ
Реєстр первинних документів
1.    Для колонки Код УКТЗЕД таблиці реєстру первинних документів додано нове значення «Наявний частково». Колонка може приймати 3 значення:
·    «Наявний» - код УКТ ЗЕД заповнений у всіх рядках ПН або РК;
·    «Відсутній» - код УКТ ЗЕД не заповнений у жодному рядку;
·    «Наявний частково» - код УКТ ЗЕД заповнений частково, є заповнені та незаповнені рядки.
2.    Доопрацьовано процедуру групового встановлення коду УКТ ЗЕД для ПН/РК:
1) пункт меню Правка - Групова установка коду УКТ ЗЕД для ПН/РК замінено на Групова обробка полів ПН/РК;
2) у вікні, що відкривається на виконання команди, додано додаткові поля з підключеними довідниками:
·    «Ознака імпортованого товару»;
·    «Послуги згідно з ДКПП»;
·    «Код виду діяльності сг товарів».
Значення, обрані у цих полях, зберігаються у відповідних полях ПН/РК.
 
3.    У довідник «Тип причини», що використовується при створенні Зведеної (виданої) ПН на основі отриманої, додано значення:
10 - «Складена з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності».
 
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
У розділ «Видані» між 2 і 3 графами (Дата виписки та Номер) додано графу Ознака здійснення с/г операцій, поле призначене для встановлення відмітки.
У розділ «Отримані» між графою ПН, складені до 01.07.2015 і графою 4 Номер додано графу Ознака здійснення с/г операцій для встановлення відмітки.
  Адміністрування
Параметри системи
Реалізовано функцію конвертації 7-ї версії ПН/РК у нову 9-ту версію. Налаштування конвертації форм здійснюється у розділі Адміністрування - Параметри системи - Перетворення форм ПН - Дод2.
Перетворення форм документів у 9-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х версій ПН/РК виконується автоматично.
Налаштування отримання первинних документів
Реалізований новий модуль Налаштування отримання первинних документів.
Підприємства, які використовують більше ніж один програмний продукт: M.E.Doc, ПТАХ, СОТА, або 1С Звіт, отримали можливість розподіляти прийом вхідних первинних документів від контрагентів. Налаштування модуля дозволяють визначити, в якому саме програмному продукті слід приймати ті чи інші документи.
  Довідники
Номенклатура товарів та послуг
У карточці «Номенклатура» внесено зміни:
·    назву поля Код УКТЗЕД та Умовн. коди змінено на Код УКТЗЕД (Умовн. код) або код послуги;
·    при виборі у полі Тип значень «Послуги» або «Роботи» до поля Код УКТЗЕД (Умовн. код) або код послуги підключається «Довідник кодів послуг»;
·    при виборі у полі Тип значень «ТМЦ», «Тара», «Основні засоби», «Нематеріальні активи» до поля Код УКТЗЕД (Умовн. код) або код послуги підключається «Довідник УКТ ЗЕД та Умовних кодів товару.
  Зарплата
Додано індекс споживчих цін за лютий 2017 - 101%.
Звіти
1.    Доопрацьовано візуальне відображення форми Розрахункова відомість нарахування і утримання з авансу.
2.    Реалізовано автоматичне заповнення нової форми бланку S0301114 1-ПВ Звіт з праці (квартальна).
3.    Додано можливість налаштовувати відображення звільнених працівників у звіті Особовий рахунок з розрахунковими листами по заданим рокам.
Розрахункова відомість > Роз’яснення розрахунку
Відкориговано округлення розрахованих утримань з авансу.
Адміністрування > Налаштування > Види оплати
1.    Додано можливість застосовувати ДМЗ доплату до мінімальної зарплати до всіх співробітників за допомогою відмітки Розраховується для всіх у налаштуваннях даного виду оплат. Відмітка встановлюється у розділі Налаштування - Види оплат - Доплата до мінімальної зарплати. Встановлення відмітки автоматично додає доплату в список постійних нарахувань всім співробітникам.
2.    Реалізовані доопрацювання алгоритму розрахунку ДМЗ доплата до мінімальної зарплати при неповністю відпрацьованому робочому місяці.
Адміністрування > Налаштування > Експорт
Додано інформаційне повідомлення у разі внесення некоректного значення у колонки «Назва поля» та «Довжина»
Реєстр документів
Заблокована можливість редагувати дані архівного періода у розділі Реєстр документів.
Експорт та імпорт даних
Реалізовано зміни у модулі Експорт в форматі НКЦПФР відповідно до змін у законодавстві щодо здачі річної звітності емітентів.