(0)
БГС РЕЙЛ, ТОВ

БГС РЕЙЛ, ТОВ

Про компанію

logo

БГС РЕЙЛ, ТОВ – українська компанія, що надає довгострокову оренду вагонів різних типів та послуги залізничних вантажоперевезень. Входить до складу групи компаній Baltic Ground Services.

Цілі проекту

  • Автоматизація регламентованного бухгалтерського обліку, детального виробничого обліку та оперативного обліку вагонів.
  • Розробка та впровадження єдиної інформаційної системи для управління діяльністю підприємства з можливістю формування звітності відповідно до вимог МСФЗ.

Рішення

Після детального аналізу специфіки діяльності компанії було запропоновано впровадження BAS ERP і розроблено план проекту впровадження, який був узгоджений замовником.

Що було зроблено

На базі типового функціоналу BAS ERP реалізовано повноцінний регламентований облік усіх ділянок господарської діяльності підприємства.

Автоматизовано розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань, який був відсутній у типовому функціоналі конфігурації.

Для глибокого аналізу доходів і витрат реалізовано можливість їх відображення з широкою деталізацією та кодуванням за статтями, прийнятого у групі компаній стандарту.

Реалізовано облік колісних пар за серійними номерами, партіями та вагонами.

Відповідно до специфіки підприємства автоматизовано облік фінансової оренди та операцій факторингу.

Виходячи з необхідності взаємодії з компаніями з групи, реалізована можливість обліку мультивалютних операцій, внутрішньогрупових позик та кредитних коштів.

Реалізовано інтеграцію облікової системи з логістичною системою EVERCLEVER, в якій ведеться облік вагонів.

Етапи проекту

Проведення предпроекту, підбір конфігурації та складання плану проекту впровадження BAS ERP

Реалізація плану проекту, проведення аналізу діяльності та розробка методологіі ведення обліку

Перенесення даних та навчання користувачів

Окремо зазначимо, що був проведений аналіз вимог до ведення обліку згідно вимог МСФЗ та консолідації звітності групи компаній. Проте підготовлений план проекту впровадження обліку МСФЗ був відкладений у зв’язку з початком воєних дій на теріторії України

Підсумки

РЕЗУЛЬТАТ

Основним досягненням є швидка реалізація проекту фахівцями СОФТКОМ. Клієнт звернувся в жовтні 2020 року, але вже 1 квартал 2021 року був повністю відображений, зведений та закритий у новій системі BAS ERP.

В результаті клієнт отримав:
  • Більш ефективний аналіз результатів діяльності компанії (аналіз даних у широкому спектрі аналітичних розрізів).
  • Можливість враховувати та аналізувати специфічні операції, пов'язані з особливостями діяльності клієнта.
  • Спрощений аналіз взаєморозрахунків, як за партнерами загалом, так і за кожним філіалом партнерів.
  • Можливість швидко виконувати розрахунок відстрочених податків.
  • Скорочення трудовитрат персоналу, пов'язаних із внесенням у систему первинної інформації.
  • Зручний та максимально деталізований облік вагонів та колісних пар, їх руху та трансформації.
  • Можливість своєчасно виявляти та коригувати податкові зобов'язання за рахунок реалізованого в системі контролю відповідності даних документів реалізації та виписаних податкових накладних (що значно полегшило роботу бухгалтерської служби та мінімізувало помилки).

ВВВВо время проекта были трудности в том, что мы начали работать в августе, и нам сказали что программа имеет уже работать в сентябре, я их предупредил что она работать будет, но будут ошибки, потому что сразу договаривались о октябрь

ВВВВо время проекта были трудности в том, что мы начали работать в августе, и нам сказали что программа имеет уже работать в сентябре,