(0)
VALIDUS SPECIAL AUTO

VALIDUS SPECIAL AUTO

Про компанію

logo

"Валідус Спецавто" - український виробник і одна з провідних компаній, що спеціалізується на виробництві та переобладнанні спеціальних автомобілів.

Цілі проекту

  • Впровадження та адаптація під потреби компанії єдиної інформаційної системи для управління діяльністю;
  • Відображення в обліковій системі специфічних виробничих процесів;
  • Формування управлінської звітності за фінансовими результатами.

Рішення

Адаптувати наявну та частково впроваджену в компанії «BAS Комплексне управління підприємством» під специфічні виробничі процеси компанії.

Що було зроблено

Розроблена коректна методологія ведення обліку та використання функціоналу програми «BAS Комплексне управління підприємством».

  • Це дозволило виправити помилки обліку за 1,5 роки, коректно визначати собівартість, закрити період.

Виявлені ділянки, доопрацювання яких дозволило покращити рівень автоматизаціі та спростити роботу користувачів, а саме:

  • автоматизовано визначення та списання витрачених матеріалів за проектами для ненормативного виробництва;
  • реалізована можливість розподілу загальновиробничих витрат на продукцію, випуск якої ще не завершено;
  • реалізована можливість повернення з виробництва матеріалів, що були використані на одних проектах, а потім демонтовані і передані на інші проекти, з відповідним коригуванням собівартості проміжних випусків;
  • для оперативного аналізу руху матеріалів на складах та у виробництві розроблена спеціалізована звітність;
  • для можливості поглибленого аналізу собівартості випущеної продукції (виконаних робіт)  в  рамках кожного проекту розроблена відповідна методика обліку виробничих процесів та спеціальні звіти.

Особливості проекту

Наявність ненормативного виробництва з тривалим циклом

Необхідність виправляти помилки за 1,5 роки використання компанією некоректної методології ведення обліку

Реалізація численних доопрацювання програми відповідно до потреб компанії (понад 160 виконаних задач)

Підсумки

РЕЗУЛЬТАТ
В результаті клієнт отримав:

• зручний і максимально простий інструмент списання матеріалів (які були використані на виробництві) для скорочення трудовитрат персоналу;

• підвищення ефективності аналізу та контролю матеріальних цінностей на складах та виробництві;

• зручне та ефективне відображення демонтажу та передачі, раніше встановлених деталей, з одного проекту на інший;

• розподіл загальновиробничих витрат на продукцію, випуск якої не завершено;

• детальний аналіз собівартості випущеної продукції (виконаних робіт) в рамках кожного проекта.

ВВВВо время проекта были трудности в том, что мы начали работать в августе, и нам сказали что программа имеет уже работать в сентябре, я их предупредил что она работать будет, но будут ошибки, потому что сразу договаривались о октябрь

ВВВВо время проекта были трудности в том, что мы начали работать в августе, и нам сказали что программа имеет уже работать в сентябре,