(1)
Нарахування дивідендів за допомогою «типових операцій»

Нарахування дивідендів за допомогою «типових операцій»

«Типові операції» використовуються як шаблони для введення господарських операцій, для яких в типовому функціоналі нема відповідних документів. Новий вид типової операції створюється у довіднику «Типові операції» кнопкою «створити».

Форма шаблону типової операції складається з:

  • закладки «Бухгалтерській та податковий облік»,
  • закладки «Список параметрів», які необхідні при введенні нової операції,
  • а також можливості додавати необхідну кількість закладок для налаштування складу регістрів, які будуть приймати участь в операції.

Приклад створення шаблону «типової операції» по нарахуванню дивідендів юридичній особі.
На закладці «Бухгалтерській та податковий облік» відображається набір шаблонів для формування проводок в бухгалтерському обліку.

 

На закладці «Список параметрів» вказуються параметри, які необхідні при введенні нової операції.

 

Наступним кроком буде на підставі створеного шаблону, кнопкою «ввести операцію», створити безпосередньо саму операцію.

Приклад створення шаблону «типової операції» по нарахуванню дивідендів фізичній особі.
На закладці «Бухгалтерській та податковий облік» відображається набір шаблонів для формування проводок в бухгалтерському обліку.

 Кнопкою «настроїти склад регістрів» обрати регістр «Взаєморозрахунки по ПДФО» 


 

Автоматично заповниться рядок по взаєморозрахункам по ПДФО. Аналогічно взаєморозрахункам по ПДФО вручну заповнити другий рядок по взаєморозрахунках по військовому збору.

 

На закладці «Список параметрів» вказуються параметри, які необхідні при введенні нової операції.

Наступним кроком буде створення безпосередньо самої операції на підставі створеного шаблону за кнопкою «ввести операцію».