(0)
Нарахування дивідендів в конфігурації BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством

Нарахування дивідендів в конфігурації BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством

Нарахування дивідендів в конфігурації BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством

Нарахування дивідендів здійснюється за допомогою документа «Нарахування дивідендів» (розділ «Регламентований облік» – «Бухгалтерський і податковий облік»).

  1. В шапці документа заповніть «Організація», «Дата документу» та «Дата виплати» – це дата фактичної виплати і саме цією датою будуть відображені обчислені та утримані податки у регламентованій звітності.
  2. В табличній частині на закладці «Фізичні особи» заповніть інформацію про фізичних осіб, які отримують доходи у вигляді дивідендів. Для фізичної особи працівника організації в картці ФО проставте роль «Акціонер» (закладка «Робота»); для фізичної особи, яка не є працівником організації, в документі  «Нарахування дивідендів» поставте прапор в реквізиті «Інший акціонер». В реквізиті «Контрагент» оберіть відповідний елемент довідника Контрагенти.

  3. Реквізити «Код доходу ПДФО» та «Код доходу ВЗ» заповнюються автоматично. В реквізиті «Нараховано» проставляється сума нарахованих дивідендів, а реквізити «Сума ПДФО» та «Сума ВЗ» розраховуються та заповнюються автоматично. В реквізиті «До виплати» автоматично проставляється сума дивідендів до виплати.
  4. На закладці «Юридичні особи» заповніть перелік юридичних осіб, отримувачів доходів у вигляді дивідендів та суми нарахованих дивідендів.

  5. Документ «Нарахування дивідендів» формує відповідні проводки по нарахуванню дивідендів та утриманню податків. Документ «Нарахування дивідендів» має друковану форму «Довідка про нарахування дивідендів».
    Виплата дивідендів проводиться документами «Списання безготівкових коштів» з видом операції «Інші витрати», або «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Інші витрати». Сформувати документи можна безпосередньо на підставі документу «Нарахування дивідендів» за кнопкою над табличною частиною «Виплатити».  6. В документі «Списання безготівкових коштів» на закладці «Розшифровка платежу» вкажіть статтю пасиву «Дивіденди засновникам» та рахунок обліку 671.


Після оформлення всіх операцій взаєморозрахунки по нарахуванню та виплаті дивідендів закриті.А в регламентованому звіті Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ в додатку 4 автоматично відображається нарахування та виплата дивідендів та податків з них.