(1)
Формування платіжних документів на перерахування податків із заробітної плати

Формування платіжних документів на перерахування податків із заробітної плати

У конфігурації передбачена можливість автоматичного формування платіжних документів з перерахування податків, нарахованих або утриманих при розрахунку основної заробітної плати, виплати авансу і інших міжрозрахункових виплат.

Для автоматичного формування платіжних документів необхідно заповнити регістр відомостей «Параметри платіжних документів по податках» (розділ «Зарплата і кадри», група «Довідники і податки») (Рис. 1):

Мал.1. Регістр відомостей «Параметри платіжних документів по податках».

У регістрі обов'язково слід заповнити колонки:

  • «Організація» – вказується організація, для якої будуть задані параметри платіжних документів. У зв'язку з тим, що в конфігурації є можливість ведення обліку декількох організацій, передбачено завдання параметрів платіжних документів для кожної організації окремо. Поле «Організація» обов'язково має бути заповнений в кожному рядку даних регістра відомостей.
  • «Стаття податкової декларації» – посилання на статтю податкової декларації або податок.
  • «Рахунок» – вказується рахунок перерахування податків і внесків.
  • «Контрагент» – вказується контрагент, з яким виконується перерахування.
  • «Рахунок контрагента» – вказується розрахунковий рахунок контрагента, на які виконується перерахування.

Важливо !!!
Для коректного формування платіжних доручень за допомогою обробки «Формування платіжних документів по податках» в регістрі відомостей «Параметри платіжних документів по податках» для рахунка 6411 в колонці «Стаття податкової декларації» слід вказати порожню статтю. Тобто треба клацнути на поле колонки «Стаття податкової декларації» вибрати тип «Статті податкових декларацій» і залишити поле порожнім (Рис. 2).

Мал. 2. Вибір статті декларації з рахунка 6411 в регістрі відомостей

«Параметри платіжних документів по податках».
Автоматичне формування пакета платіжних доручень здійснюється за допомогою обробки «Формування платіжних документів по податках» (Рис. 3), яку можна відкрити по кнопці

командній панелі документа виплати зарплати – «Відомість в касу» або «Відомість в банк»:

Рис.3. Документ «Списання з банківського рахунку» на перерахування ЄСВ ФОП (інваліди), сформований за допомогою обробки «Формування платіжних документів по податках».