(0)
Нова звітність нотаріусів до Пенсійного фонду

Нова звітність нотаріусів до Пенсійного фонду

16 Квітня 2018

Нова звітність нотаріусів до Пенсійного фонду

4 квітня 2018 року набрала чинності постанова КМУ від 28 березня 2018 року № 212 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549», якою внесені зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Постанову 212 прийнято на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII, яким Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97 був доповнений вимогою щодо щоквартального звітування нотаріусів про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На виконання вимог зазначених законів Постановою 212 до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 внесені зміни, якими передбачено наступне:

   - нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна;

   - документом, що підтверджує сплату збору, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки відкриті в головних управліннях Казначейства;  - копія платіжного доручення зберігається в справах нотаріуса, який посвідчив договір;

   - суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачуються за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса;

- затверджено форму Звіту звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та встановлено, що нотаріуси подають вказаний звіт щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України (надалі – ПФУ) за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
Комісія Нотаріальної палати України з аналітично-методичного  забезпечення нотаріальної діяльності видала інформаційного листа «Щодо деяких питань подання нотаріусами звітності  до органів Пенсійного фонду України», у якому роз’яснила особливості заповнення та подання звіту нотаріусами:

«Оскільки Постанова № 212 набрала чинності 04.04.2018, то звіт подається починаючи з І кварталу 2018 року. За ІV квартал 2017 року звіт не подається в будь-якому випадку. 

Так, звіт складається за формою згідно з додатком 4 до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740.

Звітність подається виключно у паперовій формі до Управління ПФУ за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса незалежно від того, чи перебуває нотаріус на обліку саме в цьому управлінні ПФУ.

Звіт складається в двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса (номенклатурою справ відповідний наряд не передбачений, тому звіт доцільно зберігати в наряді 01-16).

У разі, якщо звітність подається до Управління ПФУ особисто нотаріусом (або його представником на підставі нотаріально посвідченої довіреності) на другому примірнику звіту проставляється відмітка Управління ПФУ про отримання.

Звіт може надсилатися поштою з повідомленням про вручення. У цьому випадку, обов’язковими умовами є наявність опису вкладення та дотримання строків відправлення: до 10 числа наступного місяця включно (тобто до 10 квітня, до 10 липня тощо). 

Звіт підписується приватним нотаріусом або завідуючим державної нотаріальної контори та скріплюється печаткою, обов’язково зазначається дата його складання.

Форма звіту передбачає визначення кількості посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті, як загальну, так і в кожному окремому місяці звітного кварталу. При подачі звіту за ІІ, ІІІ, ІV квартал інформація в третьому стовпчику таблиці буде зазначатися з наростаючим підсумком. Тобто, в І кварталі цифри в другому та третьому стовпчиках таблиці будуть збігатися, а в ІІ кварталі сума в третьому стовпчику буде складатися з суми зазначеної в звітності за І квартал + сума зазначена у звітності за ІІ квартал і так далі.
В першому рядку таблиці зазначається загальна кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, в третьому рядку - кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством. Окремо рахуються договори, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла.

В другому рядку вказується вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу, в 4 - вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством. Окремо рахується вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла.

В рядку п’ятому таблиці - сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті, в шостому - сплачений збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Сума збору розраховується, як сума зазначена в рядку другому мінус сума зазначена в рядку четвертому та помножена на ставку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій - 1%.
Зверніть увагу, що суми зазначені в рядку п’ятому та шостому звіту повинні обов’язково збігатися.

Усі дані зазначаються по кожному місяцю окремо та загальною цифрою за звітний квартал по кожному показнику. »


Звертаємо увагу, що у програмі M.E.Doc Звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за формою Р0103701 випущений  у оновленні 10.01.222.