(0)
Комплект документів для структурного підрозділу юридичної особи

Комплект документів для структурного підрозділу юридичної особи

Шановні клієнти!
Будь ласка, уважно ознайомтеся з переліком необхідних документів,
щоб уникнути помилок і необхідності кілька разів відвідувати центр сертифікації
через неправильно оформлений комплект документів!


Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи і відомості про який не включаються до ЄДРПОУ. Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ юридичної особи, структурним підрозділом якого є. Однак діє на підставі Положення про структурний підрозділ юридичної особи, в якому зазначено найменування та адреса місцезнаходження.

Структурний підрозділ юридичної особи: далі – СП юридичної особи.

За сертифікатами ЕЦП для СП юридичної особи в СОФТКОМ звертається керівник або його представник за дорученням.


Для отримання сертифікатів потрібно мати при собі:
1. Паспорт громадянина України (тільки оригінал) або інший документ, який його замінює (для установления личности);
2. Оригінал Положення про СП юридичної особи або його нотаріально завірену копію, а також копію сторінки, що містить інформацію про найменування та адресу місцезнаходження ((після ознайомлення з оригіналомАР засвідчує копію такої сторінки);
3. Заповнений, підписаний керівником і скріплений печаткою СП юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
4. Копію виписки з ЄДР або копію витягу з ЄДР, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи , до якої відноситься СП, засвідчену:
 • або підписом керівника та печаткою СП юридичної особи (копія завіряється з обох сторін);
 • або нотаріусом;
 • або державним реєстратором;
 • або його оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально засвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом і скріплює печаткою ТОВ «ЦСК»Україна»);
5. Копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – наказ про призначення або довіреність, для головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені:
 • або підписом керівника і печаткою СП юридичної особи (необхідно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
 • або нотаріусом;
6. Копії паспортів громадян України (1-6 сторінки) або інших документів, які їх замінюють, кожного з підписантів (приймаються тільки якісні фото: чіткі фото і читабельний текст), засвідчені:
 • або підписами їх власників,
 • або нотаріусом;
7. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписантів (приймаються тільки якісні фото: чіткі читабельні, без виправлень), засвідчені:
 • або підписами їх власників,
 • або нотаріусом;
8. Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої купується сертифікат, що були сформовані в системі «M.E.Doc»у форматі .РСК на магнітному носії та у паперовому вигляді, заповнені, перевірені і підписані відповідними підписантами:
 • заявку на печатку підписує керівник відокремленого підрозділу та скріплює печаткою окремого підрозділу юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих у ТОВ «ЦСК»Україна» документах);
 • заявку на сертифікат шифрування підписує керівник;
 • заявку на підпис керівника підписує керівник;
 • заявку на підпис головного бухгалтера підписує головний бухгалтер;
9. Довіреність і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не керівник (за умови надання повного і відповідно завіреного комплекту документів).

* Довіреність має бути підписана керівником та скріплена печаткою СП юридичної особи;
10. Акт наданих послуг, підписаний керівником і скріплений печаткою СП юридичної особи.
ВАЖЛИВО! Приймаються тільки якісні копії всіх документів (чіткі фото і читабельний текст).

Укласти договір (поставити свій підпис і печатку СП юридичної особина договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), завірити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписати Акти наданих послуг, визнати отримані сертифікати і т.п. може представник за дорученням (з правом підпису), яке розміщене на сайті СОФТКОМ.

Зверніть увагу, представник за дорученням (з правом підпису), яке розміщене на сайті СОФТКОМ, свідчить:
 • від імені заявника –СП юридичної особи – копії всіх документів, крім паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом і печаткою СП юридичної особи;
 • від імені підписантів (керівника, головного бухгалтера) – копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом.