(0)
Комплект документів для структурного підрозділу окремого підрозділу (філія, представництво) юридичної особи

Комплект документів для структурного підрозділу окремого підрозділу (філія, представництво) юридичної особи

Шановні клієнти!
Будь ласка, уважно ознайомтеся з переліком необхідних документів,
щоб уникнути помилок і необхідності кілька разів відвідувати центр сертифікації
через неправильно оформлений комплект документів!


Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи і відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ. Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ окремого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи, структурним підрозділом якої є. Однак діє на підставі Положення про структурний підрозділ окремого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи, в якому зазначено найменування та адреса місцезнаходження.

Структурний підрозділ окремого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи: далі – СП окремого підрозділу юридичної особи.

За сертифікатами ЕЦП для СП окремого підрозділу юридичної особи в СОФТКОМ звертається керівник або його представник за дорученням.


Для отримання сертифікатів потрібно мати при собі:
1. Паспорт громадянина України або інший документ, який його замінює (для встановлення особи);
2. Оригінал Положення про СП юридичної особи або його нотаріально завірену копію, а також копію сторінки, що містить інформацію про найменування та адресу місцезнаходження ((після ознайомлення з оригіналом АР засвідчує копію такої сторінки);
3. Заповнений, підписаний керівником і скріплений печаткою СП юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
4. Копію виписки з ЄДРПОУ (з Управління статистики)СП окремого підрозділу юридичної особи , до якої відноситься СП, засвідчену:
 • або підписом керівника та печаткою СП окремого підрозділу юридичної особи (копія завіряється з обох сторін);
 • або нотаріусом;
 • або оригінал та звичайна копія ((після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально засвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом і скріплює печаткою ТОВ «ЦСК»Україна»);
5. Копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – наказ про призначення або довіреність, для головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені:
 • або підписом керівника і печаткою СП окремого підрозділу юридичної особи (необхідно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
 • або нотаріусом;
6. Копії паспортів громадян України (1-6 сторінки) або інших документів, які їх замінюють, кожного з підписантів (приймаються тільки якісні фото: чіткі фото і читабельний текст), засвідчені:
 • або підписами їх власників,
 • або нотаріусом;
7. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписантів (приймаються тільки якісні фото: чіткі читабельні, без виправлень), засвідчені:
 • або підписами їх власників,
 • або нотаріусом;
8. Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої купується сертифікат, що були сформовані в системі «M.E.Doc»у форматі .РСК на магнітному носії та у паперовому вигляді, заповнені, перевірені і підписані відповідними підписантами:
 • заявку на печатку підписує керівник відокремленого підрозділу та скріплює печаткою окремого підрозділу юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих у ТОВ «ЦСК»Україна» документах);
 • заявку на сертифікат шифрування підписує керівник;
 • заявку на підпис керівника підписує керівник;
 • заявку на підпис головного бухгалтера підписує головний бухгалтер;
9. Довіреність і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не керівник (за умови надання повного і відповідно завіреного комплекту документів).

* Довіреність має бути підписана керівником та скріплена печаткою СП окремого підрозділу юридичної особи;
10. Акт наданих послуг, підписаний керівником і скріплений печаткою СП окремого підрозділу юридичної особи.
ВАЖЛИВО! Приймаються тільки якісні копії всіх документів (чіткі фото і читабельний текст).

Укласти договір (поставити свій підпис і печатку СП окремого підрозділу юридичної особина договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), завірити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписати Акти наданих послуг, визнати отримані сертифікати і т.п. може представник за дорученням (з правом підпису), яке розміщене на сайті СОФТКОМ.

Зверніть увагу, представник за дорученням (з правом підпису), яке розміщене на сайті СОФТКОМ, свідчить:
 • від імені заявника –СП окремого підрозділу юридичної особи – копії всіх документів, крім паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом і печаткою СП юридичної особи;
 • від імені підписантів (керівника, головного бухгалтера) – копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом.