(1)
Механізм заповнення/зміни табличних частин документів за допомогою обробки Зміна таблиці товарів в конфігурації BAS Бухгалтерія и Бухгалтерія 2.0.

Механізм заповнення/зміни табличних частин документів за допомогою обробки Зміна таблиці товарів в конфігурації BAS Бухгалтерія и Бухгалтерія 2.0.

1. Заповнення табличної частини документа шляхом додавання/ об’єднання табличних частин інших документів.

Приклад 1: Під конкретне замовлення клієнта були закуплені та оприбутковані товари, проведені декілька документів Надходження товарів та послуг. Як сформувати документ Реалізація товарів та послуг таким чином, щоб таблична частина вкладки «Товари» сформувалася відповідними даними декількох документів Надходження товарів та послуг?

Створюємо новий документ Реалізація товарів та послуг. На вкладці товари за кнопкою «Змінити» відкриваємо обробку «Зміна таблиці товарів» (див. скрін 1)

В обробці у реквізиті «Що зробити» обираємо «Додати товари з документа» (див. скрін 2), а у реквізиті «Документ» відкриваємо журнал документів «Надходження товарі та послуг» та обираємо відповідне надходження (див. скрін 2).

За кнопкою «Виконати» заповнюється таблична частина товарними позиціями шляхом копіювання з документу Надходження товарів та послуг (див. скрін 3).

Операцію вибору документу надходження можна повторити, якщо таблична частина документу Реалізація товарів та послуг буде складатися з декількох документів надходження.

Наступним кроком переносимо дані обробки в документ Реалізація товарів та послуг за кнопкою «Перенести в документ».

Подібний механізм заповнення табличної частини можна використовувати, наприклад, при заповненні документу Списання товарів з табличних частин документів Надходження товарів та послуг.

2. Механізм зміни табличної частини документу

Приклад 2:Як змінити в табличній частині документу ставку ПДВ, наприклад, змінити ставку без ПДВ на 20% в документі Надходження товарів та послуг?

На вкладці товари в документі Надходження товарів та послуг за кнопкою «Змінити» відкриваємо обробку «Зміна таблиці товарів» (див. скрін 4)

За кнопкою «Що зробити» обираємо «Встановити ставку ПДВ» та відповідну ставку (див. скрін 5).

За кнопкою «Виконати» змінюємо ставку з без ПДВ на 20%. При зміні ставки ПДВ автоматично розраховуються суми ПДВ та підсумкові суми. Далі за кнопкою «Перенести в документ» переносимо змінені обробкою дані в документ Надходження товарів та послуг.

Приклад 3:Як змінити ціну в документі (наприклад в документі Реалізація товарів та послуг)?

На вкладці Товари в документі Реалізація товарів та послуг за кнопкою «Змінити» відкриваємо обробку «Зміна таблиці товарів».

За кнопкою «Що зробити» для роботи з ціною можна обрати наступні дії:

- Встановити ціни по типу (див. скрін 6) – тобто це можливість встановити вибірково для деяких позицій ціну за іншим типом цін. Наприклад, основна ціна Оптова, а для деяких позицій необхідність встановити Дрібнооптову ціну. Позиції, для яких необхідно змінити ціну виділяємо позначкою V

- Змінити ціни на відсоток – можливість змінити ціну на заданий відсоток зі знаком «+» в більшу сторону, зі знаком «-» в меншу.

- Округлити ціни до (див. скрін 7) – можливість округлити ціни за бажаною точністю. Точність обирається з передумовленого списку.

Приклад 4:Як встановити знижку в документі Реалізація товарів та послуг за декількома позиціям номенклатури?

На вкладці Товари в документі Реалізація товарів та послуг за кнопкою «Змінити» відкриваємо обробку «Зміна таблиці товарів».

За кнопкою «Що зробити» для встановлення знижки можна обрати наступні дії:

  • Встановити знижку відсотком - розрахувати знижки за вказаним відсотком для всіх позицій або для обраних відміткою V
  • Встановити знижку сумою (по сумах) – вказана фіксована сума знижки розподіляється пропорційно рядку Сума без знижки для всіх позицій або для обраних відміткою V (див. скрін 8)
  • Встановити знижку сумою (по кількості) – вказана фіксована сума знижки розподіляється пропорційно рядку Кількість для всіх позицій або для обраних відміткою V