(2)
Нарахування та виплата за лікарняним листком в конфігурації Бухгалтерія для України редакції 2.0 (в повному кадровому обліку)

Нарахування та виплата за лікарняним листком в конфігурації Бухгалтерія для України редакції 2.0 (в повному кадровому обліку)

У Бухгалтерії для України нарахування за лікарняним листком реалізовано через документ Нарахування зарплати. Розрахунок середньоденної заробітної плати в програмі не автоматизований, тому суми розраховуються вручну і вводяться в документ нарахування.
Більш детально процес нарахування і необхідні настройки описані нижче.

Для нарахування лікарняних передбачені види нарахувань «Оплата лікарняних (за рахунок підприємства.)», «Оплата лікарняних (за рахунок ФСС.)». Побачити їх можна в розділі «Зарплата і кадри» - «Довідники і настройки» - «Нарахування». (Див. Рис. 1)


Рис. 1. Нарахування.

Для цих нарахувань за замовчуванням задані спеціальні способи відображення, які при необхідності можуть бути змінені користувачем. (Див. Рис. 2)


Рис. 2. Способи відображення зарплати в регламентованому обліку.

1. Нарахування за лікарняним листком:

1.1. Нарахування за лікарняним листком рекомендується робити при черговому нарахуванні заробітної плати. Спочатку заповнюються основні нарахування по кнопці «Заповнити» або «Підбір», а після - додаються вручну рядки по лікарняним. Дата початку і закінчення редагується також вручну. (Див. Рис. 3)

1.2. Після заповнення табличної частини документ необхідно «Перерахувати».


Рис. 3. Нарахування за лікарняним листком.

2. Виплата коштів за рахунок підприємства:

2.1. Для виплати лікарняних за рахунок підприємства, слід створити документ «Відомість в банк» (або «Відомість в касу») і заповнити по виплаті «Чергова виплата». Суму лікарняних відредагувати вручну, вказавши суму рівну лікарняним за рахунок підприємства, так як автоматично система підтягне в тому числі суму лікарняних за рахунок ФСС. (Див. Рис. 5)

Зверніть увагу! У системі реалізований механізм вирахування податків з зарплати тільки по 661 рахунку, тому суму з 663 рахунку слід виплачувати співробітникові в повному розмірі, щоб уникнути розгорнутого сальдо між рахунками 661 і 663.


Рис. 5. Відомість в банк (Чергова виплата).

2.2. При виплаті «Чергова виплата», на вкладці «ПДФО», сума ПДФО буде розділена на окремі податкові періоди, згідно з даними «Нарахування зарплати». По ВЗ податковий період завжди дорівнює місяцю виплати. (Див. Рис. 6)


Рис. 6. Відомість в банк, дані ПДФО.

2.3. Для фактичної виплати співробітнику, на підставі «Відомості в банк» створюється «Списання з банківського рахунку». Для перерахування податків створюються документи по кнопці «Документи за податками».

3. Надходження коштів за рахунок ФСС:

3.1. Для відображення надходження коштів за рахунок ФСС створюється документ «Надходження на банківський рахунок» з видом операції «Надходження коштів від ФСС».

3.2. Рахунок обліку з контрагентом вказується 378 рахунок. По кнопці «Додати» слід вказати статтю розрахунків ФСС «Оплата лікарняних». (Див. Рис. 7)


Рис. 7. Надходження на банківський рахунок (Надходження коштів від ФСС).

4. Виплата коштів за рахунок ФСС:

4.1. Для виплати лікарняних за рахунок ФСС необхідно створити новий вид виплати, наприклад «Лікарняний за рахунок ФСС». У переліку нарахувань вказати нарахування «Оплата лікарняних за рахунок ФСС» (див. Рис. 8).


Рис. 8. Створення виду виплати «Лікарняний за рахунок ФСС».

4.2. У документі «Відомість в банк» (або «Відомість в касу») вказується в комірці «Виплачувати» - «Лікарняний за рахунок ФСС». Після - натиснути кнопку «Заповнити».


Рис. 9. Відомість в банк (виплата коштів за рахунок ФСС).

4.3. Далі на підставі «Відомості в банк» створити документ «Списання з банківського рахунку» для перерахування лікарняних, і по кнопці «Документи по податках» створити документи для перерахування податків.